Οικονομία & Αγορές
Δευτέρα, 17 Σεπτεμβρίου 2018 09:23

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γιάννης Στουρνάρας (Διοικητής) Ιωάννης Α. Μουρμούρας (Υποδιοικητής) Θεόδωρος ...

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Γιάννης Στουρνάρας

(Διοικητής)

Ιωάννης Α. Μουρμούρας

(Υποδιοικητής)

Θεόδωρος Μ. Μητράκος

(Υποδιοικητής)

Ιουλία B. Αρμάγου

(Σύμβουλος)

Ευάγγελος Δ. Γερανιωτάκης

(Σύμβουλος)

Στέφανος N. Οκταποδάς

(Σύμβουλος)

Αθανάσιος Ι. Σαββάκης

(Σύμβουλος)

Δημήτριος Α. Σιδέρης

(Σύμβουλος)

Νικόλαος I. Σκορίνης

(Σύμβουλος)

Χαράλαμπος Κ. Σταματόπουλος

(Σύμβουλος)

Γρηγόριος Σ. Στεργιούλης

(Σύμβουλος)

Γεώργιος – Σπυρίδων Δ. Ταβλάς

(Σύμβουλος)