Skip to main content

Φορολογικές δηλώσεις: Τα στοιχεία που ζητεί η ΑΑΔΕ

(ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)

Μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου ζητεί η ΑΑΔΕ την e-αποστολή των βεβαιώσεων αποδοχών

Το πρώτο βήμα για την υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων τον Μάρτιο έκανε χθες η ΑΑΔΕ, ζητώντας από όλα τα λογιστήρια που παρακρατούν φόρο να αποστείλουν ηλεκτρονικά, έως τις 28 Φεβρουαρίου, τις βεβαιώσεις αποδοχών.

Στόχος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) είναι η διασταύρωση και προσυμπλήρωση κατά περίπτωση των δηλούμενων εισοδημάτων και παρακρατούμενων φόρων στις φετινές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, με εκείνα που αναγράφονται στις βεβαιώσεις αποδοχών από μισθωτές υπηρεσίες, στις βεβαιώσεις αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και στις βεβαιώσεις εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα.

Στο πλαίσιο αυτό εξάλλου η ΑΑΔΕ, με χθεσινή της απόφαση (υπ’ αριθμ. Α.1006/20.1.2023), κοινοποίησε τον τύπο και το περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα, καθώς και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2022.

Επισημαίνεται ότι φέτος κατά τη συμπλήρωση του πίνακα «Στοιχεία του δικαιούχου μισθωτού ή συνταξιούχου», η συμπλήρωση του ΑΜΚΑ για τη χρήση 2022 είναι υποχρεωτική για τους υπόχρεους, ενώ για τον πίνακα «Αμοιβές που φορολογούνται» διευκρινίζονται τα εξής:

α) Ο φόρος που έχει παρακρατηθεί δεν αποτελεί κράτηση και επομένως δεν αφαιρείται από τις ακαθάριστες αποδοχές.
β) Οι κρατήσεις για την εξόφληση δανείων, που χορηγήθηκαν στον μισθωτό ή τον συνταξιούχο δεν αφαιρούνται από τις ακαθάριστες αποδοχές.
γ) Οι κρατήσεις που αφορούν τις αποδοχές που δεν φορολογούνται, δεν αφαιρούνται από τις αποδοχές που φορολογούνται.
δ) Οι παροχές σε είδος που φορολογούνται αναγράφονται σε ξεχωριστή σειρά.

ε) Τα ποσά της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης που παρακρατήθηκαν αναγράφονται σε ξεχωριστές στήλες και δεν αφαιρούνται από τις αποδοχές που φορολογούνται.

Αξίζει να σημειωθεί ότι φέτος «κίνδυνος» να πληρώσουν υψηλότερο φόρο υπάρχει για τους ένστολους του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, οι οποίοι τον Δεκέμβριο του 2022 έλαβαν έκτακτη οικονομική ενίσχυση ύψους 600 ευρώ.

Αυτό γιατί μπορεί η εν λόγω ενίσχυση να ήταν ανεκχώρητη και ακατάσχετη, να μη συμψηφίστηκε με βεβαιωμένα χρέη και να μην υπόκειτο σε παρακράτηση φόρου και στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης, όμως θα προσμετρηθεί στο σύνολο του εισοδήματος που θα φορολογηθεί, γεγονός που σημαίνει ότι ο φορολογούμενος δηλώνοντας υψηλότερο εισόδημα ενδέχεται να φορολογηθεί με υψηλότερο συντελεστή έως και 44% και έτσι να πληρώσει υψηλότερο πρόσθετο φόρο.

Η εν λόγω μάλιστα ενίσχυση πρέπει να καταγραφεί στον νέο κωδικό 81 των εν λόγω βεβαιώσεων, στις οποίες επίσης προστέθηκαν και οι κωδικοί 79 και 80 που αφορούν την παροχή στους Έλληνες οπλίτες που συμμετείχαν στα γεγονότα της Κύπρου τα έτη 1964, 1967 και 1974, εφόσον όμως καταβλήθηκαν εντός του 2022, αλλά και οι υποτροφίες αριστείας και τα βραβεία που χορηγούν ΑΕΙ, αντίστοιχα.

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι δεν αποστέλλονται στην ΑΑΔΕ οι οικονομικές ενισχύσεις που δόθηκαν στο πλαίσιο αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης ή ενίσχυσης πληγεισών περιοχών από φυσικές καταστροφές, όπως π.χ. τα Power Pass, Fuel Pass, Evia & Samos Pass κ.ά.

Επισημαίνεται επίσης ότι οι έκτακτες προσαυξήσεις ποσών που προέρχονται από προνοιακές παροχές ατόμων με αναπηρία, ποσά προς ανασφάλιστους υπερήλικες, ποσά σε δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, καθώς και σε δικαιούχους του επιδόματος παιδιού, θα πρέπει να αποσταλούν με τον αντίστοιχο κωδικό των ποσών που προσαυξάνουν.
Όσον αφορά την έκτακτη οικονομική ενίσχυση ευάλωτων συνταξιούχων, που δόθηκε το έτος 2022 και είναι αφορολόγητη, δεν υπόκειται στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε κοινωνικής ή προνοιακής παροχής, θα πρέπει να αναγραφεί στον κωδικό 59. Στον ίδιο εξάλλου κωδικό στέλνεται η έκτακτη οικονομική ενίσχυση μακροχρόνια ανέργων που κατέβαλε η ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) το 2022, υπό την προϋπόθεση ότι δεν είναι δικαιούχοι άλλης παροχής, επιδόματος, βοηθήματος ή ενίσχυσης από τον εν λόγω φορέα, εξαιρουμένων των παροχών που προέρχονται από τα προγράμματα κοινωνικής και στεγαστικής πολιτικής, καθώς και μη δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και των οικονομικών παροχών που χορηγούνται σε άτομα με αναπηρία ή του επιδόματος παιδιού.

Από την άλλη πλευρά στις βεβαιώσεις αποδοχών από επιχειρηματική δραστηριότητα ιδιαίτερη προσοχή, με βάση τις οδηγίες της ΑΑΔΕ, θα πρέπει να δοθεί:

– στον κωδικό 15 που αφορά ακαθάριστα έσοδα ιατρών του ΕΣΥ από απογευματινά ιατρεία νοσοκομείων του ΕΣΥ τα οποία καταβάλλονται στο έτος 2022 και αφορούν υπηρεσίες που παρασχέθηκαν σε προηγούμενα έτη.

– στον κωδικό 18 στον οποίο αποστέλλονται αμοιβές και οικονομικές ενισχύσεις που χορηγήθηκαν σε επιτηδευματίες στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του Covid-19, οι οποίες, μεταξύ άλλων, είναι απαλλασσόμενες του φόρου και δεν επιβάλλεται σε αυτές η ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

Μερίσματα – τόκοι

Για τα εισοδήματα από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα οι υπόχρεοι πρέπει να γνωρίζουν ότι υπάρχει νέος κωδικός 18 για τα μερίσματα που λαμβάνουν μέτοχοι/εταίροι των επιχειρήσεων οποιασδήποτε νομικής μορφής από την εκμετάλλευση των πλοίων. Τα μερίσματα αυτά φορολογούνται με τον συντελεστή φόρου μερισμάτων των γενικών διατάξεων φορολογίας εισοδήματος, ενώ ο φόρος προσδιορίζεται κατά τον χρόνο εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων των δικαιούχων των εισοδημάτων αυτών με την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και εφαρμόζεται για μερίσματα που λαμβάνουν οι δικαιούχοι από την 1η.1.2022 και μετά.