Skip to main content

Καρβέλης: Σκόπιμη στρέβλωση της αλήθειας για την προμήθειας υλικού της 6ης ΥΠΕ

Απάντηση στα σενάρια περί υπερκοστολόγησης  προμήθειας υλικού από την 6η ΥΠΕ κατά τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης, δίνει ο Διοικητής 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Γιάννης Καρβέλης. Ενώ, ανακοινώνει ότι η διοίκηση της 6ης ΥΠΕ αναμένεται εντός των επόμενων ωρών να καταθέσει τον φάκελο με όλα τα στοιχεία της υπόθεσης στον εισαγγελέα, κάτι το οποίο ουδείς από τους «δημόσιους κατηγόρους» έπραξε έως σήμερα.

Σύμφωνα με το διοικητή, η πρόσκληση ενδιαφέροντος που αφορά στην επείγουσα προμήθεια υγειονομικού υλικού για στολές τύπου TYVEC,  αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας στις 12 Μαρτίου του 2020 και για την υλοποίηση του διαγωνισμού τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες από τον Νόμο διαδικασίες. Ανάμεσα στα άλλα και εκτός από τις σχετικές δημοσιεύσεις που καθιστούν τον διαγωνισμό απόλυτα σύννομο, υπήρξε και ενημέρωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του συνόλου των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο χώρο προμήθειας υλικού, προκειμένου να συμμετέχουν και να καταθέσουν προσφορές.

Στην επίσημη πρόσκληση που δημοσιοποιήθηκε όπως προβλέπεται, μία εταιρεία απάντησε αρνητικά, δηλώνοντας πως δεν διαθέτει το συγκεκριμένο υλικό, μία εταιρεία προσκόμισε προσφορά και οι υπόλοιπες δεν ανταποκρίθηκαν.

Στις 28 Απριλίου 2020, η εταιρεία  με την επωνυμία EUROSUP MEDICALS, η οποία ήταν η μοναδική εκ των υπολοίπων που απάντησε θετικά με προσκόμιση προσφοράς και με την οποία είχε από τις 2 Απριλίου υπογραφεί η σχετική σύμβαση, ζήτησε παράταση, όπως από το Νόμο προβλέπεται, επικαλούμενη τις “έκτακτες και δύσκολες συνθήκες εργασιών που προκύπτουν από την COVID 19”.

Η παράταση αποφασίστηκε διότι προβλέπεται από τον Νόμο και γιατί δεν υπήρχε άλλη προσφορά από εταιρεία στην οποία η 6η ΥΠΕ θα μπορούσε να απευθυνθεί. Όλα αυτά έγιναν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας και ειδικότερα του άρθρου 206 Ν.4412/2016 και την τήρηση όλων των σχετικών όρων και προϋποθέσεων που αυτή περιλαμβάνει.

Με βάση όλα τα παραπάνω τεκμαίρονται ξεκάθαρα τα εξής:

  • Ουδεμία σχετική απευθείας ανάθεση έλαβε χώρα και τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την προμήθεια του συγκεκριμένου υλικού.
  • Υπήρξε πρόνοια έτσι ώστε να διασφαλιστεί το δημόσιο συμφέρον, στα πλαίσια των κατεπειγουσών ενεργειών που επέβαλαν οι συνθήκες της υγειονομικής κρίσης.
  • Σε καμία περίπτωση δεν προκρίθηκε ή εξαιρέθηκε εταιρεία ή εταιρείες που είχαν την δυνατότητα πρόσβασης στα στοιχεία και συμμετοχής στον συγκεκριμένο διαγωνισμό.
  • Η παράταση της διάρκειας της σύμβασης αποφασίστηκε και δόθηκε στα πλαίσια που ο Νόμος ορίζει και εντός των προβλεπόμενων ορίων και πλαισίων που επιτάσσει .

Με αφορμή λοιπόν, τα όσα σκόπιμα και παραπλανητικά επικαλείται η αντιπολίτευση, όπως λέει ο διοικητής κ. Καρβέλης, επισημαίνει ότι πρόκειται για σκόπιμη στρέβλωση της αλήθειας σε σχέση με τα υποστηριζόμενα περί «απ ευθείας ανάθεσης» και ότι, κανένα εμπόδιο δεν προβλήθηκε για την υποβολή προσφορών από άλλη ή άλλες εταιρείες. Μάλιστα δρομολογήθηκε και επιδιώχθηκε η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή εταιρειών κατόπιν αναρτήσεων στα sites του Υπουργείου Υγείας και αποστολής επιστολών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε 17 εταιρείες προκειμένου να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό. Η δε προμήθεια και η ανάθεση εξετάστηκε και προωθήθηκε από τις αρμόδιες Επιτροπές της 6ης ΥΠΕ στους υπαλλήλους των οποίων ουδεμία υπόδειξη έγινε και καμία εμπλοκή ως εκ του Νόμου προβλέπεται δεν μπορεί να υπάρξει.

«Ήταν αδύνατο το οποιοδήποτε ψήγμα εσωτερικής πληροφόρησης σε σχέση με την εξέλιξη του διαγωνισμού, ισχυρισμός που εκ των πραγμάτων αναιρείται αφού μόνο μία εταιρεία είχε καταθέσει προσφορά για την προμήθεια του συγκεκριμένου υγειονομικού υλικού» σημειώνει ο κ. Καρβέλης συμπληρώνοντας, ότι η όποια επιχείρηση σύγκρισης των τιμών της συγκεκριμένης προμήθειας με εκείνες άλλων διαγωνισμών δημοσίων φορέων, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει τόσο τον τύπου του υλικού της προμήθειας που έγινε, αλλά και τις τιμές που τελικά «κλείδωσαν» και οι οποίες σε ανάλογες περιπτώσεις υπερέβαιναν ή ήταν σχετικά ίδιες με εκείνες του συγκεκριμένου διαγωνισμού.

Οι δημοσιεύσεις διαδικασίας του διαγωνισμού  έγιναν με απόλυτη διαφάνεια και σύμφωνα με όσα ο Νόμος προβλέπει, όπως λέει και σε ό,τι αφορά διάφορες επικλήσεις περί ημερομηνιών δημοσίευσης, ουδεμία σχέση έχουν με τα όσα σχετικά επιβάλλονται από τον Νομοθέτη.

Τέλος, ξεκαθαρίζει προς κάθε κατεύθυνση πως το σύνολο των εγγράφων που πιστοποιούν όλα τα παραπάνω και που καταρρίπτουν κάθε σκόπιμο ισχυρισμό, είναι στην διάθεση του οποιουδήποτε.