ΟΑΕΔ: Αμεση αποπληρωμή των προγραμμάτων ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης

Πέμπτη, 09 Ιουλίου 2009 14:24

¶μεσα και χωρίς καθυστερήσεις θα αποπληρώνονται από φέτος (προγράμματα 2009) τα προγράμματα ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, για επιχειρήσεις που απασχολούν μέχρι 25 άτομα προσωπικό.

Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση του ΟΑΕΔ, κατά τα προηγούμενα έτη η διαδικασία αποπληρωμής απαιτούσε την ολοκλήρωση του συνόλου των δράσεων που υλοποιούνταν στο πλαίσιο των προγραμμάτων ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης, προκαλώντας σοβαρά εμπόδια και καθυστερήσεις στην αποζημίωση των δικαιούχων.

Από σήμερα -τονίζεται- η διαδικασία της αποπληρωμής ξεκινά από τις Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ αμέσως μετά την επιτυχή ολοκλήρωση κάθε προγράμματος από τον κάθε φορέα υλοποίησης. Επιταχύνεται έτσι η καταβολή της σχετικής δαπάνης στο φορέα που υλοποιεί το πρόγραμμα αλλά και της προβλεπόμενης αποζημίωσης (δαπάνες διατροφής και μετακίνησης) στους συμμετέχοντες καταρτιζόμενους.

Ο φορέας υλοποίησης προγραμμάτων που αφορούν επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν μέχρι 25 άτομα προσωπικό (ΛΑΕΚ 1-25), υποβάλει τα δικαιολογητικά δαπανών αμέσως μετά τη λήξη κάθε προγράμματος που υλοποιεί, ηλεκτρονικά, με την καταχώρηση στο δικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ – ΛΑΕΚ των οικονομικών στοιχείων των προγραμμάτων κατάρτισης. Στη συνέχεια αποστέλλει στη Διοίκηση του Οργανισμού το αντίστοιχο φυσικό αρχείο.

Ήδη έχει ξεκινήσει η διαδικασία αποπληρωμής των προγραμμάτων ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης του ΟΑΕΔ των οποίων η υλοποίηση έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς.Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα