Νέα ιστοσελίδα για τη Thenamaris

Τρίτη, 06 Νοεμβρίου 2018 12:11
UPD:14:00

Νέα ιστοσελίδα απέκτησε η ναυτιλιακή εταιρεία Thenamaris, σε συνεργασία με τη Mozaik.

Η Thenamaris ιδρύθηκε το 1970, με όραμα την υψηλών προτύπων διαχείριση πλοίων και τον σεβασμό στους ανθρώπους της, στην κοινωνία και στο περιβάλλον.

Με κατευθυντήρια γραμμή το «less is more», η Mozaik υιοθέτησε για την ιστοσελίδα της Thenamaris ένα λιτό αλλά περιεκτικό τυπογραφικό κάναβο, μια σαφή και ξεκάθαρη ιεραρχική διάταξη και αναφορές σε ναυτικά στοιχεία διάχυτα σε όλη την ιστοσελίδα, ώστε να ανακλάται το ναυτικό υπόβαθρο της εταιρείας.

Η νέα ιστοσελίδα χρησιμοποιεί διακριτικά animations που διευκολύνουν την πλοήγηση του χρήστη.

Η δομή του μενού της ιστοσελίδας, η αρχιτεκτονική και το περιεχόμενο των σελίδων δίνουν στους χρήστες τη δυνατότητα να βρουν τις πληροφορίες που επιθυμούν σχετικά με την ιστορία της εταιρείας, τις υπηρεσίες της και τον στόλο υπό διαχείριση.

Έμφαση δόθηκε επίσης σε ιστορίες εργαζομένων και σε άρθρα που αφορούν στην εταιρική κοινωνική ευθύνη.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα