Skip to main content

Αναδυόμενες τεχνολογίες στον τομέα υγείας

The N Society

Του Θανάση Παπαποστόλου
γεν. διευθυντή και μέλους Δ.Σ. της Papapostolou Healthcare Technologies

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΡΡΟΉ των τεχνολογιών που οδηγούν την 4η βιομηχανική επανάσταση, όπως είναι η τεχνητή νοημοσύνη και η ρομποτική, και σε συνδυασμό με το πέρας της πανδημίας, που είναι συνυφασμένο με μία πλειάδα προκλήσεων που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε, η υγεία αποτελεί τομέα αιχμής, αλλά και από τις βασικότερες προϋποθέσεις για μία βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη σε παγκόσμιο επίπεδο.

ΑΠΌ ΤΗ ΜΊΑ ΠΛΕΥΡΆ, η έξαρση της πανδημίας έκανε αντιληπτή σε ολόκληρη την κοινωνία την αξία της καινοτομίας στην υγεία και τις λύσεις που αυτή δίνει διαχρονικά σε όλες τις υγειονομικές κρίσεις ανά τον κόσμο και, από την άλλη, οι αναδυόμενες τεχνολογίες έχουν αποδείξει εμπράκτως ότι αλλάζουν συνεχώς τα δεδομένα στους τομείς τόσο της πρόληψης όσο και της
περίθαλψης, οδηγώντας τον κλάδο προς την ανάπτυξη της ευφυούς υγείας. Μία χαρακτηριστική περίπτωση είναι η τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία λειτουργεί πλέον ως ένα σπουδαίο νέο όπλο όσον αφορά τη διάγνωση απεικονιστικών εξετάσεων και όχι μόνον. Για παράδειγμα, έχουμε σήμερα «έξυπνους» αναπνευστήρες που παρακολουθούν τη βελτίωση του ασθενή και προσαρμόζουν αυτόματα τις παραμέτρους αερισμού ώστε να τον βοηθήσουν να απο-διασω ληνωθεί πιο γρήγορα.

ΕΙΔΙΚΌΤΕΡΑ στη μάχη κατά του καρκίνου αναπτύσσονται ταχύτερα καινοτόμα λογισμικά για την έγκαιρη και ακριβέστερη διάγνωση σε προληπτικές εξετάσεις, αλλά και συστήματα ακτινοθεραπείας που με τεχνητή νοημοσύνη βελτιώνουν τον σχεδιασμό
και την εκτέλεση θεραπειών, προσφέροντας ανώτερο επίπεδο φροντίδας στους ασθενείς.

ΩΣΤΌΣΟ, πρέπει να επισημανθεί ότι σε καμία περίπτωση η συγκεκριμένη τεχνολογία δεν αντικαθιστά τους γιατρούς, αλλά έρχεται να τους υποβοηθήσει, επιτρέποντάς τους να κάνουν τη δουλειά τους πιο εύκολα και πιο αποδοτικά με μεγαλύτερη ακρίβεια και ποιότητα, κερδίζοντας χρόνο που θα αφιερώσουν στη συνέχεια στους ασθενείς που πραγματικά χρειάζονται περισσότερη φροντίδα. Συστήματα cloud, ανάλυσης μεγάλων δεδομένων (bigdata) και τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ) εισχωρούν, λοιπόν, δυναμικά στον κλάδο βιοτεχνολογίας, με αποτέλεσμα να διαγράφουν ανοδική πορεία οι επιστήμες της υγείας,
όπως είναι η τηλεϊατρική, η ρομποτική, η γενετική ιατρική, αλλά και ψηφιακά συστήματα πληροφόρησης, όπως η κάρτα υγείας που έρχεται πλέον στο κινητό του ασφαλισμένου και προσφέρει τεράστια διευκόλυνση και πολύτιμο χρόνο στους φορείς παροχής υγειονομικής περίθαλψης. Για να αφομοιωθούν από τις εκάστοτε κοινωνίες οι νέες αυτές τάσεις, που σιγά σιγά διαμορφώνουν το σύγχρονο βιοτεχνολογικό τοπίο της υγείας, θα πρέπει όλα τα «μέρη» του οικοσυστήματος υγείας -από τους επαγγελματίες, τις Αρχές, τη βιομηχανία της υγείας έως και τους παρόχους- να είναι σε θέση να ενσωματώσουν τις νέες ψηφιακές τεχνολογίες, φέρνοντας τον ασθενή στο επίκεντρο του κλάδου.

ΜΊΑ ΕΞΊΣΟΥ κρίσιμη πρόκληση για τον κλάδο της υγείας είναι η επαγγελματική κατάρτιση και η εκπαίδευση και η διασύνδεσή τους με την αγορά εργασίας. Η προσέγγιση αυτή μπορεί να αποτελέσει την αιχμή του δόρατος για τον κλάδο της υγείας, ο οποίος -επενδύοντας σε ανθρώπινο δυναμικό υψηλής εξειδίκευσης με τεχνολογικό υπόβαθρο- θα διαμορφώσει ποιοτικές και ανταγωνιστικές παροχές και θα προκρίνει τη στροφή στην «οικονομία της γνώσης».