Mανιφέστο των θεσμών προς τις τράπεζες - Zητούν εκδόσεις ομολόγων

Πρέπει να αντλήσουν 3 δισ. ευρώ για να θωρακίσουν την κεφαλαιακή «υγεία» τους
Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2022 11:03
UPD:11:05

Από την έντυπη έκδοση

Της Ειρήνης Σακελλάρη
[email protected]

Απότομη προσγείωση στην πραγματικότητα για τα τραπεζικά ιδρύματα, καθώς οι θεσμοί επιστρέφουν στη χώρα τον Οκτώβριο με σκληρή ατζέντα.

Από 500 εκατ. έως 1 δισ. ευρώ ομόλογα στο πλαίσιο των MREL (Minimum Requirement for own  funds and eligible liabilities Ελάχιστες απαιτήσεις για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις)  φαίνεται πως θα αναγκαστεί να εκδώσει άμεσα η κάθε μία από τις  συστημικές τράπεζες στο πλαίσιο των εποπτικών της υποχρεώσεων.

Τα πιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να εκδώσουν MREL τα οποία να αντιπροσωπεύουν το 19%-20% του σταθμισμένου ενεργητικού  την 1η Ιανουαρίου του 2023. Αυτό θα γίνει για κάποιες τράπεζες  ακόμη και στο τέλος του τρέχοντος έτους, ενώ για άλλες στις αρχές  του 2023. Έτσι φαίνεται να κλείνει, ελέω δυσμενών συνθηκών,  η άτυπη περίοδος χάριτος που είχε διαφανεί πως δίδεται στις  τράπεζες λόγω του υψηλού κόστους των εκδόσεων αυτών μετά  την άνοδο των επιτοκίων.

Όλη η ατζέντα των θεσμών κατατείνει στη διατήρηση της κεφαλαιακής υγείας των πιστωτικών ιδρυμάτων και επαναφέρει κατά τρόπο και πάλι μάλλον επιτακτικό το θέμα  των MREL παρά τα πολύ υψηλά επιτόκια που κάνουν το κόστος  για τις τράπεζες περίπου απαγορευτικό. «Συνολικά, απομένουν  περίπου 11 δισ. ευρώ που πρέπει να καλυφθούν από αντίστοιχες ομολογιακές εκδόσεις ή άλλους τύπους επιλέξιμων στοιχείων έως το τέλος του 2025», αναφερόταν στην Έκθεση για τη Νομισματική Πολιτική 2021 2022. Για φέτος οι τράπεζες είχαν την υποχρέωση να εκδώσουν 2,5 δισ. ευρώ και θα ήταν 3 δισ. ευρώ εάν δεν είχε προχωρήσει στην έκδοσή της η  Eurobank.

Το ποσό αυτό αναμένεται να εκδοθεί το πολύ μέσα στο Α’  τετράμηνο του 2023. Τα επιτόκια που έχουν να αντιμετωπίσουν τα  πιστωτικά ιδρύματα είναι πιθανόν να κινούνται στο 10%, ίσως  και υψηλότερα, κόστος διόλου ευκαταφρόνητο για τις ελληνικές  τράπεζες. Υπενθυμίζεται ότι η Ελληνική Τράπεζα στην Κύπρο τον  περασμένο Ιούλιο ολοκλήρωσε την έκδοση και τιμολόγηση ομολόγου  Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας (Senior Preferred) ύψους  100 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 9%.

 Σε ό,τι αφορά την ατζέντα, οι διεξοδικές συζητήσεις τραπεζών και θεσμών θα επικεντρωθούν  στην επαναξιολόγηση της επίδρασης του πολέμου στην Ουκρανία  και των πληθωριστικών πιέσεων που υφίσταται η Ευρώπη με όλα τα θέματα που ανοίγουν.

Στις αρχές Οκτωβρίου οι θεσμοί θα έχουν συναντήσεις με τα  συστημικά πιστωτικά ιδρύματα της χώρας, με μία ατζέντα στην οποία κυριαρχεί ο πόλεμος στην Ουκρανία και οι συνέπειές του.

Οι θεσμοί επικεντρώνουν στη  με κάθε τρόπο προστασία της κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών, είτε αφορά ενίσχυση είτε  αφορά προστασία από κινδύνους.

Οι θεσμοί θα επικεντρωθούν στις τιτλοποιήσεις του «Ηρακλή»  (πόσες απομένουν και εάν θα διενεργηθούν μέσω «Ηρακλή»), αλλά και στις αποδόσεις των τιτλοποιήσεων, όπου ανοίγει το θέμα  για τους στόχους, το οποίο μέχρι σήμερα καλύπτεται από διαρκείς  παρατάσεις. Θα ζητηθεί από τις τράπεζες η επικαιροποίηση της στρατηγικής για τη μείωση των κόκκινων δανείων, με έμφαση σε  συγκεκριμένα σχέδια και προσπάθειες εξυγίανσης. Οι τράπεζες θα  πρέπει να εκθέσουν τις συνέπειες της πανδημίας στη διαχείριση των μορατόριουμ των δανείων, ενώ θα  γίνει ειδική αναφορά στα προγράμματα «Γέφυρα» τα οποία έληξαν.  Επιπροσθέτως θα καταγραφούν  επακριβώς πόσα από τα προστατευμένα δάνεια κατατάσσονται  μετά την περίοδο χάριτος ή προστασίας στο στάδιο 2 και πόσα  οδηγούνται στο στάδιο 3.

Χρηματοδοτήσεις 

Θα συζητηθεί η πορεία των χρηματοδοτήσεων σε μικρομεσαίες  επιχειρήσεις και η πορεία των  χρηματοδοτήσεων μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. Αναφορά θα  γίνει στις προοπτικές κερδοφορίας και ρευστότητας των τραπεζών.  Η ατζέντα εξετάζει ακόμη ποια  είναι η επίδραση των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων στο  χαρτοφυλάκιο κρατικών ομολόγων των τραπεζών και η εξάρτηση του ενεργητικού τους από τα  κρατικά ομόλογα.

Ιδιωτικό χρέος

Αναλυτική συζήτηση προβλέπεται και στη διαδικασία επανεκκίνησης  για την αποπληρωμή του ιδιωτικού χρέους σε συνδυασμό με τα  αποτελέσματα της εφαρμογής του πτωχευτικού κώδικα.Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα