Σεμινάριο

ΕΦΑΡΜΟΓΗ από 1.1.2017 του ΝΕΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ Ν. 387/2016 & N. 4578/2018

Φορολογικά - Λογιστικά

Εισηγητής/Εισηγητές:

ΛΙΑΖΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ

Φοροτεχνικός, ειδικός σε θέματα ΚΦΑΣ – Τιμολόγησης

αναλυτικό βιογραφικό

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 και ώρες 17.00 - 22.00
Τόπος Διεξαγωγής:  Κτίριο Ναυτεμπορικής, Λένορμαν 205, Κολωνός

Κόστος
Συμμετοχής
90

Προνομιακή Τιμή για τους συνδρομητές

Γενικές Πληροφορίες:

Το σεμινάριο είναι προγραμματισμένο για την Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου και ώρες 17:00-22:00. 

Σε ποιούς απευθύνεται:

• Λογιστές - Φοροτεχνικούς,
• Υπαλλήλους του τμήματος διεύθυνσης προσωπικού και μισθοδοσίας
• Στελέχη οικονομικών υπηρεσιών επιχειρήσεων και οργανισμών,
• Δικηγόρους που διαχειρίζονται ασφαλιστικά θέματα καθώς και
• Ιδιοκτήτες Μικρών & Μεσαίων επιχειρήσεων που επιθυμούν να ενημερωθούν για το εργασιακό καθεστώς στην επιχείρηση

Σκοπός σεμιναρίου:

 • Να ενημερωθούν και να συστηματοποιήσουν τις γνώσεις τους για το νέο πλαίσιο Κοινωνικής ασφάλισης κυρίως θεμάτων εισφορών που διαχειρίζονται τα στελέχη της Διεύθυνσης Προσωπικού και οι εκκαθαριστές μισθοδοσίας.

• Να ενημερωθούν για τις νέες ρυθμίσεις επί των εισφορών και γενικών θεμάτων του Ν.4387/2016 της 12.5.2016

Θέματα σεμιναρίου:

Ι. Ο ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ με Ν. 4387/2016 &  N. 4578/2018
Α. ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΣΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
• ΜΙΣΘΩΤΟΙ (τ. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, τ. ΝΑΤ κλπ)
• Κατηγορίες  απασχολουμένων που ασφαλίζονται ως μισθωτοί με το σύστημα της ΑΠΔ (Εγκύκλιοι Υπουργείου & ΕΦΚΑ)
• ΕΞΟΜΕΙΟΥΜΕΝΟΙ ΜΕ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
• Επέκταση συστήματος ΑΠΔ
• ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ  & ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ  ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΜΕΧΡΙ & 2 «ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ» (ΜΠΛΟΚΑΚΙΑ) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
• ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ  (ΟΑΕΕ) – ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ  (ΕΤΑΑ: τέως ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ, ΤΝ, ΤΠΔ κλπ) - ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΣΦΟΡΏΝ &  ΜΕΙΩΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ 1.1.2019
• ΑΓΡΟΤΕΣ (ΟΓΑ) - ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΣΦΟΡΏΝ &  ΜΕΙΩΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ 1.1.2019
• Πως εφαρμόζονται κατώτατα και  ανώτατα όρια μετά την ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ. ΝΕΟΣ ΚΑΤΩΤΑΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ & ΝΕΑ ΟΡΙΑ
• ΜΕΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (όλες οι νομικές μορφές με παραδείγματα)
• Τι γίνεται σε περίπτωση διαφοράς εισοδήματος  φορολογικού ελέγχου.


Β. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΟΡΦΗ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ
ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ή  ΤΙΤΛΟΥ ΚΤΗΣΗΣ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ και ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ ΣΕ
•  ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ,
•  ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (ΟΕ, ΕΕ),
•  ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (ΑΕ, ΕΠΕ), ΙΚΕ κ.ά.
•  ειδικές περιπτώσεις


ΙΙ. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν. 4387/2016
• Απασχόληση συνταξιούχων
• Παράλληλη Απασχόληση (ασφάλιση)
• Πολλαπλή απασχόληση (ασφάλιση)
• Νέο σύστημα είσπραξης εισφορών
• Ενιαίο Μητρώο Εισφορών & φόρου εισοδήματος
• Καταβολή μισθοδοσίας με ηλεκτρονικούς τρόπους πληρωμής
• Λοιπά τρέχοντα θέματα με ΥΑ ή ΕΓΚΥΚΛΙΟΥΣ εφαρμογής ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210 5198000, 210 5198264 ή στο E-mail: [email protected]