Ο καθηγητής-ακαδημαϊκός Κωσταντίνος Ζοπουνίδης στους 100.000 κορυφαίους στον κόσμο

Τετάρτη, 04 Νοεμβρίου 2020 21:19

Ο καθηγητής John P.A. Ioannidis από το Stanford University και οι συνεργάτες του δημοσίευσαν όπως κάθε χρόνο λίστα  με τους 100.000 σπουδαιότερους επιστήμονες παγκοσμίως (Updated science-wide author databases of standardized citation indicators).

Τα στοιχεία είναι συνδυασμένα με τα ανάλογα επιστημονικά πεδία και πολλαπλούς βιβλιομετρικούς δείκτες για όλες τις επιστήμες. Οι βιβλιομετρικοί δείκτες που παρουσιάζονται περιλαμβάνουν όχι μόνο τις συνολικές αναφορές και το δείκτη h-index, αλλά επιπλέον και τη σταθμισμένη μέτρηση της συν-συγγραφής hm-index και τη θέση του συγγραφέα στις εργασίες (μοναδικός, πρώτος, κύριος συγγραφέας).

Οι βιβλιομετρικοί δείκτες τυγχάνουν ευρείας χρήσης στην επιστημονική κοινότητα και σκοπός της δημοσίευσης είναι να επιτρέψει μια πιο ευκρινή, συστηματοποιημένη και λιγότερο επιρρεπή σε σφάλματα προσέγγιση. Παρουσιάζονται αναλυτικά στοιχεία για τους 100.000 κορυφαίους επιστήμονες από όλους τους χώρους (μεταξύ 6.880.389 καταγραμμένων με δραστηριότητα τα τελευταία πέντε χρόνια).

Στα  πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα της Κρήτης δραστηριοποιούνται 63 επιστήμονες του καταλόγου, με 31 να συγκαταλέγονται στους 100.000 κορυφαίους. Ανάμεσά τους στην 11η θέση είναι και ο Καθηγητής-Ακαδημαϊκός Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης του Πολυτεχνείου Κρήτης και του Audencia Business School, τακτικός αρθρογράφος της «Ναυτεμπορικής».Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα