Skip to main content

Οι δημόσιες προσφορές κινητών αξιών της Κίνας στρέφονται στο εξωτερικό

(Φωτογραφία του Σου Τσονγκτζούν)

Από τις αρχές του έτους, πολλές εγχώριες δημόσιες προσφορές στράφηκαν στο εξωτερικό με στόχο την επιτάχυνση της διεθνοποίησης μέσα από την ίδρυση θυγατρικών εταιρειών.

Μια νέα τάση παρουσιάζεται στην Κίνα, με τις δημόσιες προσφορές αμοιβαίων κεφαλαίων να στρέφονται στο εξωτερικό. Πρόσφατα, η Ρυθμιστική Επιτροπή Κινητών Αξιών της Κίνας ενέκρινε το λεγόμενο Harvest Fund για τη δημιουργία της Harvest International (Holdings) Co., Ltd. στην Ειδική Διοικητική Περιοχή του Χονγκ Κονγκ. Από τις αρχές του έτους, πολλές εγχώριες δημόσιες προσφορές στράφηκαν στο εξωτερικό με στόχο την επιτάχυνση της διεθνοποίησης μέσα από την ίδρυση θυγατρικών εταιρειών.

Το 2008, η Ρυθμιστική Επιτροπή εξέδωσε τον «Κανονισμό για την ίδρυση εταιρειών διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων και τίτλων στο Χονγκ Κονγκ», εγκαινιάζοντας επισήμως την στροφή των εγχώριων δημόσιων προσφορών προς το εξωτερικό, με όλο και περισσότερες εταιρείες δραστηριοποιούνται πλέον στις υπερπόντιες αγορές. Σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία, μέχρι τα τέλη του 2022, είκοσι έξι εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων ίδρυσαν συνολικά είκοσι επτά θυγατρικές πρώτης βαθμίδας και επτά θυγατρικές δεύτερης βαθμίδας στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένων είκοσι επτά θυγατρικών στο Χονγκ Κονγκ, τριών στις Ηνωμένες Πολιτείες και δύο στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Σιγκαπούρη.

Η ίδρυση θυγατρικών στο εξωτερικό αποτελεί σημαντικό βήμα της στρατηγικής διεθνοποίησης της προσφοράς κεφαλαίων. Καθώς η ισχύς των εταιρειών διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων συνεχώς αυξάνεται, η στροφή στο εξωτερικό αποτελεί μονόδρομο. Αφενός, στο πλαίσιο της σταθερής ανάπτυξης της κινεζικής οικονομίας και της συνεχούς βελτίωσης της πολιτικής ανοίγματος του χρηματοπιστωτικού κλάδου, τα υπερπόντια ιδρύματα συνέκλιναν σταδιακά στις επενδύσεις τους στην Κίνα και ενισχύθηκε η ιδέα για την κατανομή κινεζικών περιουσιακών στοιχείων. Λειτουργώντας ως θεσμικοί επενδυτές, και λόγω της κατανόησής τους για την κινεζική αγορά και του επαγγελματισμού τους, τα αμοιβαία κεφάλαια θα αποτελέσουν αναμφίβολα σημαντική πύλη εισόδου στην Κίνα για ξένους επενδυτές. Μέσω της δημιουργίας θυγατρικών στο εξωτερικό, θα προσφέρουν καλύτερες υπηρεσίες στους ξένους επενδυτές και θα βελτιώσουν την εικόνα των εταιρειών, κατακτώντας μερίδιο στις αγορές και δημιουργώντας πιθανά και δυνατά σημεία ανάπτυξης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Αφετέρου, η ίδρυση θυγατρικών στο εξωτερικό αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την προώθηση της υψηλής ποιότητας ανάπτυξης των κεφαλαίων στις δημόσιες προσφορές κινητών αξιών της Κίνας. Η «Γνωμοδότηση την επιτάχυνση της υψηλής ποιότητας ανάπτυξης των κεφαλαίων στις δημόσιες προσφορές» που εξέδωσε η Ρυθμιστική Επιτροπή Κινητών Αξιών της Κίνας πέρυσι, αναφέρει ξεκάθαρα ότι προσφέρεται στήριξη στις εξειδικευμένες εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων ώστε αυτές να καταστούν παγκόσμιες, να ιδρύσουν θυγατρικές στο εξωτερικό σύμφωνα με τον νόμο, και να βελτιώσουν την ικανότητα εξυπηρέτησης ξένων επενδυτών και τις δυνατότητές τους στην παγκόσμια κατανομή περιουσιακών στοιχείων. Τα τελευταία χρόνια, ο τομέας των δημόσιων προσφορών κινητών αξιών της Κίνας ακολουθεί μια θετική πορεία ανάπτυξης με μια ταχέα αυξανόμενη κλίμακα, όμως, εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα όπως η ανεπαρκής προσαρμογή των επαγγελματικών δυνατοτήτων και οι δομικές ανισορροπίες. Με την είσοδό τους στις αγορές του εξωτερικού, και έχοντας να ανταγωνιστούν ιδρύματα με μεγάλη εμπειρία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, τα κινεζικά ιδρύματα μπορούν όχι μόνο να γνωρίσουν καινοτόμες μεθόδους διαχείρισης και επιχειρηματικές στρατηγικές, αλλά και να εμπλουτίσουν τους επενδυτικούς τους στόχους, να ενισχύσουν τις δυνατότητες κατανομής των περιουσιακών στοιχείων διεθνώς και να βοηθήσουν τους επενδυτές να μοιραστούν καλύτερα τα οφέλη της υψηλής ποιότητας ανάπτυξης των περιουσιακών τους στοιχείων.

Εντούτοις, αξίζει να σημειωθεί ότι η παγκοσμιοποίηση δεν αποτελεί εύκολη υπόθεση. Σε έναν ανταγωνισμό με εταιρείες που διαθέτουν εκατονταετή εμπειρία στη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων στο εξωτερικό, εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλο χάσμα μεταξύ των θυγατρικών στην ενίσχυση της επωνυμίας και την εμπειρία διαχείρισης κινδύνου.  Μόνο μέσα από τη δική τους «εσωτερική ενδυνάμωση» και τη βελτίωση της βασικής τους ανταγωνιστικότητάς θα μπορέσουν να εξασφαλίσουν μια θέση στο διεθνές επίπεδο. Στο εξωτερικό οι θυγατρικές θα πρέπει να αφομοιώσουν τις γνώσεις που προσφέρονται μέσα από τις εμπειρίες των ώριμων εταιρειών, να αξιοποιήσουν πλήρως τα πλεονεκτήματα που αποκτούν μέσα από την εγχώρια επενδυτική τους εμπειρία, να μάθουν η μία από την άλλη και να επιμείνουν στις μακροπρόθεσμες επενδύσεις ακολουθώντας έναν μακροχρόνιο σχεδιασμό. Ταυτόχρονα, είναι απαραίτητο να ενισχύονται συνεχώς οι ικανότητες διεξαγωγής επενδυτικών ερευνών και αντιμετώπισης κινδύνων, η προώθηση της καινοτομίας προϊόντων και υπηρεσιών, η έμφαση στη δημιουργία διακριτών εμπορικών σημάτων, και η βελτίωση των ολοκληρωμένων υπηρεσιών, ώστε μέσα από την επιτάχυνση της σταθερής ανάπτυξης των θυγατρικών κεφαλαίων στο εξωτερικό, να βελτιωθεί σταδιακά η διεθνής επιρροή των ιδρυμάτων που χρηματοδοτούνται από την Κίνα.

Πιστεύεται ότι στο μέλλον, στον κλάδο των αμοιβαίων κεφαλαίων, ο αριθμός των εταιρειών που στρέφονται στο εξωτερικό πρόκειται να αυξηθεί περαιτέρω, λειτουργώντας ως γέφυρα που θα ενώνει την Κίνα με τον υπόλοιπο κόσμο.