Skip to main content

«Νέα όπλα» στις φορολογικές αρχές με την αναβάθμιση του Taxis

INTIME NEWS

Στο στάδιο της ανάθεσης περνά το έργο που θα δώσει «νέα όπλα» στις φορολογικές αρχές

Ένα βήμα πριν από την πλήρη αναβάθμιση -μετά από περίπου τρεις δεκαετίες- του Taxis βρίσκεται η ΑΑΔΕ, στο πλαίσιο των δράσεων που έχει αναπτύξει για να χτυπήσει τη φοροδιαφυγή.

Στις 21 Σεπτεμβρίου έπεσαν τίτλοι τέλους στη δημόσια διαβούλευση του σχεδίου της νέας σύμβασης και τώρα η ΑΑΔΕ προχωρά στο επόμενο στάδιο της ανάθεσης του έργου, που με την ολοκλήρωσή του θα δώσει τη δυνατότητα στις φορολογικές αρχές να καταγράφουν το εισοδηματικό και περιουσιακό προφίλ κάθε φορολογουμένου, να ενισχύσουν τα ελεγκτικά εργαλεία, να διευρύνουν και αξιοποιούν ουσιαστικότερα στοιχεία και δεδομένα, αλλά και να διευρύνουν τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

Επισημαίνεται ότι το έργο είναι συνολικού ύψους 131,589 εκατ. ευρώ και έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ, σύμφωνα με το σχέδιο της διακήρυξης του έργου, στις βασικές δράσεις του νέου Taxis περιλαμβάνονται τα εξής:

  1. Ψηφιακός φάκελος φορολογουμένου: Οι παρεχόμενες υπηρεσίες, ηλεκτρονικές και μη, θα ψηφιοποιηθούν πλήρως και θα είναι διαθέσιμες «πρωτίστως ψηφιακά» μέσω ποικίλων μέσων ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης χωρίς τη φυσική παρουσία του φορολογουμένου, παρέχοντας στους πολίτες διαχείριση και από «άκρο σε άκρο» ενημέρωση της πορείας των υποθέσεών τους. Η πληροφορία θα περιλαμβάνει και τον ψηφιοποιημένο φάκελο του φορολογουμένου που σήμερα βρίσκεται σε έγχαρτη μορφή στα αρχεία των κατά τόπους ΔΟΥ.
  2. «Once Only»: Η αρχή «μόνον άπαξ», σύμφωνα με την οποία πολίτες και επιχειρήσεις θα εισάγουν μόνο μια φορά τα στοιχεία τους στις συναλλαγές τους, θα επεκταθεί, στοχεύοντας στην εξυπηρέτηση των φυσικών και των νομικών προσώπων.
  3. Online διασύνδεση με τρίτα ηλεκτρονικά συστήματα: Θα ενισχυθεί η διασύνδεση και διαλειτουργικότητα με τρίτα συστήματα, όπως ηλεκτρονικής τιμολόγησης, ταμειακών μηχανών, ERP επιχειρήσεων, τράπεζες, με στόχο τη διευκόλυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και του εμπορίου και την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης.
  4. Προφίλ φορολογουμένου – ανάλυση συμπεριφορών: Για την αντιμετώπιση των περιπτώσεων μη συμμόρφωσης θα αξιοποιηθούν εργαλεία δημιουργίας προφίλ φορολογουμένων και υποθέσεων, μέθοδοι αποτίμησης κινδύνου, και ανάλυσης συμπεριφορών, εκτεταμένες διασταυρώσεις, διαδικασίες ανταλλαγής δεδομένων με τρίτους φορείς καθώς και με άλλες χώρες.
  5. Κατάργηση χωρικής αρμοδιότητας: Θα καταργηθεί η γεωγραφική διάσταση (χωρική αρμοδιότητα) παρέχοντας ευελιξία κατά την εξυπηρέτηση των φορολογουμένων. Επίσης μέσω αναδιοργάνωσης θα «κεντρικοποιηθούν» οι φορολογικές λειτουργίες στο σύνολό τους, ειδικότερα της λογιστικής και της είσπραξης οφειλών, περιλαμβάνοντας αναθέσεις εργασιών σε επίπεδο υπαλλήλου και διαχειρίσεις ροών διαδικασιών με εποπτεία από «άκρο σε άκρο» των υποθέσεων.
  6. Νέα ελεγκτικά κέντρα: Θα υποστηριχθεί με πληροφοριακές υποδομές η δημιουργία ελεγκτικών κέντρων σε γεωγραφικό-περιφερειακό επίπεδο. Θα αξιοποιηθούν μέθοδοι διαστρωμάτωσης κινδύνου και αξιολόγησης υποθέσεων, καθώς και μηχανισμοί υποδοχής καταγγελιών για φορολογικές παραβάσεις, και θα υποστηριχθεί ο επιτόπιος έλεγχος με πληροφοριακές υποδομές.
  7. Ανάλυση πληροφοριών – δεδομένων: Ανάπτυξη μέσων και ικανότητας για τη βελτίωση της ποιότητας, της διαθεσιμότητας και της ευχρηστίας τους, με σκοπό την αξιοποίησή τους με εργαλεία αναλυτικής δεδομένων, από τη φορολογική διοίκηση.
  8. Νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες: Θα υιοθετηθούν από τη διεθνή πρακτική έτοιμα πακέτα λογισμικού, υπαγορεύοντας τον ανασχεδιασμό ή και τον εκ νέου σχεδιασμό νέων επιχειρησιακών λειτουργικών διαδικασιών
  9. Ευέλικτες εφαρμογές: Θα λειτουργεί ένα οικοσύστημα ευέλικτης ανάπτυξης εφαρμογών παρέχοντας άμεσες λύσεις σε επείγουσες ανάγκες που προκύπτουν, καθώς και αιτήματα διαλειτουργικότητας και γέφυρες με τρίτα συστήματα.
  10. Πόροι: Κοινά χρησιμοποιούμενοι πόροι θα αξιοποιούνται και θα επιδιώκεται η επαναχρησιμοποίηση των δομικών στοιχείων των λύσεων.