Πιστωτικές διευκολύνσεις σε σεισμοπαθείς

Δευτέρα, 09 Ιουνίου 2008 15:00
UPD:17:23

Προκειμένου να συμβάλει στην άμβλυνση των συνεπειών που έχει για την οικονομική ζωή της περιοχής ο σεισμός της 08.06.2008, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος αποφάσισε τις ακόλουθες πιστωτικές διευκολύνσεις για τις επιχειρήσεις και επαγγελματίες πιστούχους της, που δραστηριοποιούνται στην πληγείσα περιοχή:

• Οι δόσεις από πάσης φύσεως δανειακές οφειλές, είτε σε € είτε σε συνάλλαγμα, με λήξη από 09.06.2008 έως 31.12.2008 παρατείνονται, εφόσον το επιθυμούν οι πελάτες, μέχρι 30.06.2009 με ενήμερο επιτόκιο.

• Οι τόκοι που λογίστηκαν στις 31.12.2007 καθώς και αυτοί που θα λογιστούν στις 30.06.2008, παρέχεται η ευχέρεια να εξοφληθούν μέχρι τις 31.12.2008 και 30.6.2009 αντίστοιχα.

• Όσες οφειλές ήταν στην προσωρινή καθυστέρηση με λογιστικό 08.06.2008 παρατείνονται μέχρι 30.06.2009 και θα εκτοκίζονται από 09.06.2008 με ενήμερο επιτόκιο.

Οι παραπάνω διευκολύνσεις θα παρέχονται χωρίς προηγούμενη έγκριση των αρμοδίων εγκριτικών οργάνων.

Επισημαίνεται ότι στις διευκολύνσεις αυτές δεν υπάγονται οφειλές από χρηματοδοτήσεις καλυπτόμενες με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.

Τέλος, διευκρινίζεται ότι εφόσον ανακοινωθούν από την Πολιτεία μέτρα ανακούφισης της πληγείσας περιοχής, θα ακολουθήσουν σχετικές νεώτερες οδηγίες.

Τράπεζα Πειραιώς

Επίσης, η Τράπεζα Πειραιώς αποφάσισε την αναστολή καταβολής δόσεων των δανείων για ένα χρόνο (μέχρι 30-06-09), τόσο για τις οικογένειες, όσο και για τις επιχειρήσεις και επαγγελματίες που επλήγησαν.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλθουν στα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς για να ενημερωθούν και να υποβάλουν σχετική αίτηση.Προτεινόμενα για εσάς


Σχετικά σύμβολα

  • ΕΤΕΣχολιασμένα