Skip to main content

Η καινοτομία σε τροχιά επενδυτικού… scale up

The N Society

Του Νικόλαου Μπακατσέλου 
Προέδρου του Ελληνο-αμερικανικού Επιμελητηρίου

Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ αποτελεί έναν από τους πλέον σημαντικούς πυλώνες, οι οποίοι συνδέονται με την προοπτική προόδου της ελληνικής κοινωνίας και ανάπτυξης της οικονομίας. Οι τεχνολογίες αιχμής διαμορφώνουν το πεδίο εκείνο όπου η καινοτομία μπορεί να βρει το πρόσφορο έδαφος ώστε να αποκτήσει δυναμική και παράλληλα να διαχυθεί σε μια πληθώρα κλάδων της οικονομικής δραστηριότητας, συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας νέας παραγωγικής συνθήκης για την Ελλάδα.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ, είμαστε θιασώτες μιας εξελικτικής πορείας, όπου η αξιοπιστία της Ελλάδας αυξάνεται σημαντικά, προσελκύοντας ξένους επενδυτές μετατρέποντας τη χώρα σε έναν ελκυστικό προορισμό. Σε αυτό το πλαίσιο, της ραγδαίας αύξησης των άμεσων επενδύσεων, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας, ουσιαστική αξιοποίηση του επιστημονικού και ερευνητικού προσωπικού και ευρύτερη αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου. Παράλληλα, παράγεται σημαντική προστιθέμενη αξία για την εγχώρια οικονομία και τις τοπικές κοινωνίες.

ΣΕ ΑΥΤΗΝ τη διασύνδεση ανάμεσα στο εγχώριο οικοσύστημα και στο επενδυτικό περιβάλλον είναι σημαντικό να εστιάσουμε σε αυτά που αναζητούν οι επενδυτές, ειδικά σε ένα πεδίο όπως αυτό της καινοτομίας, με σημαντικές ιδιαιτερότητες.

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ αυτά που ιεραρχούνται ως εξόχως σημαντικά ξεκινούν από τη μεγάλη δυνατότητα άντλησης εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού, το οποίο μπορεί να ανταποκριθεί στις υψηλές απαιτήσεις επιχειρησιακού και αναπτυξιακού σχεδιασμού, και εκτείνονται σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον με ποιότητα και εξωστρέφεια, άψογη θεσμική λειτουργία και μια ποιότητα ζωής που συνοδεύει αυτή την επιχειρηματική δραστηριότητα, καθιστώντας βιώσιμη και συνεχή την επενδυτική πρωτοβουλία. Η χώρα μας διαθέτει μια σειρά από χαρακτηριστικά που επί της αρχής αποτελούν ένα σημαντικό υπόβαθρο και λειτουργούν θετικά «στο κάδρο μιας επενδυτικής πρωτοβουλίας». Αυτά τα χαρακτηριστικά, όπως η στρατηγική γεωπολιτική θέση, η πολιτιστική κληρονομιά ως στοιχείο διαχρονικότητας, αλλά και η εφευρετικότητα των ελληνικών ταλέντων, οφείλουμε να τα επικοινωνήσουμε και να τα προβάλουμε. Ουσιαστικά αναφερόμαστε σε ένα σύνολο παραγόντων που διευρύνουν αυτή την επενδυτική προοπτική και μεγιστοποιούν το αποτύπωμά της στο οικοσύστημα καινοτομίας.

ΣΗΜΕΡΑ, αυτή η θεωρητική αναγκαιότητα μετατρέπεται σε επενδυτική πραγματικότητα με απτά παραδείγματα που αποδεικνύουν ότι το οικοσύστημα καινοτομίας της χώρας, αποτελούμενο τόσο από start ups όσο και από scale ups, μπορεί να αποτελέσει έναν αξιόπιστο εταίρο, παρέχοντας προστιθέμενη αξία τόσο στην οικονομία και την κοινωνία όσο και στον επενδυτή.

ΣΕ ΑΥΤΗ την ιδιαίτερα κομβική μετάβαση, όπου ο συνολικός μετασχηματισμός τόσο της κοινωνίας, όσο και της οικονομίας εξελίσσεται με ταχύτατους ρυθμούς, η ανάληψη στοχευμένων πρωτοβουλιών και δράσεων είναι πιο αναγκαία από ποτέ ώστε αυτή η δυναμική να σταθεροποιηθεί. Με άξονες τις υποδομές, το επίπεδο ψηφιοποίησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης, τα οικονομικά κίνητρα, το εργασιακό καθεστώς και την πολιτική σταθερότητα, η υποδοχή των επενδύσεων μπορεί να απλοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό. Οδηγούμενοι σε μια περίοδο που σηματοδοτείται από το τέλος της πανδημίας, έχοντας κάνει πολλά και σημαντικά βήματα, τόσο μέσα από τη μεταρρύθμιση του νομικού πλαισίου Στρατηγικών Επενδύσεων όσο και με την αναμόρφωση του πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, έχουμε τις προδιαγραφές για ένα ουσιαστικό επενδυτικό scale up, αλλάζοντας άρδην το προφίλ της χώρας, μετατρέποντάς τη σε «εύφορο επενδυτικό πεδίο» για όλες τις εταιρείες-κολοσσούς του πλανήτη.