Skip to main content

Ε.Ε.: Φορητότητα on line υπηρεσιών για ταξιδιώτες

Από την έντυπη έκδοση 

Του Νίκου Μπέλλου
[email protected]

Από το τρίτο τρίμηνο του 2018 οι Ευρωπαίοι ταξιδιώτες θα μπορούν να μεταφέρουν στο εσωτερικό της Ε.Ε. τις υπηρεσίες on line που πληρώνουν στις χώρες, όπως κινηματογραφικές ταινίες, αθλητικές μεταδόσεις, μουσική, ηλεκτρονικά βιβλία και παιγνίδια.

Το Συμβούλιο μετά τη συμφωνία που επιτεύχθηκε τον Φεβρουάριο με την Ευρωβουλή στο πλαίσιο της διαδικασίας συναπόφασης, ενέκρινε οριστικά τον νέο κανονισμό. Είχε προηγηθεί ανάλογη έγκριση και από την ολομέλεια της Ευρωβουλής.

Η εξέλιξη αυτή, σε συνδυασμό με την κατάργηση των τελών περιαγωγής από τις 15 Ιουνίου, αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της ολοκλήρωσης της ψηφιακής ενιαίας αγοράς.

Ο νέος κανονισμός αναμένεται να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα, ενθαρρύνοντας την καινοτομία στον τομέα των επιγραμμικών υπηρεσιών, προσελκύοντας περισσότερους καταναλωτές. Ένας από τους στόχους της στρατηγικής για την ψηφιακή ενιαία αγορά είναι να δημιουργηθεί μια πραγματικά εσωτερική αγορά ψηφιακού περιεχομένου και υπηρεσιών.

Η νέα νομοθεσία θα εφαρμοστεί σε όλες τις υπηρεσίες επιγραμμικού περιεχομένου που παρέχονται έναντι χρηματικού αντιτίμου. Στον κανονισμό θα μπορούν να ενταχθούν και οι ελεύθερα παρεχόμενες υπηρεσίες, όπως αυτές που παρέχουν ορισμένοι δημόσιοι ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί, εφόσον επαληθεύουν τη χώρα κατοικίας των συνδρομητών τους.

Τα εμπόδια που υπάρχουν σήμερα στη διασυνοριακή φορητότητα των επιγραμμικών υπηρεσιών οφείλονται στο γεγονός ότι οι άδειες για τη μετάδοση περιεχομένου που προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως είναι τα οπτικοακουστικά έργα, και για τη μετάδοση κορυφαίων αθλητικών εκδηλώσεων παρέχονται συχνά σε εδαφική βάση. Οι πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών μπορούν να επιλέγουν να εξυπηρετούν συγκεκριμένες μόνον αγορές.

Χάρη στα νέα μέτρα, όταν οι καταναλωτές μεταβαίνουν στο εξωτερικό για διακοπές, για επαγγελματικούς σκοπούς ή για σύντομες σπουδές, θα έχουν κανονικά πρόσβαση στο περιεχόμενο που έχουν αποκτήσει νόμιμα ή για το οποίο διαθέτουν νόμιμη συνδρομή στη χώρα κατοικίας τους.

Για την αποφυγή καταχρήσεων, οι πάροχοι υπηρεσιών θα επαληθεύουν το κράτος μέλος κατοικίας των συνδρομητών. Οι επαληθεύσεις θα γίνονται σύμφωνα με τους κοινοτικούς κανόνες για την προστασία των δεδομένων. Ο πάροχος υπηρεσιών θα έχει τη δυνατότητα να διακόπτει την πρόσβαση στην επιγραμμική υπηρεσία αν ο συνδρομητής δεν μπορεί να αποδείξει το κράτος μέλος κατοικίας του.

Τα μέσα επαλήθευσης θα είναι εύλογα, αναλογικά και αποτελεσματικά. Θα χρησιμοποιούνται το πολύ δύο κριτήρια από έναν κατάλογο μέσων επαλήθευσης που περιλαμβάνει στοιχεία όπως το δελτίο ταυτότητας, ο τραπεζικός λογαριασμός, η πιστωτική κάρτα, η διεύθυνση εγκατάστασης της συσκευής για την παροχή των υπηρεσιών, η πληρωμή τέλους αδείας από τον συνδρομητή για άλλες υπηρεσίες, η διεύθυνση αποστολής λογαριασμού και η ταχυδρομική διεύθυνση κ.λπ.

Ωστόσο, οι κάτοχοι των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας θα έχουν τη δυνατότητα να επιτρέπουν τη χρήση του περιεχομένου τους χωρίς την υποχρέωση να επαληθεύεται η κατοικία του συνδρομητή. Οι νέοι κανόνες θα αρχίσουν να εφαρμόζονται το πρώτο τρίμηνο του 2018 (9 μήνες μετά τη δημοσίευση του κανονισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.).

Όπως επισημαίνει η Κομισιόν, η αυξημένη χρήση φορητών συσκευών, όπως είναι οι ταμπλέτες και τα έξυπνα τηλέφωνα, διευκολύνει την πρόσβαση στη χρήση υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου, ανεξάρτητα από το σημείο όπου βρίσκονται οι χρήστες.

Οι καταναλωτές ζητούν έτσι όλο και περισσότερο να έχουν πρόσβαση σε περιεχόμενο και καινοτόμες επιγραμμικές υπηρεσίες όχι μόνο στη χώρα τους, αλλά και όταν βρίσκονται στο εξωτερικό. Για τον λόγο αυτό κρίθηκε επιβεβλημένη η εξάλειψη των φραγμών που εμπόδιζαν την πρόσβαση στις υπηρεσίες επιγραμμικού περιεχομένου και τη χρήση τους εντός της ενιαίας αγοράς.