Αttica Group: Δεν θέλει να δώσει μετοχές στη Fortress

Παρασκευή, 07 Δεκεμβρίου 2018 21:13
UPD:21:18
www.attica-group.com

«Όχι» στο αίτημα της Fortress να πάρει μετοχές της έναντι του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου είπε η Attica Group, θυγατρική της MIG.

Όπως ανακοίνωσε η Attica, αντί να διαθέσει μετοχές στη Fortress, θα προχωρήσει στην αποπληρωμή του δανείου.

Ειδικότερα, σε σχετική ανακοίνωση ο ακτοπλοϊκός όμιλος αναφέρει τα εξής:

«Η Attica Group ανακοινώνει ότι την 7.12.2018 οι ομολογιούχοι δανειστές (επενδυτικά κεφάλαια υπό τη διαχείριση της Fortress Investment Group) του ανταλλάξιμου ομολογιακού δανείου της «Blue Star Ferries Ναυτιλιακή Α.Ε.» («Blue Star») εξάσκησαν το δικαίωμα ανταλλαγής των ομολογιών έκδοσης της Blue Star ημερομηνίας 5.9.2014 σε ομολογίες έκδοσης της Attica Group μετατρέψιμες σε νέες μετοχές της Attica Group, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 28,63% του νέου μετοχικού της κεφαλαίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Attica Group αποφάσισε τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για την 28.12.2018 η οποία θα αποφασίσει για την αποπληρωμή του ανταλλάξιμου ομολογιακού δανείου σύμφωνα με τους όρους του έναντι του ποσού των Ευρώ 87 εκατ. περίπου ώστε να μη λάβει χώρα η μετατροπή σε μετοχές. Η αποπληρωμή του ως άνω δανείου θα πραγματοποιηθεί με δανεισμό που διαπραγματεύεται να λάβει η Blue Star από πιστωτικό ίδρυμα».

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα