Skip to main content

Έκθεση αποτίμησης του προγράμματος «Υιοθεσίας Πλοίου»

Konstantinos Tsakalidis / SOOC

Οι μαθητές συνδέονται με 112 πλοία που διαθέτουν αφιλοκερδώς 48 ναυτιλιακές εταιρείες,

Συνολικά 395 τάξεις, 122 σχολεία (Δημοτικά, Γυμνάσια, Επαγγελματικά Λύκεια), 308 εκπαιδευτικοί, 217 καπετάνιοι, 177 πλοία, 55 ναυτιλιακές εταιρείες και 10.854 ωφελούμενοι μαθητές, έχουν εμπλακεί τα τελευταία πέντε χρόνια στο καινοτόμο πρόγραμμα Adopt a Ship (Υιοθεσία Πλοίου) που έχει δημιουργήσει το μη κερδοσκοπικό σωματείο Project Connect

Ειδικά κατά τη φετινή σχολική χρονιά 2022-2023 συμμετέχουν 165 τάξεις από 83 σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσια και ΕΠΑΛ), με 174 εκπαιδευτικούς και συνολικά 3.034 ωφελούμενους/-ες μαθητές/-τριες σε όλη την Ελλάδα (εκ των οποίων οι 1.968 ανήκουν στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και οι 1.066 στη Δευτεροβάθμια).

Οι μαθητές συνδέονται με 112 πλοία που διαθέτουν αφιλοκερδώς 48 ναυτιλιακές εταιρείες, προκειμένου οι 112 καπετάνιοι τους να ανταλλάσσουν emails με τα παιδιά της κάθε τάξης και έτσι να μεταλαμπαδεύουν τις γνώσεις και τα βιώματά τους από τον κόσμο της ναυτιλίας.

Ως κύρια στόχευση του προγράμματος «Adopt a Ship»/«Υιοθεσία Πλοίου» τέθηκε εξ αρχής η σύνδεση εκπαιδευομένων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσια και ΕΠΑΛ) με τον κλάδο της Ναυτιλίας, δηλαδή, με τον κλάδο που ακμάζει διεθνώς και είναι άρρηκτα συνυφασμένος με την ελληνική συνείδηση.

Η επικοινωνία που ανέπτυξαν οι μαθητές/-τριες με τον Καπετάνιο του πλοίου που υιοθέτησαν, τους έδωσε άμεσα τη δυνατότητα να βιώσουν μέσα από ένα συμπεριληπτικό κλίμα που δημιουργήθηκε μέσα στην τάξη, τη ζωή στη θάλασσα, ταξιδεύοντας σε μέρη του κόσμου μέσω των πλοίων τους και ταυτόχρονα μαθαίνοντας για την οικονομία, τον πολιτισμό, τα λιμάνια, τις πόλεις και το θαλάσσιο εμπόριο.

Αυξημένο το ενδιαφέρον των νέων για τη θάλασσα

Το πρόγραμμα αξιολόγησαν οι μαθητές μέσω ερωτηματολογίων τα οποία περιελάμβαναν κλειστού και ανοικτού τύπου 2 ερωτήματα.

Συγκεκριμένα, συλλέχθηκαν συνολικά 1.707 ερωτηματολόγια μαθητών/-τριών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (850 αρχικής αξιολόγησης και 857 τελικής), ενώ αντίστοιχα ανταποκρίθηκαν 82 εκπαιδευτικοί, οι οποίοι σε πρόσθετες επιμορφωτικές συναντήσεις εργασίας που διεξήχθησαν επίσης στην αρχή, στα μέσα και προς τη λήξη του προγράμματος μέσω τηλεδιασκέψεων, παρουσίασαν τις δράσεις των μαθητών/-τριών τους, αναδεικνύοντας τις πολυμορφικές δημιουργίες και πρωτοβουλίες που έλαβαν.

Τα αποτελέσματα της έρευνας είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά για την επίτευξη των αρχικών μαθησιακών αποτελεσμάτων στα οποία στόχευε το πρόγραμμα, καθώς με τη λήξη του προγράμματος:

*Το 96% των συμμετεχόντων μαθητών/-τριών αναγνωρίζει πως ο κλάδος της ναυτιλίας είναι σημαντικός και βελτιώνει τη ζωή τους.
*Το 98% απαντά πως γνωρίζει πλέον πώς λειτουργεί ο κλάδος της ναυτιλίας έναντι του αρχικού ποσοστού 58% κατά αντίστοιχη δήλωσή τους στην αρχική αξιολόγηση.

Αντίστοιχα, υψηλά ποσοστά που ξεπερνούν το 90% των συμμετεχόντων μαθητών/-τριών δηλώνουν πως γνωρίζουν πώς και γιατί τα πλοία που ταξιδεύουν στη θάλασσα επηρεάζονται από τον καιρό, ενώ δηλώνουν, επίσης, πως μέσα από το πρόγραμμα έμαθαν πώς είναι η ζωή μέσα στο πλοίο, κάτι που γνώριζε μόλις το 34% των συμμετεχόντων στην αρχή του προγράμματος.

Επίσης, σε υψηλό ποσοστό (86%) δηλώνουν πως αντιλαμβάνονται το πώς η ναυτιλία συνδέει τόσο τις χώρες μεταξύ τους μέσω του διεθνούς εμπορίου, ενώ λίγο χαμηλότερο είναι το ποσοστό (82%) όσων δηλώνουν πως η ναυτιλία συνδέει ανθρώπους με διαφορετικές κουλτούρες ανά τον κόσμο. Και στις δύο περιπτώσεις ωστόσο, τα ποσοστά που καταγράφονται με την τελική αξιολόγηση είναι σημαντικά αυξημένα έναντι των αντίστοιχων 68% και 57% της αρχικής αξιολόγησης.

Το κρίσιμο ερώτημα που τίθεται αναφορικά με το κατά πόσο ενδιαφέρονται οι μαθητές/-τριες να μάθουν πώς μπορούν να αποκτήσουν καριέρα στη ναυτιλιακή βιομηχανία, αποδεικνύει την επιτυχία του προγράμματος στο να αναδεικνύει τα πλεονεκτήματα της ναυτιλίας στο μυαλό και την καρδιά των μαθητών/-τριών, καθώς ενώ στην αρχική αξιολόγηση επί της 4βαθμης κλίμακας Likert που υιοθετήθηκε (όπου 1 σήμαινε «Διαφωνώ Απόλυτα» και 4 «Συμφωνώ Απόλυτα») οι απαντήσεις των συμμετεχόντων τοποθετούνταν στις 2,3 μονάδες, πλησιάζοντας προς τη λήξη του προγράμματος οι απαντήσεις τους μετατοπίστηκαν προς τον μέσο όρο των 3,6 μονάδων, αθροίζοντας συνολικά 839 μαθητές/-τριες από τους συμμετέχοντες στην έρευνα οι οποίοι/-ες δηλώνουν την επιθυμία τους να ακολουθήσουν καριέρα στη ναυτιλία. Το ποσοστό αυτό είναι από τα υψηλότερα που έχουν καταγραφεί στις Ετήσιες Εκθέσεις Απολογισμού του Προγράμματος κατά τα 5 αυτά χρόνια υλοποίησής του, γεγονός που οφείλεται στη συμμετοχή των μαθητών/-τριών από τα ΕΠΑΛ, όπου σε ποσοστό 98% σκοπεύουν να ακολουθήσουν ναυτιλιακή καριέρα στη θάλασσα.