Skip to main content

Έχετε μήνυμα στον… υπολογιστή σας από την εφορία

Στόχος η άμεση ανταπόκριση των φορολογουμένων στις υποχρεώσεις τους.

Με… τσουνάμι ηλεκτρονικών μηνυμάτων σχεδιάζει να «χτυπήσει» η εφορία οφειλέτες, αλλά και φορολογούμενους που δεν έχουν ανταποκριθεί εμπρόθεσμα στην υποβολή δηλώσεων ή στην εκπλήρωση άλλων υποχρεώσεων, στο πλαίσιο του γενικότερου σχεδίου δράσης για αύξηση των δημόσιων εσόδων.

Η νέα δράση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων εντάσσεται μεν στο «πακέτο» της φορολογικής συμμόρφωσης των υπόχρεων, όμως η ενεργοποίησή της καθίσταται πιο επιτακτική το τελευταίο διάστημα, όχι μόνο λόγω της εκτίναξης των ληξιπρόθεσμων οφειλών, που κινούνται πάνω από τα 113 δισ. ευρώ, αλλά και εξαιτίας της νέας προεκλογικής «χαλάρωσης» που παρατηρείται, όπως πιστοποιείται από το μέχρι σήμερα «ναυάγιο» των πρόσφατων ρυθμίσεων αλλά και τον ρυθμό υποβολής των φορολογικών δηλώσεων.

Στο πλαίσιο, λοιπόν, αυτό η ΑΑΔΕ θα αρχίσει να αποστέλλει ηλεκτρονικά μηνύματα, έχοντας ως στόχο την άμεση και οικειοθελή ανταπόκριση των φορολογουμένων έναντι των φορολογικών τους υποχρεώσεων. Συγκεκριμένα οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις που χρησιμοποιούνται από τη Διεύθυνση Φορολογικής Συμμόρφωσης είναι οι: [email protected] και [email protected]. Επισημαίνεται δε ότι τα ηλεκτρονικά μηνύματα που θα αποστέλλονται από τη Διεύθυνση Φορολογικής Συμμόρφωσης θα διακρίνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες:

α) ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗΣ: Τα ηλεκτρονικά μηνύματα υπενθύμισης σε επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία αφορούν την υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ. Με βάση τον σχεδιασμό που υπάρχει, τέτοια μηνύματα πρέπει να αποστέλλονται σε μηνιαία βάση (διπλογραφικά) και τέσσερις φορές ετησίως (απλογραφικά) λίγες ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους, με στόχο την υπενθύμιση της σχετικής υποχρέωσης. Αποδέκτες είναι οι υπόχρεοι που, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, διαπιστώνεται ότι δεν έχουν ακόμα υποβάλει τη δήλωσή τους.

β) ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ: Τα ηλεκτρονικά μηνύματα εντοπισμού απευθύνονται σε φορολογουμένους που δεν έχουν εκπληρώσει εμπρόθεσμα τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Αποστέλλονται μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων ή πληρωμής των οφειλών, ενώ αφορούν τις κατωτέρω κατηγορίες:

 • ΦΠΑ σε επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία: Όταν δεν έχει υποβληθεί η περιοδική δήλωση εμπρόθεσμα ή μέχρι την ημερομηνία δημιουργίας του αρχείου υπόχρεων.
 • Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων: Όταν δεν έχει υποβληθεί η δήλωση εμπρόθεσμα ή μέχρι την ημερομηνία δημιουργίας του αρχείου υπόχρεων.
 • Φόρος Εισοδήματος Νομικών Προσώπων: Όταν δεν έχει υποβληθεί η δήλωση εμπρόθεσμα ή μέχρι την ημερομηνία δημιουργίας του αρχείου υπόχρεων.
 • Πρόσφατες Ληξιπρόθεσμες Οφειλές: Όταν δεν έχουν πληρωθεί εμπρόθεσμα ή μέχρι την ημερομηνία δημιουργίας του αρχείου η/οι βεβαιωμένη/ες οφειλή/ες, που
  έληξε/αν έως την τελευταία ημέρα του προηγούμενου μήνα.
 • Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών: Όταν δεν έχει υποβληθεί η δήλωση εμπρόθεσμα ή μέχρι την ημερομηνία δημιουργίας του αρχείου των υπόχρεων που προκύπτουν έπειτα από διασταύρωση με δεδομένα από τρίτες πηγές.
 • Λοιπές Φορολογικές Υποχρεώσεις: Εδώ εντάσσονται η μη υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων, η υποβολή κενών δηλώσεων ΦΠΑ, η μη υποβολή δήλωσης έναρξης / μεταβολής εργασιών κ.ά.
 • Διασταυρώσεις: Όταν από διασταυρώσεις που διενεργούνται εντοπιστούν φορολογούμενοι που είτε δεν έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση, παρά την υποχρέ-
  ωσή τους, είτε έχουν αποκτήσει εισοδήματα τα οποία δεν έχουν συμπεριλάβει σε δήλωσή τους.

Με βάση κάθε στοιχείο και πληροφορία που έχει στη διάθεσή της, η Φορολογική Διοίκηση δύναται να εκδώσει πράξη εκτιμώμενου ή διοικητικού προσδιορισμού φόρου, κατά περίπτωση.

Κλήσεις και στο κινητό

Αξίζει να σημειωθεί ότι για τους περισσότερο… ξεχασιάρηδες η ΑΑΔΕ, εκτός από τα ηλεκτρονικά μηνύματα, φροντίζει να επικοινωνεί μαζί τους και τηλεφωνικά για να
τους θυμίσει να τακτοποιήσουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Ειδικότερα, στη Διεύθυνση Φορολογικής Συμμόρφωσης αναπτύσσονται δράσεις τηλεφωνικής επικοινωνίας, που αφορούν αξιολογημένες, βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, ομάδες φορολογουμένων και οφειλετών.

Για τον λόγο, άλλωστε, αυτό έχει συσταθεί και τηλεφωνικό κέντρο εξερχόμενων κλήσεων, το οποίο στελεχώνεται από υπαλλήλους της διεύθυνσης, με κύρια αρμοδιότητα την τηλεφωνική επικοινωνία με φορολογούμενους πολίτες και στόχο την επίτευξη εκούσιας συμμόρφωσης ως προς την υποβολή των δηλώσεων και τη συμπερίληψη σε αυτές όλων των δεδομένων, καθώς και την καταβολή των οφειλών.

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή, κυρίως, στα ηλεκτρονικά μηνύματα που λαμβάνουν, όχι μόνο για να αποφύγουν τυχόν κακόβουλα λογισμικά ή χάκερ που θέλουν να κλέψουν τους κωδικούς τους, αλλά και γιατί ακόμη και τα μηνύματα της ΑΑΔΕ δεν προέρχονται όλα από την ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

Επισημαίνεται ότι υπάρχουν και άλλες Διευθύνσεις της ΑΑΔΕ οι οποίες αποστέλλουν μαζικά ηλεκτρονικά μηνύματα σε φορολογουμένους, χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. Συγκεκριμένα, τα ηλεκτρονικά μηνύματα που αποστέλλονται από τη Διεύθυνση Φορολογικής Συμμόρφωσης διακρίνονται από τα αντίστοιχα των άλλων Διευθύνσεων, διότι σε όλα αναφέρεται ο τίτλος της Διεύθυνσης. Επιπλέον οι υπόχρεοι πρέπει να γνωρίζουν ότι δίνεται η δυνατότητα επικοινωνίας των φορολογουμένων με τη Διεύθυνση Φορολογικής Συμμόρφωσης μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης [email protected]. Ειδικά σε συγκεκριμένες περιπτώσεις εντοπισμού αδήλωτων εισοδημάτων οι φορολογούμενοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις επικοινωνίας: [email protected], apodoxes@ aade.gr και apodoxes.allodapis@ aade.gr, ανάλογα με το είδος της διασταύρωσης στην οποία έχουν εντοπιστεί.