Skip to main content

Το μέλλον του ιατρικού τουρισμού στην Ελλάδα

Ένα σύγχρονο κράτος οφείλει να προωθεί σε κάθε μορφή την επιχειρηματικότητα, η οποία αποτελεί τον μοχλό ανάπτυξης της οικονομίας και στηρίζει την κοινωνία

Τoυ Βαρδή Κορδερά, γενικού διευθυντή των Κλινικών Bergmann Kord

ΟΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ εξελίξεις, η οικονομική κρίση των τελευταίων ετών, καθώς και η υγειονομική κρίση της πανδημίας Covid-19 προδιαγράφουν και διαγράφουν μια μοναδική ευκαιρία για την ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού στην Ελλάδα.

Ωστόσο, για την αποτελεσματικότητα ενός φιλόδοξου σχεδίου με σκοπό να μπει η Ελλάδα δυναμικά στον χάρτη των χωρών που παρέχουν υπηρεσίες Υγείας, είναι προφανές ότι χρειάζεται ολοκληρωμένη εθνική στρατηγική. Ένα καλά σχεδιασμένο μακρόπνοο σχέδιο σε συνδυασμό με τον ιδανικό συντονισμό μεταξύ διαφορετικών φορέων, προκειμένου να έχουμε την ευκαιρία να συμμετέχουμε στην αγορά αυτή, η οποία σύμφωνα με τον MTA (Medical Tourism Association) αριθμεί περισσότερα από 100 δισ. δολ. ετησίως.

Η ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ και η «ανάλυση» των ερευνών στο διαδίκτυο προσπαθούν να μας πείσουν ότι έχουμε αναπτυγμένο ιατρικό τουρισμό. Δυστυχώς, στην Ελλάδα σήμερα οι ιατρικοί τουρίστες δεν ξεπερνούν τις λίγες εκατοντάδες ετησίως.

ΠΑΡ’ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ο Τουρισμός Υγείας γενικά μπορεί να αποτελέσει έναν ακόμα προσοδοφόρο τομέα ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Μία έκθεση του 2011 της McKinsey παρουσίαζε τον ιατρικό τουρισμό ως έναν από τους έξι πυλώνες ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.

Από τότε πέρασαν 13 χρόνια χωρίς να γίνει τίποτα ουσιαστικό. Η απόσταση φαίνεται να μεγαλώνει από άλλες χώρες που εφαρμόζουν συντονισμένο και συγκροτημένο σχέδιο προώθησης των συμφερόντων τους με στόχους και μέσα εφαρμογής. Τα παραδείγματα προώθησης άλλων χωρών όπως της γειτονικής Τουρκίας ή της Κόστα Ρίκα, της Μαλαισίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων είναι μερικά από τα πολλά.

Ήδη μπαίνουν στην ίδια λογική και άλλες χώρες που με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης αρχίζουν και παίρνουν μερίδιο στη παγκόσμια αγορά.

Η ΕΛΛΑΔΑ έχει, προς το παρόν, τη δυνατότητα δυναμικής ανάπτυξης του ιατρικού τουρισμού, καθώς έχει ήδη μερικά σημαντικά πλεονεκτήματα όπως:

 • Συγκεκριμένες υπηρεσίες όπως εξωσωματική γονιμοποίηση, μεταμοσχεύσεις μαλλιών ή σύνθετες καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις.
 • Υψηλού επιπέδου ιατρικό προσωπικό με αναγνωρισμένη αξία στο εξωτερικό, με γνώσεις και τεράστια εμπειρία.
 • Εξαιρετικές υποδομές των παρόχων ιατρικών υπηρεσιών.
 • Ελκυστικές κλιματικές συνθήκες (σχεδόν σε 12μηνη βάση).
 • Πλαίσιο αυστηρών υγειονομικών πρωτοκόλλων.
 • Αίσθημα της ασφάλειας και προστασίας που παρέχει η Ελλάδα.
 • Μια εξαιρετική θέση στον χάρτη με κοντινή απόσταση προσέγγισης όλων των ενδιαφερόμενων από Ευρώπη και Ανατολή.

ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ, όμως, να γίνει αντιληπτό ότι ουσιαστικά μιλάμε για την ανάγκη ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας στη νέα εποχή. Ειδικά όταν αυτή έχει την εικόνα ενός παγκόσμιου αθλητικού στίβου.

Επιβάλλεται, λοιπόν, να κατανοήσουμε τα αδύνατα σημεία μας:

 • Η απουσία ενιαίας εθνικής στρατηγικής και γενικής συνισταμένης προώθησης του brandname της Ελλάδας ως προορισμού ιατρικού τουρισμού με στόχευση στο εξωτερικό.
 • Η έλλειψη αξιόπιστων δεδομένων εισερχομένων ιατρικών τουριστών.
 • Οι ελλείψεις στο θεσμικό πλαίσιο (εφαρμοστικές διατάξεις διασυνοριακής μετακίνησης ασθενών, διατάξεις πλαισίου υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, κ.ά.).
 • Τα θέματα που καθιστούν μη ανταγωνιστικό το οικονομικό πακέτο που προσφέρεται στον ιατρικό τουρίστα.

ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΟ γεγονός ότι ο ιατρικός τουρίστας μπορεί να μας προσφέρει πολύ περισσότερα στην οικονομία σε σχέση με τον απλό τουρίστα, δαπανώντας επιπλέον ποσά για ιατρικές υπηρεσίες και διαμένοντας μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Αυτό επιχειρηματικά θα προσελκύσει επενδυτικά κεφάλαια και πιθανώς ξένες επενδύσεις από ομίλους που ασχολούνται σε τομείς της υγείας και ξενοδοχείων με έμμεση θετική επίδραση στην οικονομία.

Ανά καιρούς έχουν διατυπωθεί αξιόλογες προτάσεις. Μερικές από αυτές καταγράφονται παρακάτω:

 • Η οργανωμένη διευκόλυνση με κάθε τρόπο της διεθνούς προβολής των παρόχων ιατρικού τουρισμού στο διαδίκτυο.
 • Η ενεργοποίηση του δικαιώματος πρόσβασης των ασθενών της Ε.Ε. σε διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη εντός της Ε.Ε.
 • Η πιστοποίηση για την αξιοπιστία των παρόχων ιατρικών υπηρεσιών.
 • Σε πολλές περιπτώσεις επιβάλλεται η αλλαγή του πλαισίου λειτουργίας των παρόχων, όπως για παράδειγμα η εξωσωματική γονιμοποίηση.
 • Επιβάλλεται η μελέτη για τρόπους της μείωσης του κόστους των ιατρικών υπηρεσιών (ΦΠΑ, φορολογικά κίνητρα, οικονομίες κλίμακας, κ.ά.). Να σημειωθεί ότι ανάλογες διευκολύνσεις προβλέπονται σε άλλα ανταγωνιστικά κράτη.
 • Η ενίσχυση και αξιοποίηση δημόσιων μονάδων υγείας σε περιφερειακές τουριστικές περιοχές.

ΕΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ κράτος οφείλει να προωθεί σε κάθε μορφή την επιχειρηματικότητα η οποία αποτελεί τον μοχλό ανάπτυξης της οικονομίας και στηρίζει την κοινωνία. Η ανάπτυξη ενός σχεδίου για υπηρεσίες υγείας, όπως αναλύεται παραπάνω, μπορεί να περιλαμβάνει όλα τα βασικά στοιχεία της επιχειρηματικότητας. Για παράδειγμα, η ανάληψη πρωτοβουλιών, η αξιοποίηση των διαθέσιμων ανθρώπινων και μη πόρων με την καθοδήγηση αντίστοιχων φορέων και κρατικής εποπτείας κ.ο.κ.

Δεν υπάρχει μια απλή συνταγή ή συνεργασία επιτυχίας. Η επιτυχία ενός τέτοιου εγχειρήματος έχει να κάνει με μια σύνθετη και πολύπλοκη συνάρτηση που βασίζεται σε ένα στρατηγικό πλάνο με πολλές διαφορετικές παραμέτρους.

Κοιτώντας τη συνολική εικόνα να σημειώσουμε ότι το πνεύμα μιας γενικότερης ενισχυμένης επιχειρηματικής κουλτούρας θα βοηθήσει την Ελλάδα να αποδείξει ότι δίνει μεγάλη σημασία για μια επιτυχημένη κοινωνία που ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των πολιτών της και προστατεύει τον επιθυμητό τρόπο ζωής.

Σε αυτήν την κατεύθυνση πρέπει να γίνει μεγαλύτερο άνοιγμα και να επιδειχθεί η απαραίτητη εμπιστοσύνη σε νέες αντιλήψεις.

Τέλος, εξίσου σημαντική είναι η επιβαλλόμενη προσαρμογή στις λειτουργίες των νέων, παγκόσμιων αγορών, με σκοπό την παράγωγη πλούτου και ευημερίας για την πατρίδα μας.