Προς εθνικό μητρώο κοινωνικών και προνοιακών επιδομάτων

Τετάρτη, 31 Αυγούστου 2011 21:10

Στη σύσταση εθνικού Μητρώου δικαιούχων των κοινωνικών και προνοιακών επιδομάτων προχωρά το υπουργείο Υγείας, καθώς και στην ανασυγκρότηση του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης με τη δημιουργία Εθνικού Συστήματος Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης.

Συγκεκριμένα, θα τηρείται στο υπουργείο ενιαίο Εθνικό Μητρώο δικαιούχων των κοινωνικών και προνοιακών επιδομάτων. Στο μητρώο αυτό καταχωρίζονται οι δικαιούχοι του Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του επιδόματος απόλυτης αναπηρίας, της σύνταξης ανασφαλίστων υπερηλίκων, της προνοιακής σύνταξης, του επιδόματος ανεργίας, του επιδόματος στήριξης ειδικών κατηγοριών ανέργων, των οικογενειακών επιδομάτων του ΟΑΕΔ και των επιδομάτων μητρότητας, των οικογενειακών επιδομάτων σε πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες και της εφάπαξ παροχής, των επιδομάτων ασθενείας, των επιδομάτων ατόμων με αναπηρίες, του επιδόματος ενοικίου, των οικογενειακών επιδομάτων από το δημόσιο και των οικογενειακών επιδομάτων συνταξιούχων από τα ασφαλιστικά ταμεία.

Σε ό,τι αφορά τη συγκρότηση Εθνικού Συστήματος Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης, με την ένταξη μονάδων κοινωνικής φροντίδας στο ΕΣΥ, σύμφωνα με το υπουργείο, στοχεύει στη δημιουργία ενός σύγχρονου συστήματος αποκατάστασης σε όλη την επικράτεια, με ενιαία δομή και φιλοσοφία. Ο αριθμός των υφιστάμενων 94 ξεχωριστών μονάδων κοινωνικής φροντίδας σε όλη τη χώρα θα μειωθεί περίπου σε λιγότερο από το μισό, ύστερα από τις διοικητικές συνενώσεις τους. Οι υφιστάμενες θέσεις και το υπάρχον προσωπικό των υπό συγχώνευση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δεν θίγεται και μεταφέρεται στο νέο φορέα.Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα