Skip to main content

Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος: Προτείνει αναθεώρηση του Π.Δ. για τα ρυμουλκά

Η διχογνωμία στον κλάδο οδηγεί το Επιμελητήριο να ζητήσει επίσης την αναβολή εφαρμογής του

Την αναθεώρηση του Προεδρικού Διατάγματος του 2022 για τα ρυμουλκά – ναυαγοσωστικά προτείνει προς τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Χρήστο Στυλιανίδη, το Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΝΕΕ).

Με επιστολή του προς τον υπουργό, την οποία υπογράφει ο πρόεδρος του ΝΕΕ δρ Γιώργος Πατέρας, αναλύονται τα ζητήματα που εντοπίζει η τεχνική έκθεση που εκπονήθηκε από το ΝΕΕ.

Το Επιμελητήριο, με τον θεσμικό ρόλο του συμβούλου της πολιτείας, σημειώνει: «Εν συντομία, το γενικό συμπέρασμά μας είναι ότι το Π.Δ. 83 μάλλον δημιουργεί περισσότερα προβλήματα από αυτά που προσπαθεί να επιλύσει και, ως εκ τούτου, χρήζει τροποποιήσεων, όπως φαίνονται στο συνημμένο σχέδιο με χρωματισμένες τις αλλαγές που προτείνονται από το ΝΕΕ».

Επισημαίνεται ότι το ΝΕΕ έχει διαπιστώσει διχογνωμία (στον κλάδο) αναφορικά με το Π.Δ. και έχει εισηγηθεί την αναβολή εφαρμογής του.

Οι προτάσεις του ΝΕΕ

Η σχετική εισήγηση της Επιτροπής του ΝΕΕ επί των ανωτέρω προβλημάτων είναι:

Να υπάρξει για όλα τα υπό ελληνική σημαία ρυμουλκά εναλλακτική εφαρμογή των διατάξεων του Άρθρου 7.1 ή του Άρθρου 7.2.

Αναφορικά με τις απαιτήσεις ελάχιστης απαιτούμενης δύναμης έλξης σε ρυμουλκήσεις λιμένος, η εισήγηση της επιτροπής είναι να καταργηθούν πλήρως οι διατάξεις των Άρθρων 9.1 και 9.2 και να γίνει ανάλογη τροποποίηση των υπολοίπων διατάξεων του Άρθρου 9.

Αναφορικά με τις απαιτήσεις σχετικά με την πυροσβεστική ικανότητα του ρυμουλκού, προτείνονται τα εξής:

(α) Η πλήρης αποσύνδεση της ικανότητας πυρόσβεσης των ρυμουλκών από την παροχή υπηρεσιών πρόσδεσης/απόδεσης με ρητή αναφορά εντός του κανονισμού προς συμμόρφωση των «αρμοδίων φορέων».

(β) Στην κατηγορία της πυροσβεστικής ικανότητας των 1.200 m3 / hr, να γίνει αποδεκτή και η ύπαρξη μιας αντλίας, χωρίς να προσδιορίζεται ο τρόπος λειτουργίας της, αρκεί να διασφαλίζεται ότι η παροχή της είναι 1.200 m3 / hr, όπως αντίστοιχα προβλέπεται από τους Νηογνώμονες IACS για την πυροσβεστική ικανότητα Fi-Fi 1 των 2.400 m3/hr. Έτσι αυξάνεται η προσφορά των 1.200 m3/hr.

Τέλος, αναφορικά με τους Νηογνώμονες η Επιτροπή του ΝΕΕ εισηγείται να συμπεριληφθούν στους φορείς πιστοποίησης, πέραν των Νηογνωμόνων IACS, και εκείνοι οι οργανισμοί οι οποίοι είναι αναγνωρισμένοι από την ΕΕΠ.

Τι λένε οι Ενώσεις

Οι δύο Ενώσεις που εκπροσωπούν τον κλάδο στη χώρα μας διατυπώνουν διαφορετικές απόψεις όσον αφορά το Προεδρικό Διάταγμα.

Για παράδειγμα, η Πανελλήνια Ένωση Πλοιοκτητών – Εφοπλιστών Ρυμουλκών & Ναυαγοσωστικών Πλοίων «Άγιος Νικόλαος» έχει επισημάνει ότι «απαιτείται τάχιστα διόρθωση και παράταση δύο τουλάχιστον ετών, ήτοι μέχρι 30/6/2026, χωρίς προτεραιοποίηση, προκειμένου να επιτευχθεί η προσαρμογή και εναρμόνιση των ρυμουλκών στα νέα δεδομένα, χωρίς αποκλεισμούς από την αγορά και χωρίς απώλειες θέσεων εργασίας».

Προσθέτει ότι «είναι απαραίτητο να συμπεριληφθούν στις προβλέψεις και οι υπάρχοντες δύο Ελληνικοί Οργανισμοί Επιθεώρησης και Πιστοποίησης Πλοίων (INSB & Phoenix), οι οποίοι παρακολουθούν και επιθεωρούν την πλειοψηφία των υπό ελληνική σημαία ρυμουλκών πλοίων, καθότι πάρα πολλά ελληνικά ρυμουλκά δεν έχουν πιστοποίηση διεθνών νηογνωμόνων IACS και δεν είναι εφικτή η προσαρμογή τους στις προδιαγραφές αυτών, είτε λόγω ηλικίας είτε λόγω κατασκευής.

Εναλλακτικά, θα πρέπει να δοθεί ικανός χρόνος προσαρμογής, ώστε να μπορέσουν να ενταχθούν σε καθεστώς Νηογνωμόνων IACS όσα περισσότερα ρυμουλκά των Ελληνικών Οργανισμών Πιστοποίησης γίνουν αποδεκτά».

Αντίθετη άποψη όμως εκφράζει η Ελληνική Ένωση Πλοιοκτητών Ρυμουλκών Ναυαγοσωστικών Αντιρρυπαντικών Πλοίων Υποστήριξης Υπεράκτιων Εγκαταστάσεων.

Όπως επισημαίνει χαρακτηριστικά: «Η ενδεχόμενη χορήγηση παράτασης θα λειτουργήσει εις βάρος της ασφάλειας των ναυτικών, των πλοίων, των εγκαταστάσεων και του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Επίσης, θα λειτουργήσει αποθαρρυντικά για όλους εκείνους τους πλοιοκτήτες που ήδη έχουν επενδύσει σε ρυμουλκά νέας τεχνολογίας ή βρίσκονται σε διαδικασία ανάληψης τέτοιων επενδύσεων, δεδομένου μάλιστα ότι έχει ήδη δραστηριοποιηθεί σημαντικός αριθμός σύγχρονων ρυμουλκών σκαφών μέσα σε μόλις ένα έτος από τη δημοσίευση του Π.Δ. 83/2022, και συνεχίζονται παρόμοιες επενδύσεις».

Τονίζει επίσης ότι «ο κλάδος των ρυμουλκών, με αφορμή το Π.Δ. 83/2022, έχει μια μοναδική ευκαιρία να βγει από το τέλμα της ανασφάλειας και της αποφυγής κάθε επενδυτικής δραστηριότητας προς όφελος συντεχνιακών οικονομικών συμφερόντων, και να καταστήσει, έστω και με μεγάλη καθυστέρηση, την Ελλάδα χώρα ασφαλή, με υγιή επιχειρηματική και αναπτυξιακή προοπτική».