Έρευνα ΣΕΒ - ICAP: Σε κρίσιμη καμπή η μεταποίηση

Ελπίδες από την ανάκαμψη των πωλήσεων - Ανησυχία από τη μείωση της κερδοφορίας
Δευτέρα, 14 Μαΐου 2007 12:46
UPD:12:50

Σε κρίσιμη καμπή βρίσκεται η ελληνική μεταποίηση, με βάση την ανάλυση των αποτελεσμάτων για το κλάδο το 2006, όπως αυτή καταγράφεται στην κοινή έρευνα ΣΕΒ - ΙCAP. Ειδικότερα, όπως επισημαίνεται στην έρευνα, η ελληνική βιομηχανία αν και επιτυγχάνει αύξηση των πωλήσεων, η οποία μάλιστα συνοδεύεται από αύξηση του όγκου παραγωγής και του βαθμού χρησιμοποίησης του παραγωγικού δυναμικού, εντούτοις εμφανίζει μείωση της κερδοφορίας της.

Όπως σημειώνουν οι συντάκτες της έρευνας, η βιομηχανία ως πλέον εκτεθειμένος στο διεθνή ανταγωνισμό κλάδος της ελληνικής οικονομίας, δοκιμάζεται έντονα από τα ισχυρά ρεύματα της οικονομικής διεθνοποίησης. Το γεγονός όμως ότι οι αντοχές που επιδεικνύει η μεταποίηση, αντανακλούν αρνητικά στο επίπεδο της κερδοφορίας, αποτελεί στοιχείο προβληματισμού για τους άλλους κλάδους καθώς και για το σύνολο της ελληνικής οικονομίας.

Η έρευνα βασίζεται στην ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων κάθε έτους στις αρχές του επομένου, πολύ πριν δημοσιευθεί το σύνολο των ισολογισμών των ελληνικών εταιρειών. Ειδικότερα:

Μεταποίηση:

Κατά το 2006, από τα ήδη διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία, προκύπτει ότι η πορεία της ελληνικής μεταποίησης συνέχισε να αντιμετωπίζει δυσκολίες. Παρά την μικρή ανάκαμψη του όγκου παραγωγής, κατά 0,8%, και την άνοδο του βαθμού χρησιμοποίησης του παραγωγικού δυναμικού, η απασχόληση παρέμεινε στάσιμη και η εισαγωγική διείσδυση επεκτάθηκε. Οι τιμές των εγχώριων προϊόντων αυξήθηκαν ταχύτερα από αυτές του ανταγωνισμού συντελώντας έτσι σε απώλεια ανταγωνιστικότητας. Υπήρξε ανάκαμψη των πωλήσεων στη μεταποίηση, όμως η ταχύτερη αύξηση του κόστους πωληθέντων, αλλά και διάφοροι εξωγενείς παράγοντες όπως η άνοδος των επιτοκίων και των διεθνών τιμών του πετρελαίου, οδήγησαν σε μείωση των καθαρών κερδών καθώς και των περιθωρίων μεικτού και καθαρού κέρδους. Η διαφαινόμενη επιδείνωση της κερδοφορίας για δεύτερο συνεχές έτος, εάν τελικά επιβεβαιωθεί με την ολοκλήρωση της δημοσίευσης όλων των λογιστικών καταστάσεων, αποτελεί ανησυχητικό μήνυμα που εκπέμπει η ελληνική μεταποίηση.

Ενέργεια – Κατασκευές:

Σχετικά με τους άλλους τομείς της βιομηχανίας, από την ανάλυση των μέχρι τώρα δημοσιευμένων ισολογισμών χρήσης 2006, προκύπτει ότι στην ενέργεια-ύδρευση, υπήρξε, λόγω των οικονομικών αποτελεσμάτων της ΔΕΗ, νέα σημαντική επιδείνωση της κερδοφορίας ενώ στον κατασκευαστικό τομέα καταγράφεται ανάκαμψη του κύκλου εργασιών μετά την σημαντική μείωση που είχε σημειωθεί το 2005.

Διαπιστώσεις:

Όπως επισημαίνουν οι συντάκτες της έρευνας, η επιδείνωση των επιδόσεων της βιομηχανίας κατά το 2006 θα πρέπει να τύχει ιδιαίτερης προσοχής αν ληφθούν υπόψη δύο επιπλέον επισημάνσεις. Πρώτον, η μεταποίηση είναι ο τομέας της οικονομίας που είναι ο περισσότερο ανοιχτός στα ρεύματα του διεθνούς ανταγωνισμού. Συνεπώς, η επιδείνωση της πορείας του αποτελεί γενικότερη ανησυχητική ένδειξη για την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας.

Δεύτερον, η πορεία άλλων κλάδων της οικονομίας όπως των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, του εμπορίου και των λοιπών υπηρεσιών φαίνεται ότι ακολουθεί αντίθετη κατεύθυνση που χαρακτηρίζεται από βελτίωση της κερδοφορίας. Ο βαθμός έκθεσης των κλάδων αυτών στον διεθνή ανταγωνισμό, παρότι αυξάνεται διαχρονικά, είναι σαφώς μικρότερος. Προκαλεί συνεπώς κάποιο προβληματισμό το γεγονός ότι σε μια εποχή διευρυνόμενης οικονομικής διεθνοποίησης, οι τομείς που εμφανίζουν την μεγαλύτερη ανθεκτικότητα είναι εκείνοι που είναι λιγότερο εκτεθειμένοι στον διεθνή ανταγωνισμό, υπογραμμίζεται στην έρευνα.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα