Skip to main content

«Σύμμαχοι» της ΑΑΔΕ στους φορο-ελέγχους οι e-πλατφόρμες

ΚΑΜΣΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ/INTIME

«Συνεργάτες» της ΑΑΔΕ στους ελέγχους για τον εντοπισμό αδήλωτων εισοδημάτων και της φοροδιαφυγής γίνονται από τον επόμενο μήνα όλες οι ψηφιακές πλατφόρμες, οι οποίες υποχρεούνται να ενημερώνουν άμεσα για τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω αυτών.

Το νομοσχέδιο το οποίο προβλέπει αυστηρά πρόστιμα έως και 500.000 ευρώ σε ελληνικές και ξένες πλατφόρμες με αναστολή λειτουργίας στην Ελλάδα γι’ αυτές που δεν θα παρέχουν στοιχεία για τους στοχευμένους ελέγχους που πραγματοποιεί η ΑΑΔΕ, βγήκε χθες από τη δημόσια διαβούλευση και έχει πάρει τον δρόμο προς τη Βουλή, όπου και αναμένεται η ψήφισή του έως το τέλος του τρέχοντος μηνός.

Επισημαίνεται ότι οι διατάξεις του εν λόγω νομοσχεδίου προβλέπουν ότι οι ψηφιακές πλατφόρμες υποχρεούνται να διαβιβάζουν με ένα «κλικ» στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) όλα τα δεδομένα των συναλλαγών που πραγματοποιούν οι χρήστες τους, ώστε να καθίστανται δυνατές διασταυρώσεις στοιχείων και πρόβλεψη για κοινούς και ταυτόχρονους ελέγχους και με τις φορολογικές αρχές των άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με τον τρόπο αυτό η ΑΑΔΕ αποκτά ουσιαστικά τη δυνατότητα να αντλεί στοιχεία απ’ όλες τις πλατφόρμες που δραστηριοποιούνται στην επικράτεια και φυσικά και μεγάλες πλατφόρμες του εξωτερικού, ακόμη και από τρίτες χώρες όπως η Κίνα και οι ΗΠΑ, τις οποίες χρησιμοποιούν Έλληνες φορολογούμενοι για να προσφέρουν τις υπηρεσίες και τα προϊόντα τους εντός της Ε.Ε., όπως η Amazon και η e-bay.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο προβλέπει αυστηρές κυρώσεις τόσο για τις πλατφόρμες που δεν συμμορφώνονται, όπως μεταξύ άλλων την αναστολή δραστηριότητας και πρόστιμα έως 500.000 ευρώ, αλλά και διακοπή πρόσβασης στις πλατφόρμες που δεν συνεργάζονται, καθώς επίσης και για τους χρήστες που δεν δηλώνουν τα απαιτούμενα στοιχεία στις πλατφόρμες, όπως για παράδειγμα κλείσιμο του λογαριασμού τους στην πλατφόρμα, παρακράτηση πληρωμών κ.ά.

Το ισχύον καθεστώς

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι με το ισχύον καθεστώς η φορολογική διοίκηση λαμβάνει στο τέλος κάθε χρόνου στοιχεία από τις τρεις πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων (Airbnb, Booking, VBRO), αλλά και κάθε τρεις μήνες από τις εταιρείες delivery (e-food, Volt, Box).

Με την αλλαγή λοιπόν του καθεστώτος, η ΑΑΔΕ προσδοκά ότι θα επιτευχθούν σημαντικότερα αποτελέσματα στη «μάχη» κατά της φοροδιαφυγής και θα καταστεί δυνατή η περαιτέρω αύξηση των δημοσίων εσόδων, καθώς τα τελευταία χρόνια μόνο από την ενημέρωση που υπάρχει από τις πλατφόρμες τύπου Airbnb οι εισπράξεις του Δημοσίου έχουν ενισχυθεί από τα 50 εκατ. ευρώ στα 500 εκατ. ευρώ.

Επισημαίνεται ότι το νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/514 του Συμβουλίου της 22ας Μαρτίου 2021 για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/16/ΕΕ σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας και άλλες διατάξεις για τη φορολογική διαδικασία», που πήρε πλέον τον δρόμο προς τη Βουλή αφορά το εισόδημα που αποκτάται από διασυνοριακές και μη δραστηριότητες στους εξής κλάδους:

α) Μίσθωση ακίνητης περιουσίας, συμπεριλαμβανομένων των ακινήτων κατοικίας και εμπορικών ακινήτων, καθώς και κάθε άλλης ακίνητης περιουσίας και χώρων στάθμευσης.

β) Προσωπική υπηρεσία.

γ) Πώληση αγαθών.

δ) Μίσθωση οποιουδήποτε μέσου μεταφοράς.

Διασύνδεση των POS

Στο πλαίσιο της επικείμενης διασύνδεσης των POS με τις ταμειακές μηχανές, με το νομοσχέδιο θεσπίζεται υποχρέωση των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών μέσω κάρτας να συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις λειτουργίας και διασύνδεσης των POS με την ΑΑΔΕ και, αντίστοιχα, των επιχειρήσεων να χρησιμοποιούν POS που πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές και ταυτόχρονα η υποβολή δήλωσης συμμόρφωσης από την πλευρά των παρόχων.

Φυσικά και στην περίπτωση της μη υποβολής της εν λόγω δήλωσης, οι ποινές θα είναι αυστηρές αφού προβλέπεται η παύση της νόμιμης λειτουργίας των POS, καθώς και πρόστιμα έως 200.000 ευρώ για τους παρόχους και έως 10.000 ευρώ για τις επιχειρήσεις που εξακολουθούν να χρησιμοποιούν ακατάλληλα POS.

Αυστηρό το ποινολόγιο για μη συνεργασία

Οι διατάξεις του νομοσχεδίου που τέθηκε σε διαβούλευση μεταξύ άλλων προβλέπουν τα εξής:
– Αυτόματη ανταλλαγή δεδομένων για τις συναλλαγές αυτές με τις φορολογικές αρχές των χωρών της Ε.Ε., προκειμένου να διασταυρώνονται με τις δηλώσεις που υποβάλλουν οι φορολογούμενοι ως προς το εισόδημα από τις πλατφόρμες. Ειδικότερα, τα δεδομένα περιλαμβάνουν όνομα, διεύθυνση, ΑΦΜ, ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού του πωλητή, το εισόδημα που εισπράχθηκε, προμήθειες, αμοιβές και φόροι που καταβλήθηκαν, διεύθυνση ακινήτου, ημέρες μίσθωσης κ.ά.

– Δυνατότητα κοινών ή και ταυτόχρονων ελέγχων από περισσότερες φορολογικές αρχές, που ουσιαστικά ανοίγει τον δρόμο σε υπαλλήλους ξένων φορολογικών αρχών να εξετάζουν φακέλους και να κάνουν συνεντεύξεις στην Ελλάδα και αντίστοιχα δικαιώματα για τους ελεγκτές της ΑΑΔΕ στο εξωτερικό.

– Αυστηρές ποινές για τις πλατφόρμες που δεν υποβάλλουν πληροφορίες ή υποβάλλουν ανακριβείς ή ελλιπείς πληροφορίες ή και δεν συνεργάζονται με τη φορολογική διοίκηση, αφού τα πρόστιμα ξεκινούν από 100 ευρώ ανά περίπτωση και μπορούν να φθάσουν και έως 500.000 ευρώ. Είναι δε αξιοσημείωτο ότι σε περίπτωση υποτροπής σε διάστημα πενταετίας τα πρόστιμα διπλασιάζονται και φθάνουν έως και 1 εκατ. ευρώ, ενώ αν εντοπιστεί παράβαση για τρίτη φορά, ανεξάρτητα από τον χρόνο τέλεσής της, τα πρόστιμα τετραπλασιάζονται, ενώ εάν διαπιστωθεί έλλειψη συνεργασίας θα επιβάλλεται παράλληλα και διακοπή της πρόσβασης στους ιστότοπους των ψηφιακών πλατφορμών.

– Κλείσιμο του λογαριασμού και παρακράτηση των πληρωμών για τους πωλητές που δεν παρέχουν τα απαιτούμενα στοιχεία στις πλατφόρμες.

Σε κάθε περίπτωση, από τις εν λόγω διατάξεις εξαιρούνται:

– Οι επιχειρήσεις-πωλητές που διεξάγουν λιγότερες από 30 συναλλαγές ετησίως μέσω της πλατφόρμας, από τις οποίες εισέπραξαν λιγότερα από 2.000 ευρώ.

– Στον τομέα της μίσθωσης ακίνητης περιουσίας, οι επιχειρήσεις που διεξάγουν περισσότερες από 2.000 συναλλαγές ετησίως μέσω πλατφόρμας.