Skip to main content

Έναρξη λειτουργίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης Βριλησσίων «Παύλος Νιρβάνας»

Ξεκινά τη Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2022 η λειτουργία της δανειστικής Δημοτικής Βιβλιοθήκης Βριλησσίων «ΠΑΥΛΟΣ ΝΙΡΒΑΝΑΣ».

 Ο σχεδιασμός της έγινε με στόχο να προσφέρει στην τοπική κοινωνία ένα ολοκληρωμένο & σύγχρονο πλαίσιο πρόσβασης στον πλούτο της γνώσης και τις πηγές της πληροφόρησης, ικανοποιώντας τις εκπαιδευτικές ανάγκες όλων των ηλικιακών ομάδων.

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Βριλησσίων, στεγάζεται στην ισόγεια αίθουσα της οδού Ολύμπου 42 και θα λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή  από τις 10:00 το πρωί έως τις 20:00.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ο κανονισμός λειτουργίας της συντάχθηκε σύμφωνα με το Ν. 3149/10.6.2003 «Εθνική  Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις» και τον «Κανονισμό Λειτουργίας Δημοσίων   Βιβλιοθηκών» Υ.Α.    83064/ΙΖ ΕΚ/Β/1173/20.8.2003). 

 ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

• Κάθε κάτοικος, δημότης, εργαζόμενος, ή μαθητής στο Δήμο Βριλησσίων, έχει δικαίωμα να εγγραφεί μέλος της Βιβλιοθήκης. 

• Η Βιβλιοθήκη λειτουργεί ως δανειστική, παρέχοντας το δικαίωμα δανεισμού σε όλα τα μέλη της. 

• Το δανειστικό τμήμα περιλαμβάνει υλικό για παιδιά και ενήλικες, με υλικό επικεντρωμένο κυρίως στην ελληνική γλώσσα. Είναι σε έντυπη μορφή και καλύπτει όλες τις γνωστικές κατηγορίες που ενδιαφέρουν τους χρήστες (λογοτεχνία, ψυχολογία, φιλοσοφία, θρησκεία, ιστορία κλπ.).   

• Για να γίνει κάποιος μέλος της Βιβλιοθήκης πρέπει να εγγραφεί και να αποκτήσει κάρτα μέλους. Για την εγγραφή ο ενδιαφερόμενος πρέπει να κάνει αίτηση προς τον/ την υπεύθυνο/ η υπάλληλο, έχοντας μαζί του την αστυνομική ταυτότητα, ή άλλο έγκυρο αποδεικτικό ταυτότητας και μία φωτογραφία και να συμπληρώσει μια υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχεται τους όρους του παρόντος κανονισμού.

• Σε περίπτωση ανήλικου, είναι απαραίτητη η ενημέρωση και έγκριση του γονέα ή κηδεμόνα, 

ο οποίος θα κάνει και την εγγραφή.

• Τα προσωπικά στοιχεία των μελών που κρατά η Βιβλιοθήκη είναι εμπιστευτικά.

ΚΑΡΤΑ ΜΕΛΟΥΣ

Με την ολοκλήρωση της εγγραφής εκδίδεται ατομική κάρτα μέλους η οποία έχει χρονική ισχύ  δώδεκα (12) μήνες. Τυχόν απώλειά της πρέπει να δηλώνεται αμέσως στη Βιβλιοθήκη. Η κάρτα μέλους είναι απολύτως προσωπική (με δυνατότητα πληρεξούσιου) και ο κάτοχός της  πρέπει να την έχει πάντα μαζί του κατά τη διάρκεια δανεισμού. Επίσης φέρει την αποκλειστική  ευθύνη για το υλικό που έχει καταχωρηθεί σε αυτή.

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Κάθε μέλος μετά τη λήξη ισχύος της εγγραφής του μπορεί να ζητήσει την ανανέωσή της,  δηλώνοντας συγχρόνως τυχόν αλλαγές των προσωπικών του στοιχείων (στοιχεία ταυτότητας, διεύθυνση κ.λ.π.).

ΟΡΟΙ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ

• Κάθε μέλος μπορεί να δανειστεί συνολικά μέχρι  3 τεκμήρια  Η διάρκεια δανεισμού είναι 15 ημέρες με δικαίωμα μίας 15νθήμερης ανανέωσης.

• Κανένα βιβλίο, ή αντικείμενο της Βιβλιοθήκης δεν μπορεί να απομακρυνθεί πριν  ολοκληρωθεί η διαδικασία δανεισμού. 

• Ο χρήστης οφείλει να επιστρέψει το υλικό στην καθορισμένη ημερομηνία επιστροφής του.

• Μέχρι την καταγραφή επιστροφής του υλικού ο χρήστης είναι υπεύθυνος για το υλικό που έχει δανειστεί.

• Σε περίπτωση μικρής καθυστέρησης, ο χρήστης αρχικά ενημερώνεται από την Βιβλιοθήκη  και του γίνεται σύσταση.

• Εάν συνεχιστεί ή επαναληφθεί η καθυστέρηση, τότε ο χρήστης χάνει το δικαίωμα δανεισμού για χρονικό διάστημα ίσο με το διάστημα καθυστέρησης (από 2 μήνες έως 1 έτος).

Εάν ο χρήστης δεν συμμορφωθεί με τους κανονισμούς, τότε η Βιβλιοθήκη μπορεί να ακυρώσει την κάρτα μέλους.

• Μέλος που είναι χρεωμένο με ληξιπρόθεσμο υλικό, δεν έχει δικαίωμα νέου δανεισμού μέχρι να το επιστρέψει.

• Για υλικό που είναι δανεισμένο μπορεί να γίνει κράτηση. Κάθε μέλος μπορεί να ζητήσει να κρατηθούν για λογαριασμό του, αφότου επιστραφούν, μέχρι τρία (3) βιβλία, κόμικς, 

περιοδικά κ.λ.π. Η κράτηση ισχύει για τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα που το μέλος ειδοποιήθηκε τηλεφωνικώς από τη Βιβλιοθήκη ότι το συγκεκριμένο υλικό είναι διαθέσιμο.

• Ο δανειζόμενος δεν έχει το δικαίωμα να δανείσει σε άλλον υλικό που αυτός δανείστηκε. Το υλικό πρέπει να επιστραφεί πρώτα στη Βιβλιοθήκη και στη συνέχεια να το δανειστεί 

ο επόμενος, με την τηρούμενη διαδικασία δανεισμού. 

• Κατά την παραλαβή και επιστροφή του το υλικό ελέγχεται και πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση, διαφορετικά ο χρήστης θα υποχρεωθεί να το αντικαταστήσει.                          • Σε περίπτωση σοβαρών φθορών ή απώλειας του οφείλουν να το αντικαταστήσουν ή να καταβάλουν το αντίτιμο της αξίας του όπως αυτή θα καθοριστεί με απόφαση του Δ.Σ. 

Εάν το απολεσθέν ή κατεστραμμένο βιβλίο δεν είναι διαθέσιμο στην αγορά, τότε υποχρεούται να το αντικαταστήσει με άλλο ανάλογης αξίας που θα του υποδείξει η Βιβλιοθήκη.  

• Οι κρατήσεις γίνονται κατά σειρά προτεραιότητας, στην ανάλογη λειτουργία  του  αυτοματοποιημένου συστήματος, και η χρονική διάρκεια αναμονής του υλικού είναι δύο 

(2) ημέρες. Η ενημέρωση για την επιστροφή του κρατημένου βιβλίου στον ενδιαφερόμενο χρήστη γίνεται από τον αρμόδιο υπάλληλο. Πέραν αυτής της προθεσμίας, το υλικό 

μεταφέρεται στο λογαριασμό του επόμενου μέλους που έχει κάνει κράτηση του παραπάνω τεκμηρίου, διαφορετικά επανατοποθετείται στα ράφια.

• Ο δανεισμός πραγματοποιείται μόνο με την επίδειξη της κάρτας μέλους. Σε περίπτωση απώλειας κάρτας, ο χρήστης επιδεικνύει την αστυνομική του ταυτότητα.

• Η κάρτα μέλους ανήκει αποκλειστικά στον χρήστη και δεν παραχωρείται, ούτε δανείζεται σε άλλον.

• Η κάρτα μέλους εκδίδεται δωρεάν. 

• Τα μέλη οφείλουν να ενημερώνουν το τμήμα δανεισμού για τις όποιες αλλαγές γίνονται στα στοιχεία τους π.χ. αλλαγή διεύθυνσης, τηλεφώνου κ.λ.π.

• Οι χρήστες οφείλουν να ακολουθούν τους κανόνες καλής συμπεριφοράς, έτσι ώστε να μην ενοχλούν τους παρευρισκόμενους στο χώρο του αναγνωστηρίου.

• Απαγορεύεται αυστηρώς το κάπνισμα σε όλους τους χώρους της Βιβλιοθήκης σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν.3730. Απαγορεύεται το φαγητό, το ποτό, καθώς και η χρήση του κινητού τηλεφώνου, για να μην προκαλείται αναστάτωση στον χώρο του αναγνωστηρίου.

• Χρήστες που παρουσιάζουν ανάρμοστη συμπεριφορά και δεν συμμορφώνονται, παρά τις υποδείξεις του προσωπικού, θα αποβάλλονται οριστικά από τον χώρο της Βιβλιοθήκης.

• Ανήλικοι κάτω των 12 ετών επισκέπτονται τη Βιβλιοθήκη μόνο με τη συνοδεία γονέα και δεν παραμένουν σε αυτήν χωρίς τη φυσική παρουσία του.

• Τα ΑΜΕΑ και οι ευπαθείς κοινωνικές ομάδες έχουν άμεση προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ

Η Βιβλιοθήκη διατηρεί το δικαίωμα να δανείζει με περιοριστικούς όρους μέρος του υλικού όταν:

• κρίνει ότι αυτό είναι απαραίτητο για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού (π.χ. όταν υπάρχει αυξημένη ζήτηση του συγκεκριμένου υλικού)

• πρόκειται για κατηγορίες υλικού όπως πληροφοριακά έργα (εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, οδηγοί κ.τ.λ.), για ορισμένες σπάνιες ή πολυτελείς εκδόσεις. Υλικό το οποίο αφορά στην τοπική ιστορία στο οποίο δεν υπάρχει 2ο αντίτυπο, δεν δανείζεται,  παρά μόνο κατ’ εξαίρεση και για περιορισμένη χρονική διάρκεια η οποία ορίζεται κατά περίπτωση από το προσωπικό της Βιβλιοθήκης. 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ

Οι συλλογές του υλικού της Βιβλιοθήκης ανταποκρίνονται πρώτιστα στις πληροφοριακές, εκπαιδευτικές, μορφωτικές και ψυχαγωγικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού.   Η ανάπτυξη των συλλογών της Βιβλιοθήκης ακολουθεί διαδικασίες τέτοιες, που στοχεύουν στη  συνεχή βελτίωσή της. Η πολιτική ανάπτυξης συλλογών περιλαμβάνει ένα κύκλο διαδικασιών, όπως είναι ο προσδιορισμός, η ανάλυση και η αξιολόγηση των πληροφοριακών αναγκών του κοινού,  που αποτελούν και τη βάση της ανάπτυξης της συλλογής της Βιβλιοθήκης.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΛΙΚΟΥ

  Γίνεται με βάση:

• το σκοπό και τους στόχους της Βιβλιοθήκης

• τη γενική θεματική κατεύθυνση ανάπτυξης της συλλογής

• τις ανάγκες του κοινού όπως αυτές προκύπτουν από τη διαδικασία ανάλυσης

• τους τύπους και την ποιότητα των υλικών 

• τον πληθυσμό 

• τα στατιστικά στοιχεία χρήσης των τεκμηρίων    

ΠΡΟΣΚΤΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

Η πρόσκτηση υλικού στη Βιβλιοθήκη γίνεται με τους εξής τρόπους:

• με αγορές

• με δωρεές 

Οι υπάλληλοι φροντίζουν ώστε να χειρίζονται τις παραγγελίες και τις παραλαβές του υλικού της  Βιβλιοθήκης. 

ΔΩΡΕΕΣ

Για την αποδοχή μιας δωρεάς, απαραίτητη είναι η επικοινωνία του δωρητή με τη Βιβλιοθήκη, ώστε να αποφασιστεί εάν η δωρεά θα ενταχθεί και με ποιους όρους.

Από τη στιγμή που παραδίδεται το υλικό αυτό περιέχεται στην περιουσία της Βιβλιοθήκης, σφραγίζεται και καταχωρείται κανονικά. Σε περίπτωση σημαντικής δωρεάς, εάν δηλαδή ο δωρητής ζητήσει ειδικούς όρους, π.χ. αυτή  να φέρει το όνομά  του, κλπ., μπορεί να γίνει εφόσον αυτό αποφασιστεί από το Δ.Σ. του ΠΑΟΔΗΒ. Στην περίπτωση αυτή η συλλογή καταγράφεται και αφού σφραγιστεί με σφραγίδα του δωρητή στην οποία θα αναφέρεται η λέξη ΔΩΡΕΑ, θα φυλάσσεται όλη μαζί (αδιάσπαστη) σε ειδικό χώρο, αποτελώντας ειδική συλλογή με το όνομα του δωρητή. Για το σκοπό αυτό συντάσσεται πρακτικό παραλαβής της δωρεάς με όλους τους όρους αποδοχής, επεξεργασίας και διαχείρισής της και υπογράφεται και από τους δύο συμβαλλόμενους.

ΑΠΟΣΥΡΣΗ

Είναι η διαδικασία και η πρακτική της απαλλαγής ή της αποθήκευσης υλικού που σπάνια  χρησιμοποιείται, ή δεν χρησιμοποιείται καθόλου. Αιτίες απόσυρσης υλικού αποτελούν:

• ο επαναπροσδιορισμός των σκοπών και των στόχων της βιβλιοθήκης

• η διαφοροποίηση στην πολιτική ανάπτυξης των συλλογών 

• η φυσική φθορά, η παλαιότητα η έλλειψη επικαιρότητας

• η αντικατάστασή του με νέα τεχνολογικά μέσα

• ο αριθμός των αντιτύπων, η ανανέωση της έκδοσής του κλπ. 

ΑΠΟΓΡΑΦΗ

Αποβλέπει στον εντοπισμό φθορών, απωλειών και γενικά στην ανανέωση του υλικού.  Η  απογραφή γίνεται κατόπιν εισήγησης του υπεύθυνου υπαλλήλου, βιβλιοθηκονόμου    και εγκρίνεται από το Δ.Σ του ΠΑΟΔΗΒ.  Η όλη διαδικασία δεν θα πρέπει να υπερβαίνει  τους τρεις μήνες και εάν κριθεί απαραίτητο, το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα η Βιβλιοθήκη θα παραμείνει κλειστή για το κοινό. Με την ολοκλήρωση της απογραφής συντάσσεται  απολογιστική έκθεση στην οποία αναφέρονται τα αποτελέσματα της απογραφής, όπως υλικό που έχει χαθεί, καταστραφεί,  ή πρέπει να αποσυρθεί.