Άνοιξε η εφαρμογή των αιτήσεων για κοινωνικό μέρισμα

Σε έξι βήματα η διαδικασία υποβολής
Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου 2018 22:45
Eurokinissi/ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Από την έντυπη έκδοση

Σε λειτουργία έχει τεθεί από το βράδυ του Σαββάτου 8 Δεκεμβρίου η ηλεκτρονική εφαρμογή για τη συμπλήρωση και την υποβολή των αιτήσεων είσπραξης του κοινωνικού μερίσματος. Η εφαρμογή λειτουργεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.koinonikomerisma.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εισέλθουν στην πλατφόρμα για να διαπιστώσουν αν είναι δικαιούχοι του κοινωνικού μερίσματος και να υποβάλουν αίτηση για την καταβολή του, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης του πληροφοριακού συστήματος TAXISnet.

Όπως είχε γράψει η «Ν», όσοι ενδιαφέρονται για την είσπραξη του μερίσματος θα πρέπει να ακολουθήσουν τα παρακάτω 6 βήματα:

Βήμα 1: Κατά την είσοδο στην εφαρμογή με τη φόρμα υποβολής της αίτησης θα ζητηθεί από τον αιτούντα:

  •  Να επιβεβαιώσει τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) και να εισάγει μία διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και τον αριθμό ενός κινητού τηλεφώνου που θα χρησιμοποιηθούν για την αποστολή τυχόν ειδοποιήσεων.
  •  Nα συναινέσει στην επεξεργασία των στοιχείων που απαιτούνται, δηλαδή των στοιχείων που αφορούν τον ίδιο, την/τον σύζυγο, τα προστατευόμενα τέκνα ή/και τυχόν φιλοξενούμενα μέλη.

Αν το σύστημα δεν πιστοποιεί τον συνδυασμό ΑΦΜ και ΑΜΚΑ που έχουν εισαχθεί, θα εμφανιστεί αντίστοιχο μήνυμα. Στην περίπτωση αυτή:

  •  Ο αιτών θα πρέπει να μεταβεί σε ένα ΚΕΠ και να ζητήσει να ενημερώσει την εγγραφή του ΑΜΚΑ ως προς το πεδίο του ΑΦΜ. Για τον σκοπό αυτόν θα χρειαστεί ένα έγγραφο που να αποδεικνύει την ταυτότητά του (ΑΔΤ, διαβατήριο, κ.λπ.) και ένα έγγραφο που να αναγράφει τον ΑΦΜ μαζί με τα προσωπικά στοιχεία του (π.χ. εκκαθαριστικό εφορίας).
  •  Μόλις πραγματοποιηθεί η διόρθωση μπορεί να ξεκινήσει εκ νέου τη διαδικασία (Βήμα 1) προκειμένου να διαπιστώσει αν είναι δικαιούχος του κοινωνικού μερίσματος.

Βήμα 2: Αφού ο αιτών συναινέσει στην επεξεργασία προσωπικών και λοιπών στοιχείων, θα εμφανιστεί μια φόρμα που αναφέρει: προσωπικά στοιχεία, οικονομικά στοιχεία, περιουσιακά στοιχεία, μια ένδειξη για το αν πληρούται το κριτήριο της μόνιμης κατοικίας στην Ελλάδα την τελευταία πενταετία, μια ένδειξη για το αν ικανοποιείται το κριτήριο της ύπαρξης έστω και ενός μήνα πλήρους ασφάλισης φορέα κύριας ασφάλισης και έναν κατάλογο με τα μέλη του νοικοκυριού.

Σημειώνεται ότι κατά τον υπολογισμό του εισοδήματος ενός νοικοκυριού, προκειμένου να διαπιστωθεί αν δικαιούται το μέρισμα, λαμβάνεται υπ' όψιν το σύνολο των εισοδημάτων είτε αυτά φορολογούνται κανονικά είτε απαλλάσσονται από τον φόρο είτε φορολογούνται με ειδικό τρόπο, καθώς και το σύνολο των επιδομάτων και των κάθε μορφής χρηματικών μεταβιβάσεων όλων των μελών του νοικοκυριού. Ο υπολογισμός γίνεται προ φόρων, αφού έχουν αφαιρεθεί οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. Στα ποσά που λαμβάνονται υπ' όψιν για τον υπολογισμό του εισοδήματος περιλαμβάνονται ακόμη και το επίδομα ανεργίας, τα οικογενειακά επιδόματα, το ΕΚΑΣ, τα αναπηρικά επιδόματα και οι αναπηρικές συντάξεις, καθώς επίσης και το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, που εισπράχθηκαν κατά τη διάρκεια του 2017.

Πάντως, για κάθε άτομο με αναπηρία που είναι μέλος ενός νοικοκυριού, το εισοδηματικό όριο που λαμβάνεται υπ' όψιν καθώς και το ποσό μερίσματος προσαυξάνονται κατά 50%. Δεν λαμβάνονται υπ' όψιν για τον υπολογισμό του εισοδήματος κάθε νοικοκυριού η αποζημίωση απόλυσης, η διατροφή συζύγου και τέκνων, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προέρχονται από διάθεση περιουσιακών στοιχείων, δάνεια, δωρεές κ.λπ. Επίσης, το κοινωνικό μέρισμα του 2017 δεν θα προσμετρηθεί στο εισόδημα για την καταβολή οποιουδήποτε επιδόματος.

Βήμα 3: Απαραίτητη είναι η σωστή συμπλήρωση του αριθμού IBAN του τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο ο αιτών είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος. Θα πρέπει να δηλώσει έγκυρο και ενεργό IBAN, στον οποίο είναι υποχρεωτικά είτε αποκλειστικός δικαιούχος είτε συνδικαιούχος. Σε αντίθετη περίπτωση, δεν θα πραγματοποιηθεί η πληρωμή ακόμα και αν πληρούνται όλα τα παραπάνω κριτήρια. Για τον λόγο αυτόν, από το υπουργείο Οικονομικών προτείνεται να χρησιμοποιηθεί τυχόν δηλωμένος «ακατάσχετος» λογαριασμός, ο λογαριασμός μισθοδοσίας ή καταβολής σύνταξης ή επιδομάτων (ανεργίας, ΚΕΑ κ.λπ.).

Στο μέρισμα του 2018 θα γίνει διασταύρωση του πεδίου του ΑΦΜ στο IBAN του λογαριασμού σας και θα βλέπετε προειδοποιητικό μήνυμα αν τα στοιχεία δεν διασταυρώνονται. 

Σε περίπτωση που από λάθος δηλωθεί ενεργός λογαριασμός ΙΒΑΝ ο οποίος δεν ανήκει στον δικαιούχο ή συνδικαιούχο του μερίσματος (ανήκει δηλαδή σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο), ενδέχεται η πληρωμή να προχωρήσει κανονικά, καθώς δεν είναι πάντοτε δυνατός ο έλεγχος του συνδυασμού του ΑΦΜ με το ΙΒΑΝ. Σε αυτήν την περίπτωση θα εισπραχθεί το κοινωνικό μέρισμα από κάποιον άλλον. Απαιτείται επομένως μεγάλη προσοχή στη συμπλήρωση του πεδίου του ΙΒΑΝ. Σε κάθε περίπτωση, αν ολοκληρωθεί η υποβολή της αίτησης με λάθος συμπληρωμένο αριθμό IBAN, ο αιτών μπορεί να ακυρώσει την αίτησή του και να υποβάλει νέα, συμπληρώνοντας σωστά το ΙΒΑΝ.

Βήμα 4: Σε περίπτωση που το νοικοκυριό του αιτούντος έχει και ενήλικα φιλοξενούμενα μέλη, για να δει αν πληροί τα κριτήρια απαιτείται η συγκατάθεση των φιλοξενούμενων ατόμων μέσω των κωδικών τους στο TAXISnet, για την προσπέλαση των στοιχείων τους από την ΑΑΔΕ. Αν για κάποιο άτομο απαιτείται συναίνεση αναφέρεται ευκρινώς. Αν τυχόν έχει γεννηθεί παιδί στην οικογένεια μετά την 1η Ιανουαρίου 2018, ο αιτών μπορεί να το προσθέσει εισάγοντας τον αριθμό ΑΜΚΑ από το αντίστοιχο κουμπί.

Βήμα 5: Εφόσον έχουν δοθεί όλες οι τυχόν απαιτούμενες συναινέσεις των ενήλικων μελών του νοικοκυριού, εμφανίζεται η πληροφορία αναφορικά με το εάν πληρούνται τα κριτήρια ή όχι.

Βήμα 6: Για να καταστεί ο αιτών δικαιούχος πρέπει να πατήσει το κουμπί «Έγκριση - Συναίνεση». Εάν πληροί τα κριτήρια του κοινωνικού μερίσματος 2018, εμφανίζεται και το ποσό που αντιστοιχεί στο νοικοκυριό του αιτούντος. Στην αντίθετη περίπτωση, εμφανίζονται οι λόγοι αναλυτικά. 

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα