Πιθανή αποχώρηση του CEO θα εξετάσει η γ.σ. της Diversa

Πέμπτη, 01 Δεκεμβρίου 2016 15:39
UPD:15:40

Για το ενδεχόμενο αποχώρησης του διευθύνοντα συμβούλου και αλλαγής της σύνθεσης του διοικητικού συμβουλίου συνεδριάζει στις 23 Δεκεμβρίου η γενική συνέλευση της Diversa AEBE.

Στην ατζέντα της συνεδρίασης θα βρίσκονται παράλληλα, και τα εξής:

  • Έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσης 1/7/2015 - 30/6/2016
  • Έγκριση έκθεσης δ.σ. και ελεγκτών χρήσεων
  • Απαλλαγή του δ.σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης
  • Εκλογή ενός τακτικού ορκωτού ελεγκτή και ενός αναπληρωματικού ελεγκτή για τη χρήση 2016
  • Εξουσιοδότηση στον πρόεδρο της γ.σ. και τον γραμματέα, όπως υπογράψουν και επικυρώσουν τα πρακτικά της γ.σ.
  • Έγκριση των αποφάσεων του δ.σ. που λήφθηκαν μέχρι και της παρούσης γ.σ.
  • Υιοθέτηση μέτρων για την κάλυψη δυσαναλογίας στα Ίδια Κεφάλαια

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα