Νέο Ε.Π. «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων»

Τετάρτη, 22 Δεκεμβρίου 2010 10:23

Την ενεργοποίηση ενός νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος, υπό τον τίτλο «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, ανακοίνωσε το υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

Το Ε.Π. «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, με συνολικό προϋπολογισμό που ανέρχεται στα 211,7 εκατομμύρια ευρώ. Στόχος, η στήριξη της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής σε περιοχές οι οποίες πλήττονται από απρόβλεπτες τοπικές ή ταμειακές κρίσεις, που συνδέονται με οικονομική και κοινωνική αναδιάρθρωση, συμπεριλαμβανομένης τυχόν αναδιάρθρωσης που προκαλείται από φυσικές καταστροφές ή με τις συνέπειες της απελευθέρωσης του εμπορίου.

Όπως επισημαίνει το ΥΠΑΑΝ, η στρατηγική του προγράμματος έχει βραχυπρόθεσμό και μέσο-μακροπρόθεσμο ολοκληρωμένο χαρακτήρα. Ήδη το πρόγραμμα εξειδικεύεται μέσω μελετών, τα συμπεράσματα των οποίων θα οδηγήσουν στην πλήρη ενεργοποίησή του από τις αρχές της καινούριας χρονιάς. Ωστόσο, δεδομένου ότι οι επιπτώσεις της οικονομικής ύφεσης στο ανθρώπινο δυναμικό είναι ήδη εμφανείς και εντοπίζονται τόσο σε συγκεκριμένες περιοχές της Ελλάδας όσο και σε κλάδους απασχόλησης, οι διαδικασίες για την έναρξη της υλοποίησης του προγράμματος επισπεύδονται, προκειμένου αυτό να είναι σε θέση να παρέμβει άμεσα για τη στήριξη της απασχόλησης, ενώ συνεχίζουν να «τρέχουν» οι τυπικές διαδικασίες για την ενεργοποίησή του.

Τα Σχέδια Δράσης είναι τα εξής:

1. Ολοκληρωμένες Δράσεις για την άμεση αντιμετώπιση απωλειών θέσεων εργασίας στο Νομό Καστοριάς, με προϋπολογισμό 9,5 εκατ. ευρώ.

2. Υλοποίηση προγράμματος συνεχιζόμενης επαγγελματικής επανακατάρτισης και αναβάθμισης εργασιακών δεξιοτήτων ανέργων και υποαπασχολούμενων οικοδόμων και συναφών επαγγελματιών, με αντικείμενο την εκμάθηση σύγχρονων μεθόδων και τεχνικών ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων, με προϋπολογισμό 6,72 εκατ. ευρώ.

3. Δράσεις για την άμεση αντιμετώπιση απωλειών θέσεων εργασίας από ομαδικές απολύσεις με χωρική και κλαδική διάσταση, με προϋπολογισμό 8,71 εκατ. ευρώ.

Όπως διευκρινίζεται, για την υλοποίηση των Σχεδίων Δράσης υπήρξε απόφαση εκχώρησης αρμοδιοτήτων διαχείρισης στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.

Στη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου σημειώνεται εξάλλου, πως η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αξιοποιεί τη δυνατότητα από τον κανονισμό για Διαρθρωτικά Ταμεία, να ενεργοποιήσει το «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων».

Περισσότερα στο : http://www.espa.gr/el/Pages/staticOPNationalContingencyReserve.aspx

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα