Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. : Συγκρότηση νέας επιτροπής ελέγχου

Πέμπτη, 04 Μαρτίου 2010 00:00
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.ΥΔ.Α.Π. σε Συνεδρίασή του στις 23 Φεβρουαρίου 2010, αποφάσισε τη συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία αποτελείται από τους κ.κ. Αλέξιο Σπυρόπουλο, Πρόεδρο της Επιτροπής, Γεώργιο Μαστραγγελόπουλο και Χρήστο Μιστριώτη, Γραμματέα της Επιτροπής.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΕΥΔΑΠ

Σχολιασμένα