Πυρκαγιές: 1,2 δισ. το συνολικό κόστος

Έρευνα της Ναυτεμπορικής: 650 ευρώ ανά στρέμμα το κόστος των πυρκαγιών (με τιμές 2017) - 1.000 ευρώ ανά στρέμμα το δυνητικό κόστος των εκπομπών CΟ2 στην ατμόσφαιρα.
ΑΓΟΡΕΣ

Οι προκλήσεις και τα στοιχήματα για την ελληνική οικονομία