REDS Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2020 17:36
UPD:23:58

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ 10ΗΣ   ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «REDS Α.Ε.» ΤΗΣ 10ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020.

 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 278 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σας γνωρίζουμε ότι στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας «REDS Ανώνυμη Εταιρία Ανάπτυξης Ακινήτων και Υπηρεσιών» και το διακριτικό τίτλο «REDS Α.Ε.» που συνήλθε την 10η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ., στα γραφεία της εταιρίας, στην οδό Ερμού 25, στο Δήμο Κηφισιάς, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου συνολικά 9 μέτοχοι που εκπροσωπούν 40.981.074 μετοχές επί συνόλου 57.434.884, ήτοι ποσοστό 71,352% του μετοχικού κεφαλαίου, γεγονός που επέτρεψε στη Γενική Συνέλευση ν' αποφανθεί εφ' όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Ειδικότερα, η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε τα ακόλουθα :

Θέμα 1ο: Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε στις 31.12.2019, μετά της Ετήσιας Έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.

 

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τις Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, της εταιρικής χρήσης που έληξε  στις 31 Δεκεμβρίου 2019, μετά από ακρόαση των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.

Τα αποτελέσματα ψηφοφορίας για το 1ο θέμα είχαν ως εξής:

Aριθμός μετοχών για τις οποίες εδόθησαν έγκυρες ψήφοι 40.981.074 Ποσοστό επί των παρισταμένων & εκπροσωπούμενων ψήφων
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου 71,352%
Αριθμός ψήφων Υπέρ 34.386.604 83,908%
Αριθμός ψήφων Κατά  0 0,000%
Αριθμός ψήφων Αποχή  6.594.470 16,092%

 

 

Θέμα 2ο : Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019 σύμφωνα με το άρθρο 108 του N. 4548/2018. Απαλλαγή των ορκωτών-ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2019.

 

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη συνολική διαχείριση από έκαστο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ατομικά, υπό την αντίστοιχη ιδιότητά του, αλλά και από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συλλογικά για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε την 31.12.2019, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 καθώς και την απαλλαγή της ελεγκτικής εταιρείας «PRICEWATERHOUSECOOPERS» και του Ορκωτού Ελεγκτή-λογιστή της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχειριστική χρήση που έληξε την 31-12-2019.

 

Τα αποτελέσματα ψηφοφορίας για το 2ο θέμα είχαν ως εξής:

Aριθμός μετοχών για τις οποίες εδόθησαν έγκυρες ψήφοι 40.981.074 Ποσοστό επί των παρισταμένων & εκπροσωπούμενων ψήφων
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου 71,352%
Αριθμός ψήφων Υπέρ 34.386.604 83,908%
Αριθμός ψήφων Κατά  6.594.470 16,092%
Αριθμός ψήφων Αποχή  0 0,000%

 

Θέμα 3ο: Έγκριση παροχής αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

 

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την παροχή αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019 σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

 

Τα αποτελέσματα ψηφοφορίας για το 3ο θέμα είχαν ως εξής:

Aριθμός μετοχών για τις οποίες εδόθησαν έγκυρες ψήφοι 40.981.074 Ποσοστό επί των παρισταμένων & εκπροσωπούμενων ψήφων
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου 71,352%
Αριθμός ψήφων Υπέρ 34.386.604 83,908%
Αριθμός ψήφων Κατά  6.594.470 16,092%
Αριθμός ψήφων Αποχή  0 0,000%

 

  

Θέμα 4ο: Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2020 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε για τον έλεγχο της χρήσης 2020 το διεθνή οίκο PricewaterhouseCoopers (PWC) και καθόρισε την αμοιβή αυτών, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 42.000 ευρώ, όπως αυτή ορίζεται από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σ.Ο.Ε.Λ.

Τα αποτελέσματα ψηφοφορίας για το 4ο θέμα είχαν ως εξής:

Aριθμός μετοχών για τις οποίες εδόθησαν έγκυρες ψήφοι 40.981.074 Ποσοστό επί των παρισταμένων & εκπροσωπούμενων ψήφων
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου 71,352%
Αριθμός ψήφων Υπέρ 34.386.604 83,908%
Αριθμός ψήφων Κατά  0 0,000%
Αριθμός ψήφων Αποχή  6.594.470 16,092%

 

 

Θέμα 5ο: Χορήγηση αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας κατ' άρθρο 98 του Ν. 4548/2018 να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιριών του Ομίλου καθώς και νομικών οντοτήτων  στις οποίες συμμετέχει, άμεσα ή έμμεσα, η Εταιρεία ή εταιρείες του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς προς την Εταιρεία σκοπούς.

 

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την χορήγηση αδείας για τη συμμετοχή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση θυγατρικών ή συνδεδεμένων εταιριών του Ομίλου καθώς και νομικών οντοτήτων στις οποίες συμμετέχει, άμεσα ή έμμεσα, η Εταιρεία ή εταιρείες του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς προς την Εταιρεία σκοπούς.

Τα αποτελέσματα ψηφοφορίας για το 5ο θέμα είχαν ως εξής:

Aριθμός μετοχών για τις οποίες εδόθησαν έγκυρες ψήφοι 40.981.074 Ποσοστό επί των παρισταμένων & εκπροσωπούμενων ψήφων
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου 71,352%
Αριθμός ψήφων Υπέρ 34.386.604 83,908%
Αριθμός ψήφων Κατά  0 0,000%
Αριθμός ψήφων Αποχή  6.594.470 16,092%

 

 
 Θέμα 6ο: Παρουσίαση της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για το έτος 2019.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης παρουσίασε στη Γενική Συνέλευση την Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για το έτος 2019, όπου αναφέρονται οι ενέργειες της Επιτροπής Ελέγχου και τα θέματα των οποίων επιλήφθηκε το έτος 2019.

Η Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για τη χρήση 2019 έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.reds.gr , ήδη από την 20/08/2020, ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης, προκειμένου να λάβουν πλήρη γνώση οι μέτοχοι.

 

Θέμα 7ο: Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του Ν. 4548/2018.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την προτεινόμενη Πολιτική Αποδοχών η οποία θα τεθεί σε ισχύ για την επόμενη τετραετία και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως διαχειριστεί και υλοποιήσει την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών εντός των ορίων της οικείας νομοθεσίας και πάντοτε κατόπιν των σχετικών εισηγήσεων της Επιτροπής Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφίων. Η Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.reds.gr ήδη από την 20/08/2020, ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης, προκειμένου να λάβουν πλήρη γνώση οι μέτοχοι.

Τα αποτελέσματα ψηφοφορίας για το 7ο θέμα είχαν ως εξής:

Aριθμός μετοχών για τις οποίες εδόθησαν έγκυρες ψήφοι 40.981.074 Ποσοστό επί των παρισταμένων & εκπροσωπούμενων ψήφων
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου 71,352%
Αριθμός ψήφων Υπέρ 34.386.604 83,908%
Αριθμός ψήφων Κατά  6.594.470 16,092%
Αριθμός ψήφων Αποχή  0 0,000%

 

 

Θέμα 8ο: Έκθεση Αποδοχών του Διοικητικού Συμβουλίου του άρθρου 112 του N. 4548/2018 για τη χρήση 2019.

Η Γενική Συνέλευση συζήτησε και ενέκρινε την Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2019, σημειώνεται δε ότι σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018, η ψήφος των μετόχων επί της προαναφερόμενης Έκθεσης Αποδοχών έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα και το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να επεξηγεί στην επόμενη έκθεση αποδοχών, τον τρόπο με τον οποίο ελήφθη υπόψη το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας κατά την τελευταία Τακτική Γενική Συνέλευση.

 

 Τα αποτελέσματα ψηφοφορίας για το 8ο θέμα είχαν ως εξής:

Aριθμός μετοχών για τις οποίες εδόθησαν έγκυρες ψήφοι 40.981.074 Ποσοστό επί των παρισταμένων & εκπροσωπούμενων ψήφων
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου 71,352%
Αριθμός ψήφων Υπέρ 34.386.604 83,908%
Αριθμός ψήφων Κατά  6.594.470 16,092%
Αριθμός ψήφων Αποχή  0 0,000%

 

 

Θέμα 9ο: Ενημέρωση των μετόχων - Ανακοινώσεις.

Η Διοίκηση της Εταιρείας προέβη σε ανακοινώσεις και ενημερώσεις για τις οποίες δεν απαιτήθηκε η λήψη αποφάσεων και απάντησε σε ερωτήματα των μετόχων της.

 

 

Κηφισιά,  10 Σεπτεμβρίου 2020

 

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΚΑΜΠ

Σχολιασμένα