Στη Βουλή το νομοσχέδιο «σκούπα» του ΥΕΝ

Λιγότερη γραφειοκρατία, νομιμοποίηση λιμενικών εγκαταστάσεων, απλοποίηση εκτέλεσης μικρών έργων
Πέμπτη, 02 Νοεμβρίου 2017 10:33
ΑΠΕ-ΜΠΕ/Παντελής Σαίτας

Στο ίδιο νομοσχέδιο, όπως αποκάλυψε η «Ν» την Τρίτη, 17 Οκτωβρίου, περιλαμβάνεται διάταξη στο άρθρο 107 που αναφέρει ότι παύει η έκδοση των προβλεπόμενων από την εθνική, ενωσιακή και διεθνή νομοθεσία πιστοποιητικών των ελληνικών πλοίων από τον Κλάδο Ελέγχου Πλοίων (ΚΕΠ), τις Λιμενικές Αρχές, καθώς και τα Τοπικά Κλιμάκια Επιθεώρησης Πλοίων και εφεξής εκδίδονται από τους εξουσιοδοτημένους οργανισμούς (νηογνώμονες).

Από την έντυπη έκδοση

Στη Βουλή έχει κατατεθεί το νομοσχέδιο «σκούπα» του υπουργείου Ναυτιλίας μέσω του οποίου προωθούνται και ρυθμίσεις με τις οποίες -εκτός των άλλων- μειώνονται γραφειοκρατικά ζητήματα, νομιμοποιούνται λιμενικές εγκαταστάσεις και απλοποιούνται οι διαδικασίες για την εκτέλεση μικρών, αλλά απαραίτητων έργων, μέχρι 20.000 ευρώ.

Στο ίδιο νομοσχέδιο, όπως αποκάλυψε η «Ν» την Τρίτη, 17 Οκτωβρίου, περιλαμβάνεται διάταξη στο άρθρο 107 που αναφέρει ότι παύει η έκδοση των προβλεπόμενων από την εθνική, ενωσιακή και διεθνή νομοθεσία πιστοποιητικών των ελληνικών πλοίων από τον Κλάδο Ελέγχου Πλοίων (ΚΕΠ), τις Λιμενικές Αρχές, καθώς και τα Τοπικά Κλιμάκια Επιθεώρησης Πλοίων και εφεξής εκδίδονται από τους εξουσιοδοτημένους οργανισμούς (νηογνώμονες).

Επίσης στο άρθρο 109 προβλέπεται ότι από το 2018 δεν θα μπορούν να κάνουν εφοδιασμό πλοίων με ναυτιλιακά καύσιμα δεξαμενόπλοια με ηλικία άνω των 50 ετών, από την 1/1/2019 άνω των 40 ετών και από την 1/1/2022 τα πλοία που είναι άνω των 30 ετών.

Παράλληλα προβλέπεται ότι θα υπάρχει η δυνατότητα για προγραμματικές συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας με δήμους με πληθυσμό λιγότερο από 5.000 κατοίκους, μεμονωμένα ή από κοινού, διάρκειας ενός έως πέντε έτη, για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένης γραμμής ή γραμμών, θα έχει τη δυνατότητα να υπογράφει ο υπουργός Ναυτιλίας. Θα επιτρέπεται, σύμφωνα με τις διατάξεις, και η συμμετοχή κοινωφελών δημοτικών και κοινοτικών επιχειρήσεων, αναπτυξιακών ανωνύμων εταιρειών, επιχειρήσεων ΟΤΑ ειδικού σκοπού, με οποιαδήποτε νομική μορφή και αν λειτουργούν, επιχειρήσεων των Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων, και ναυτικών εταιρειών του ν. 959/1979 (Α’ 192).

Με το νομοσχέδιο που κατέθεσε το υπουργείο Ναυτιλίας συστήνεται επίσης σε κάθε Οργανισμό Λιμένος Α.Ε. Συμβούλιο Χρηστών του Λιμένος με τριετή θητεία, που λειτουργεί ως γνωμοδοτικό και συμβουλευτικό όργανο της διοίκησής του επί θεμάτων προγραμματισμού και οργάνωσης για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους χρήστες των λιμένων και της ευρύτερης περιοχής δικαιοδοσίας των Οργανισμών.

Τέλος, προβλέπεται η δυνατότητα σε όλες τις εταιρείες που είναι ενταγμένες στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) να μπορούν να παραλαμβάνουν και να διαχειρίζονται απόβλητα και κατάλοιπα φορτίου που προέρχονται από τα πλοία, υπό την προϋπόθεση ότι θα ικανοποιούν τις ελάχιστες απαιτήσεις που θα τους θέτουν οι φορείς των λιμένων.

Πάντως, η συγκεκριμένη διάταξη έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση των διοικήσεων των λιμένων, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες της «Ν» ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιά σε πρόσφατη σύσκεψη στο υπουργείο Ναυτιλίας ήταν κάθετα αντίθετος με τη συγκεκριμένη πρόταση.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα