QUALITY AND RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε. : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Παρασκευή, 01 Ιουλίου 2016 19:38
UPD:23:53

"QUALITY & RELIABILITY  ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ"

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΤΗΣ 30ης ΙΟΥNΙΟΥ 2016

 

Ανακοινώνεται από την εταιρία με την επωνυμία "QUALITY & RELIABILITY  ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" και τον διακριτικό τίτλο "QUALITY & RELIABILITY  A.E." ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας συνεδρίασε νόμιμα στις 30 Ιουνίου 2016 στην έδρα της Εταιρίας επί της οδού Κονίτσης 11Β στο Μαρούσι. Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων έλαβαν μέρος 5 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 15.006.836 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου ήτοι ποσοστό 6008  % επί των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου και παραστάσεως στην Τακτική Γενική Συνέλευση. Σημειώνεται ότι για τον υπολογισμό της απαρτίας δεν υπολογίσθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2α του ΠΔ 82/1996  1.580.840 μετοχές και δικαιώματα ψήφου τα οποία ανήκουν στην μέτοχο ΠΟΥΛΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΒΕ και 786.200 μετοχές και δικαιώματα ψήφου τα οποία ανήκουν στην μέτοχο ΓΚΛΟΜΠΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ οι οποίες δεν έχουν δικαίωμα παράστασης και ψήφου στην Γενική Συνέλευση αφού  δεν έχουν παράσχει στην Εταιρεία τις απαραίτητες πληροφορίες για τον μέχρι φυσικού προσώπου προσδιορισμό των μετόχων τους  κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 1 του Π.Δ. 82/96.  Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων  έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις  επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διατάξεως

 

1) Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την εταιρική χρήση 2015 ήτοι από 01-01-2015 έως 31-12-2015 μετά από ακρόαση των Ετήσιων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.

Έγκυρες ψήφοι 15.006.836 (6008 % επί των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου και παραστάσεως στην Τακτική Γενική Συνέλευση) υπέρ 15.006.836 κατά 0 αποχή 0.

 

2) Απάλλαξε ομόφωνα και παμψηφεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον  Ελεγκτή κ. Ιωάννη Καλογερόπουλο από κάθε ευθύνη και αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 01-01-2015 έως 31-12-2015.

Έγκυρες ψήφοι 15.006.836 (6008 % επί των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου και παραστάσεως στην Τακτική Γενική Συνέλευση) υπέρ 15.006.836 κατά 0 αποχή 0.

 

3) Εξέλεξε την  ελεγκτική εταιρεία «BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε» με Α.Μ.ΣΟΕΛ 173 για την χρήση 01/01/2016 - 31/12/2016 και ενέκρινε την αμοιβή της ως άνω εταιρείας έως του ποσού 40.00000 ευρώ πλέον ΦΠΑ για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2016 της εταιρείας και των θυγατρικών της DIGIBOOKS4ALL AE και MYEBOOKS AE. Επίσης όρισε ως τακτικό ορκωτό ελεγκτή τον κ.Ιωάννη Καλογερόπουλο του Βασιλείου με ΑΜΣΟΕΛ 10741 και αναπληρωματικό ορκωτό ελεγκτή τον κ. Χριστόφορο Αχινιώτη του Ιωάννη με ΑΜΣΟΕΛ 35961

Έγκυρες ψήφοι 15.006.836 (6008 % επί των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου και παραστάσεως στην Τακτική Γενική Συνέλευση) υπέρ 15.006.836 κατά 0 αποχή 0.

 

 

 

4) Ενέκρινε  α) ταμιακή διευκόλυνση της εταιρείας από την θυγατρική της εταιρεία Quality & Reliability UK Limited για τη χρήση 2016 β) την επιστροφή στο  2016 του ποσού των 1.600.10200 € το οποίο χορηγήθηκε από την θυγατρικής το 2015 και έλαβε γνώση ότι στην εταιρεία από τις αρχές του 2016 μέχρι και την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης ήδη έχει χορηγηθεί από την θυγατρική της εταιρεία Quality & Reliability UK Limited ποσό 650.000 ευρώ.

Έγκυρες ψήφοι 15.006.836 (6008 % επί των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου και παραστάσεως στην Τακτική Γενική Συνέλευση) υπέρ 15.006.836 κατά 0 αποχή 0.

 

 

5) Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την καταβολή αμοιβών ύψους εκατόν δέκα τεσσάρων χιλιάδων ΕΥΡΩ (114.00000€) σε καθένα από τους κ.κ. Νικόλαο Πασχαλάκη Παναγιώτη Πασχαλάκη και Θεόδωρο Καραγιάννη καθώς και σαράντα χιλιάδες ΕΥΡΩ (40.00000) στον κ. Εμμανουήλ Ξιώνη για την χρήση 1/1/2016 - 31/12/2016  .

Έγκυρες ψήφοι 15.006.836 (6008 % επί των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου και παραστάσεως στην Τακτική Γενική Συνέλευση) υπέρ 15.006.836 κατά 0 αποχή 0.

 

 

6) Έξελεξε την κα Ιωάννα Ιακωβάκη του Αντωνίου ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό) εις αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Ιωάννη Χαραλαμπάκη. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τα λοιπά μέλη απαρτίζεται από τα μέλη που ορίσθηκαν με το από  30/06/2015 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων

 

Έγκυρες ψήφοι 15.006.836 (6008 % επί των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου και παραστάσεως στην Τακτική Γενική Συνέλευση) υπέρ 15.006.836 κατά 0 αποχή 0.

 

 

7) Εξουσιόδοτησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί όποτε αυτό κρίνει απαραίτητο στην επέκταση των ήδη υπαρχουσών θυγατρικών εταιρειών ή στην αγορά πώληση θυγατρικών εταιρειών ή και στην ίδρυση θυγατρικών εταιρειών ή υποκαταστημάτων συναφών με το αντικείμενο της εταιρείας στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό.

 

Έγκυρες ψήφοι 15.006.836 (6008 % επί των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου και παραστάσεως στην Τακτική Γενική Συνέλευση) υπέρ 15.006.836 κατά 0 αποχή 0.

 

8) Εξουσιοδότησε  τον κ. Εμμανουήλ Ξιώνη του Ηρακλή να συμμετάσχει στις τακτικές γενικές συνελεύσεις των εταιρειών Digibooks4all AE και Myebooks ΑΕ και αφού ενημερωθεί για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης να εγκρίνει 100.000 € ως αμοιβή μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρεία DIGIBOOKS4ALL AE και   50.000 € ως αμοιβή μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρεία MYEBOOKS AE.

Έγκυρες ψήφοι 15.006.836 (6008 % επί των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου και παραστάσεως στην Τακτική Γενική Συνέλευση) υπέρ 15.006.836 κατά 0 αποχή 0.

 

 

 

 

9) Ενέκρινε ως μη εκτελεστικό μέλος της επιτροπής ελέγχου την κυρία Ιωάννη Ιακωβάκη εις αντικατάσταση του κ. Ιωάννη Χαραλαμπάκη. Πρόεδρος της επιτροπής ελέγχου παραμένει ο κ. Ιωάννης Καλαντζάκης ο οποίος διατηρεί αυτή τη θέση από την σύσταση της επιτροπής.

Μετά την αντικατάσταση του κ. Ιωάννη Χαραλαμπάκη η επιτροπή ελέγχου απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη:

Ιωάννα Ιακωβάκη -μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ μέλος Επιτροπής Ελέγχου

Αθανάσιος Παπαγγελόπουλος -μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ μέλος Επιτροπής Ελέγχου

Ιωάννης Καλαντζάκης-ανεξάρτητο  μη εκτελεστικό μέλος ΔΣΠρόεδρος  Επιτροπής Ελέγχου

 

Έγκυρες ψήφοι 15.006.836 (6008 % επί των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου και παραστάσεως στην Τακτική Γενική Συνέλευση) υπέρ 15.006.836 κατά 0 αποχή 0.

 

10) Ενημερώθηκε για το θέμα του άρθρου 47 του Κ.Ν 2190/1920 καθώς και  ότι οι εκτιμήσεις της εταιρείας με βάση τα τωρινά οικονομικά της στοιχεία των ήδη υπαρχόντων έργων που εκτελεί αλλά και τις προβλέψεις των έργων που θα αναλάβει στα πλαίσια του νέου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) 2014-2020 είναι ότι στη διάρκεια της χρονικής περιόδου 2016-2017 θα επιτύχει κερδοφορία που θα έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση των ιδίων κεφαλαίων τα οποία θα είναι μεγαλύτερα του ημίσεως του μετοχικού κεφαλαίου έτσι ώστε να μην ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου του Κ.Ν 2190/1920.

 

 

 

Μαρούσι 30/06/2016

 

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΚΟΥΑΛ

Σχολιασμένα