Skip to main content

Mytilineos: Στο 1 δισ. ο στόχος για το EBITDA του 2023

Ευάγγελος Μυτιληναίος: «Το 2022 ήταν έτος-ορόσημο, όχι μόνο για τις ιστορικά υψηλές επιδόσεις που πέτυχε η εταιρεία, αλλά κυρίως γιατί αποτέλεσε το έτος μετάβασης σε μια νέα εποχή, μέσω του εταιρικού μετασχηματισμού της σε Mytilineos Energy & Metals».

Στο 1 δις. ευρώ κατ’ ελάχιστον έθεσε τον πήχη της κερδοφορίας της MYTILINEOS για το 2023 ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας κ. Ευάγγελος Μυτιληναίος,  στο πλαίσιο της παρουσίασης στους αναλυτές των πολύ καλύτερων των προσδοκιών αποτελεσμάτων του 2022. Αποτελεσμάτων που -όπως τονίστηκε- αντικατοπτρίζουν τη νέα εποχή  ταχείας ανάπτυξης και υψηλής, βιώσιμης και διαφοροποιημένης κερδοφορίας στην οποία έχει εισέλθει η εταιρεία, μετά και τον πρόσφατο μετασχηματισμό της.

Βασικά γνωρίσματα των επιδόσεων του 2022 ήταν η κατακόρυφη άνοδος των θεμελιωδών μεγεθών -σε όλη τη γκάμα των δραστηριοτήτων της εταιρείας-, με παράλληλη μείωση του δανεισμού και ρεκόρ επενδύσεων. Και όλα αυτά εν μέσω ενεργειακής κρίσης, πληθωριστικών πιέσεων και υψηλών επιτοκίων, επιβεβαιώνοντας την ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού μοντέλου της MYTILINEOS που αποδείχθηκε…«παντός καιρού».

Τα καθαρά κέρδη μετά από δικαιώματα μειοψηφίας της MYTILINEOS  για το 2022 σημείωσαν αύξηση 187% και ανήλθαν σε 466 εκατ. ευρώ έναντι €162 εκατ. το 2021. Τα ΕΒΙΤDA  αυξήθηκαν κατά 130% και διαμορφώθηκαν σε 823 εκατ. ευρώ (από 359 εκατ. ευρώ το 2021), ενώ αντίστοιχη μεγέθυνση  (+137%) σημείωσε και ο κύκλος εργασιών που έφτασε τα 6,3 δις ευρώ έναντι 2,6 δις. ευρώ το 2021.

Ειδικά η επίδοση του β΄εξαμήνου του 2022 παγιώνει ένα νέο επίπεδο κερδοφορίας, καθώς ετησιοποιημένο το EBITDA της περιόδου  υποδεικνύει ρυθμό κερδοφορίας άνω του 1 δις. ευρώ που τα επόμενα έτη  αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω από τη συνεισφορά της νέας μονάδας παραγωγής ενέργειας, τις υψηλότερες τιμές αλουμινίου, καθώς και από την ενίσχυση της κερδοφορίας στους τομείς των ΑΠΕ και νέων ενεργειακών έργων, αλλά κυρίως από τη συνεχώς διευρυμένη δραστηριοποίηση της MYTILINEOS στις παγκόσμιες αγορές.

Ρεκόρ επενδύσεων-Μείωση δανεισμού- Υψηλή ρευστότητα

Ένα ποιοτικό στοιχείο των αποτελεσμάτων που τόνισε ιδιαίτερα ο κ. Μυτιληναίος ήταν  η μείωση του καθαρού δανεισμού στα 716 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2022 (από 803 εκατ. ευρώ ένα χρόνο πριν) που σε συνδυασμό με το άλμα των EBITDA οδήγησε σε υποχώρηση του δείκτη μόχλευσης  (καθαρός δανεισμός/EBITDA) στο 0,87 (από 2,21x στο τέλος του 2021). Ο επικεφαλής της MYTILINEOS υπογράμμισε ότι προσβλέπει στην επίτευξη της επενδυτικής βαθμίδας στο επόμενο διάστημα χάρη ενώ επισημάνθηκε ότι η αποκλιμάκωση του δανεισμού είναι ακόμα πιο σημαντική αν ληφθεί υπόψιν ότι επετεύχθη σε μια χρονιά όπου  οι επενδύσεις ξεπέρασαν τα 700 εκατ. ευρώ καταγράφοντας ιστορικό υψηλό και ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά σχεδόν 4 δισ., απορροφώντας ρευστότητα από τα οικονομικά και ταμειακά διαθέσιμα. «Ένα διορατικό μάνατζμεντ επιτρέπει σε μια εταιρεία να αναπτυχθεί λελογισμένα», είπε  ο κ. Μυτιληναίος, προσθέτοντας ότι ο πήχης για τις επενδύσεις παραμένει και για φέτος στα ίδια επίπεδα, κάτι που «μεταφράζεται» σε επενδύσεις 1,4 δις. ευρώ για την περίοδο 2022-2023.

Βασικός πυλώνας της κερδοφορίας ήταν ο κλάδος ενέργειας και φυσικού αερίου που συνεισέφερε 373 εκατ. ευρώ στα ΕΒΙTDA του Ομίλου (από 147 εκατ. ευρώ το 2021) εκ  των οποίων τα 121 εκατ. ευρώ προήλθαν από την εμπορία φυσικού αερίου (έναντι 13 εκατ. ευρώ το 2021). Το νούμερο αυτό προσέλκυσε το ενδιαφέρον των αναλυτών, με τον κ. Μυτιληναίο να διαβεβαιώνει ότι είναι διατηρήσιμο και θα αυξηθεί, εκτιμώντας ότι το «φυσικό αέριο θα είναι μαζί μας για τα επόμενα 20 χρόνια τουλάχιστον».  Ο Τομέας της Μεταλλουργίας συνεισέφερε στα EBITDA 270 εκατ. ευρώ (από 159 εκατ. ευρώ το 2021), επωφελούμενος από τις αυξημένες τιμές πώλησης αλουμινίου και τα ιστορικά υψηλά premia, σε συνδυασμό με τη διατήρηση  ιδιαίτερα ανταγωνιστικού κόστους παραγωγής.

«Γκάζι» για ΑΠΕ

Σημαντικός «αγωγός» κερδοφορίας ήταν και ο κλάδος των ΑΠΕ, για τον οποίο ο κ. Μυτιληναίος έθεσε πολύ ψηλά τον πήχη, προβλέποντας ότι φέτος θα «βάλει στην πρίζα» έργα συνολικής ισχύος 1 GW (εκ των οποίων τα 200 MW στην Ελλάδα) και το 2024 ακόμα 2,5 GW,  εκ των οποίων το 1,5 GW στο εξωτερικό και το 1 GW στην Ελλάδα. Με άλλα λόγια, 3,5 GW νέας «πράσινης» εγκατεστημένης ισχύος στη διετία, εκ των οποίων το 1,2 GW στην Ελλάδα, όπου αυτή τη στιγμή η εγκατεστημένη ισχύς ανέρχεται σε 256 MW.

Η συνολική ισχύς του παγκόσμιου χαρτοφυλακίου ΑΠΕ της MYTILINEOS, ανέρχεται σε 9,1 GW τα οποία βρίσκονται σε διάφορα στάδια ανάπτυξης. Αναλυτικά  539 MW είναι σε λειτουργία (εκ των οποίων 283MW στο εξωτερικό), 1 GW  είναι υπό κατασκευή (εκ των οποίων 827MW  1στο εξωτερικό), 2.2GW σε ώριμο στάδιο ανάπτυξης, δηλαδή έργα τα οποία είτε είναι έτοιμα είτε θα είναι σύντομα έτοιμα για κατασκευή (εκ των οποίων 1.5GW στο εξωτερικό) και έργα άνω των 5GW σε λιγότερο ώριμο στάδιο ανάπτυξης (εκ των οποίων ~4GW στο εξωτερικό) Επιπλέον στην Ελλάδα η MYTILINEOS έχει σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης έργα αποθήκευσης ενέργειας μέγιστης ισχύος έγχυσης 1,1 GW.  To νέο ενεργειακό περιβάλλον, όπως έχει διαμορφωθεί στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας, ανοίγει νέες αναπτυξιακές προοπτικές για τις ΑΠΕ τόσο για την ανάπτυξη έργων, όσο και την κατοχύρωση υψηλότερων αποτιμήσεων για μονάδες ΑΠΕ, ειδικά όσων βρίσκονται σε ώριμο στάδιο ανάπτυξης.