Realtime XA

ADMIE22I

ADMIE22I

ADMIE22I

ADMIE22I

1.8100
0.0000 0.0000%
16/09/2022 , 18:35 Πρ. Κλείσιμο 1.8100

ADMIE22ILTS

ADMIE22ILTS

ADMIE22ILTS

ADMIE22ILTS

-0.0100
0.0000 0.0000%
16/09/2022 , 20:38 Πρ. Κλείσιμο -0.0100

ADMIE22L

ADMIE22L

ADMIE22L

ADMIE22L

1.7200
-0.0200 -1.1494%
16/12/2022 , 18:38 Πρ. Κλείσιμο 1.7400

ADMIE22LCTS

ADMIE22LCTS

ADMIE22LCTS

ADMIE22LCTS

-0.0100
0.0000 0.0000%
16/12/2022 , 20:38 Πρ. Κλείσιμο -0.0100

ADMIE23C

ADMIE23C

ADMIE23C

ADMIE23C

1.7300
0.0100 0.5814%
17/03/2023 , 18:38 Πρ. Κλείσιμο 1.7200

ADMIE23CFTS

ADMIE23CFTS

ADMIE23CFTS

ADMIE23CFTS

-0.0100
0.0000 0.0000%
17/03/2023 , 20:38 Πρ. Κλείσιμο -0.0100

ADMIE23F

ADMIE23F

ADMIE23F

ADMIE23F

1.6600
-0.0700 -4.0462%
28/03/2023 , 17:25 Πρ. Κλείσιμο 1.7300

ADMIE23FITS

ADMIE23FITS

ADMIE23FITS

ADMIE23FITS

-0.0100
0.0000 0.0000%
28/03/2023 , 20:38 Πρ. Κλείσιμο -0.0100

ADMIE23I

ADMIE23I

ADMIE23I

ADMIE23I

1.7300
0.0000 -3.3520%
28/03/2023 , 20:38 Πρ. Κλείσιμο 1.7300

ADMIE23ILTS

ADMIE23ILTS

ADMIE23ILTS

ADMIE23ILTS

-0.0100
0.0000 0.0000%
28/03/2023 , 20:38 Πρ. Κλείσιμο -0.0100

ADMIE23L

ADMIE23L

ADMIE23L

ADMIE23L

1.7400
0.0000 -3.3333%
28/03/2023 , 20:38 Πρ. Κλείσιμο 1.7400

ADMIE24C

ADMIE24C

ADMIE24C

ADMIE24C

1.7400
0.0000 -3.8674%
28/03/2023 , 20:38 Πρ. Κλείσιμο 1.7400

ADMIEBOR

ADMIEBOR

ADMIEBOR

ADMIEBOR

1.7100
0.0000 -3.7162%
28/03/2023 , 20:38 Πρ. Κλείσιμο 1.7100

AEGN23F

AEGN23F

AEGN23F

AEGN23F

7.2500
-0.0600 -0.8208%
28/03/2023 , 17:25 Πρ. Κλείσιμο 7.3100

AEGN23FITS

AEGN23FITS

AEGN23FITS

AEGN23FITS

-0.0100
0.0000 0.0000%
28/03/2023 , 20:38 Πρ. Κλείσιμο -0.0100

AEGN23I

AEGN23I

AEGN23I

AEGN23I

7.1200
0.0000 -1.9284%
28/03/2023 , 20:38 Πρ. Κλείσιμο 7.1200

AEGN23ILTS

AEGN23ILTS

AEGN23ILTS

AEGN23ILTS

-0.0100
0.0000 0.0000%
28/03/2023 , 20:38 Πρ. Κλείσιμο -0.0100

AEGN23L

AEGN23L

AEGN23L

AEGN23L

7.1500
0.0000 -2.0548%
28/03/2023 , 20:38 Πρ. Κλείσιμο 7.1500

AEGN24C

AEGN24C

AEGN24C

AEGN24C

7.1900
0.0000 -1.9100%
28/03/2023 , 20:38 Πρ. Κλείσιμο 7.1900

AEGNBOR

AEGNBOR

AEGNBOR

AEGNBOR

4.2500
-2.8000 -39.7163%
28/03/2023 , 17:25 Πρ. Κλείσιμο 7.0500

AETFBOR

AETFBOR

AETFBOR

AETFBOR

24.8000
0.0000 -3.6519%
28/03/2023 , 20:38 Πρ. Κλείσιμο 24.8000

ALMYBOR

ALMYBOR

ALMYBOR

ALMYBOR

0.0100
0.0000 0.0000%
28/03/2023 , 20:38 Πρ. Κλείσιμο 0.0100

ALPHA22I

ALPHA22I

ALPHA22I

ALPHA22I

0.8970
-0.0240 -2.6059%
16/09/2022 , 18:35 Πρ. Κλείσιμο 0.9210

ALPHA22I0.50

ALPHA22I0.50

ALPHA22I0.50

ALPHA22I0.50

0.3910
0.0000 -4.4010%
16/09/2022 , 20:38 Πρ. Κλείσιμο 0.3910

ALPHA22I0.55

ALPHA22I0.55

ALPHA22I0.55

ALPHA22I0.55

0.3410
0.0000 -5.0139%
16/09/2022 , 20:38 Πρ. Κλείσιμο 0.3410

ALPHA22I0.60

ALPHA22I0.60

ALPHA22I0.60

ALPHA22I0.60

0.2910
0.0000 -5.8252%
16/09/2022 , 20:38 Πρ. Κλείσιμο 0.2910

ALPHA22I0.65

ALPHA22I0.65

ALPHA22I0.65

ALPHA22I0.65

0.2410
0.0000 -6.9498%
16/09/2022 , 20:38 Πρ. Κλείσιμο 0.2410

ALPHA22I0.70

ALPHA22I0.70

ALPHA22I0.70

ALPHA22I0.70

0.1910
0.0000 -8.6124%
16/09/2022 , 20:38 Πρ. Κλείσιμο 0.1910

ALPHA22I0.75

ALPHA22I0.75

ALPHA22I0.75

ALPHA22I0.75

0.1410
0.0000 -11.8750%
16/09/2022 , 20:38 Πρ. Κλείσιμο 0.1410

ALPHA22I0.80

ALPHA22I0.80

ALPHA22I0.80

ALPHA22I0.80

0.0930
0.0000 -16.9643%
16/09/2022 , 20:38 Πρ. Κλείσιμο 0.0930

ALPHA22I0.85

ALPHA22I0.85

ALPHA22I0.85

ALPHA22I0.85

0.0510
0.0000 -27.1429%
16/09/2022 , 20:38 Πρ. Κλείσιμο 0.0510

ALPHA22I0.90

ALPHA22I0.90

ALPHA22I0.90

ALPHA22I0.90

0.0220
0.0000 -42.1053%
16/09/2022 , 20:38 Πρ. Κλείσιμο 0.0220

ALPHA22I0.95

ALPHA22I0.95

ALPHA22I0.95

ALPHA22I0.95

0.0070
0.0000 -58.8235%
16/09/2022 , 20:38 Πρ. Κλείσιμο 0.0070

%
01/01/1970 , 20:38 Πρ. Κλείσιμο

%
01/01/1970 , 20:38 Πρ. Κλείσιμο

%
01/01/1970 , 20:38 Πρ. Κλείσιμο