Φοροεκτιμήσεις

  Δευτέρα, 14 Ιουνίου 2021
 • 12:22
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  *Με την υπ’ αριθ. 1328/2021 απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (Αθήνας) κρίθηκε, μεταξύ άλλων, ότι το προσφεύγον σε όλα τα ...

  Δευτέρα, 07 Ιουνίου 2021
 • 08:49
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  *Ο κανόνας της παρ. 1 του άρθρου 34: Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4738/2020, για ...

  Δευτέρα, 31 Μαΐου 2021
 • 09:29
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  Με βάση την υπ' αριθ. 1778/2020 απόφαση του ΣτΕ έγινε δεκτό ότι δεν εφαρμόζεται η διάταξη της δεκαετούς προθεσμίας παραγραφής ...

  Δευτέρα, 24 Μαΐου 2021
 • 09:18
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  *Απαλλάσσονται, για το φορολογικό έτος 2021, από την επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 τα ...

  Δευτέρα, 17 Μαΐου 2021
 • 08:42
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  Παρατείνεται μέχρι τις 30.6.2021 η δυνατότητα αναδρομικής εφαρμογής του ευνοϊκότερου καθεστώτος για την αλληλέγγυα ευθύνη των διοικούντων νομικά πρόσωπα.

  Δευτέρα, 10 Μαΐου 2021
 • 08:34
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  Πρόσφατα εκδόθηκαν οι υπ’ αριθ. 616-618/2021 αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με τις οποίες έγινε δεκτό ότι η προθεσμία παραγραφής ...

  Δευτέρα, 26 Απριλίου 2021
 • 08:35
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  Με πρόσφατο άρθρο μας (https://artion.gr/φορολογία-δωρεάς-και-γονικής-παροχής) αναφερθήκαμε, μεταξύ άλλων, στο θέμα της γονικής παροχής χρημάτων από γονέα σε τέκνο για την ...

  Δευτέρα, 19 Απριλίου 2021
 • 09:38
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  Με την υπ’ αριθ. 1831/2020 το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι μία αθωωτική απόφαση ποινικού δικαστηρίου που αφορά τον νόμιμο ...

  Δευτέρα, 12 Απριλίου 2021
 • 09:10
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  Η κατάθεση σε κοινό λογαριασμό δεν μπορεί να θεμελιώσει εκ προοιμίου την ύπαρξη άτυπης δωρεάς μεταξύ των συνδικαιούχων. Θέμα άτυπης ...

  Δευτέρα, 05 Απριλίου 2021
 • 09:30
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  Με την υπ’ αριθ. 333/2021 απόφαση της ΔΕΔ Αθήνας έγινε δεκτό ότι η διάρκεια του ελέγχου που προβλέπεται στην εντολή ...

  Δευτέρα, 29 Μαρτίου 2021
 • 09:42
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  *Με την ΠΟΛ.1003/2014 παρασχέθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του ν.4308/2014 περί των ΕΛΠ και διευκρινίστηκε ότι εξαιρετικά, στα ...

  Δευτέρα, 22 Μαρτίου 2021
 • 09:20
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  Με την υπ’ αριθ. 161/2021 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας κρίθηκε ότι συνιστά παραγωγική, και ως εκ τούτου εκπεστέα από ...

  Τρίτη, 16 Μαρτίου 2021
 • 09:37
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  *Οι ζημίες που προκύπτουν από μόνιμη εγκατάσταση που βρίσκεται σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ δεν μπορούν ...

  Δευτέρα, 08 Μαρτίου 2021
 • 08:11
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  Σε περίπτωση μείωσης μετοχικού κεφαλαίου εταιρείας η οποία προήλθε από μετασχηματισμό με τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 1297/1972, το ποσό ...

  Δευτέρα, 01 Μαρτίου 2021
 • 08:42
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  Στις περιπτώσεις εκμίσθωσης χώρων για τη στάθμευση οχημάτων, εάν δεν παρέχονται παράλληλα και υπηρεσίες (φύλαξης, διευκόλυνσης στο παρκάρισμα κ.λπ.), δεν ...

  Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2021
 • 09:08
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  Δεν αναγνωρίζεται φορολογικά η ζημία που προκύπτει από πωλήσεις εμπορευμάτων σε τιμές κάτω του κόστους, είτε σε συνδεδεμένες σε αυτή ...

  Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου 2021
 • 11:05
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  Έκπτωση δαπανών από τον μισθωτή για την ανέγερση κτίσματος σε ακίνητο τρίτου 

  Τετάρτη, 10 Φεβρουαρίου 2021
 • 09:49
  Οι ευθύνες του διαχειριστή της ΙΚΕ

  Οι ευθύνες του διαχειριστή της ΙΚΕ

  Μετά την εισαγωγή του εταιρικού τύπου της ΙΚΕ (Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία) με τον ν. 4072/2012, πολλοί επιχειρηματίες έχουν επιλέξει αυτή ...

  Δευτέρα, 08 Φεβρουαρίου 2021
 • 10:17
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9, του Ν. 2880/2001, στο τέλος διαφήμισης 2% υπόκεινται, μεταξύ άλλων, και η προβολή ...

  Δευτέρα, 01 Φεβρουαρίου 2021
 • 09:55
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  *Για τα φυσικά πρόσωπα και τις ατομικές επιχειρήσεις, το εισόδημα από ιδιόχρηση ακινήτων που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες της επιχείρησης ...

  Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2021
 • 09:55
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  Οι πληρωμές τόκων υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%).Με την παρακράτηση εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση σε ...

  Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2021
 • 08:57
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  *Πρόσφατα εκδόθηκαν δύο αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας που αφορούν τη χορήγηση έντοκων δανείων και τα τέλη χαρτοσήμου. Συγκεκριμένα, με ...

  Δευτέρα, 11 Ιανουαρίου 2021
 • 12:00
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  Με βάση πάγια νομολογία του ΣτΕ, όταν αποδίδεται σε ορισμένο επιτηδευματία η παράβαση της λήψης τιμολογίου ή δελτίου αποστολής εικονικού, ...

  Δευτέρα, 04 Ιανουαρίου 2021
 • 09:50
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  Προκειμένου να εκπίπτει η δαπάνη που αφορά κάποιο ταξίδι θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η δαπάνη ήταν πράγματι επαγγελματική και ...

  Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου 2020
 • 10:02
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  *Πρόσφατα θεσπίστηκε η διαδικασία της εξώδικης επίλυσης φορολογικών διαφορών ενώπιον της αρμόδιας αυτής Επιτροπής. Πρόκειται για μία διαδικασία που αφορά ...

  Δευτέρα, 14 Δεκεμβρίου 2020
 • 11:00
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  Η υποχρέωση σύνταξης απόδειξης παραλαβής κατ’ άρθρο 25 παρ. 6. του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας στην περίπτωση που ο έλεγχος μετακινεί ...

  Δευτέρα, 07 Δεκεμβρίου 2020
 • 10:31
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  Προκειμένου να καταστεί εφικτός ο έλεγχος της παραγωγικότητας της δαπάνης και να αναγνωριστεί η σχετική έκπτωση αυτής από τα ακαθάριστα ...

1 2 3 4 5