Skip to main content

ΣΕΒΕ: Οι προτάσεις που κατέθεσαν οι εξαγωγείς στη συνάντηση με τον Κ. Μητσοτάκη

Dimitris Kapantais/SOOC

Πώς θα ενισχυθεί η εξωστρέφεια και η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας

Καίρια θέματα που αφορούν την ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας έθεσε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΣΕΒΕ) Συμεών Διαμαντίδης, στη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο πλαίσιο των επαφών του πρωθυπουργού με τους παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς της Θεσσαλονίκης ενόψει της 87ης ΔΕΘ.

Δημιουργία «Thessaloniki Logistics Center» στο στρατόπεδο Γκόνου

Μεταξύ άλλων ο κ. Διαμαντίδης εξέφρασε την ικανοποίηση του ΣΕΒΕ για την έναρξη υλοποίησης της εξαγγελίας σχετικά με τη δημιουργία ενός σύγχρονου εμπορευματικού κέντρου εθνικής εμβέλειας στο πρώην στρατόπεδο Γκόνου, σε συνέχεια αιτήματος ΣΕΒΕ και του συνόλου των παραγωγικών φορέων της Θεσσαλονίκης, ένα έργο το οποίο αναμένεται να συμβάλει καθοριστικά στην ενίσχυση της εξωστρέφειας και στην οικονομική ανάπτυξη τόσο της Θεσσαλονίκης, όσο και ολόκληρης της χώρας. Τόνισε πως ζητούμενο είναι η τήρηση και η κατά το δυνατό επίσπευση του χρονοδιαγράμματος για τη δημοσίευση διαγωνισμού παραχώρησης από το ΤΑΙΠΕΔ.

Προτάσεις για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας

Εστιάζοντας στα θέματα που αφορούν στην ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της οικονομίας ο κ. Διαμαντίδης έκανε ιδιαίτερα αναφορά: α. στη μείωση του εμπορικού ελλείμματος της χώρας και τη διεύρυνση της εξαγωγικής βάσης εστιάζοντας στην ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, β. στη βελτίωση του χρηματοπιστωτικού τομέα επισημαίνοντας θέματα όπως η κατάργηση της εισφοράς του Ν. 128/75 στα δάνεια που αποπληρώνονται από προϊόν εξαγωγής με προτεραιότητα στις χορηγήσεις μέσω του προγράμματος ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ του ECG, η μείωση των χρεώσεων σε υφιστάμενα δάνεια με δυνατότητα σταθεροποίησης επιτοκίου για κάποιο εύλογο χρονικό διάστημα, αλλά και η διευκόλυνση συμμετοχής επιχειρήσεων σε δημόσιους διαγωνισμούς στο εξωτερικό ως προς την έκδοση εγγυητικών επιστολών, γ. στη διατήρηση της επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης Καυσίμων (ΕΦΚΚ) σε δικαιούχους εξαγωγείς και στην επέκτασή της και στο φυσικό αέριο, και δ. στην αντιμετώπιση του ενεργειακού προβλήματος για τις επιχειρήσεις, θέμα για το οποίο κατέθεσε στοχευμένες προτάσεις που αφορούν τόσο το υψηλό ενεργειακό κόστος όσο και τον τομέα της ενέργειας συνολικά. Στο ίδιο πλαίσιο, ο κ. Διαμαντίδης μίλησε στον πρωθυπουργό για την αντιμετώπιση προβλημάτων φορολογικής απάτης στο πεδίο του ΦΠΑ στο πλαίσιο ενδοκοινοτικών συναλλαγών με επιπτώσεις στο Δημόσιο (απώλεια εσόδων) και στην υγιή αγορά λόγω αθέμιτου ανταγωνισμού, ενώ αναφέρθηκε και στην περαιτέρω στήριξη των επιχειρήσεων για δράσεις προώθησης/προβολής και στήριξης της εξωστρέφειας όπως οι επιδοτήσεις για τη συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις.

Ανθρώπινο δυναμικό – ενίσχυση απασχόλησης

Ο τρίτος άξονας της συζήτησης αφορούσε στο ανθρώπινο δυναμικό, την εκπαίδευση και κατάρτισή του και την προσπάθεια ενίσχυσης της απασχόλησης, καθώς αυτή τη στιγμή, όπως επισημάνθηκε από τον ΣΕΒΕ, υφίσταται ένα χάσμα μεταξύ των αναγκών της αγοράς και της εκπαίδευσης, ενώ οι περισσότερες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν πρόβλημα στην εξεύρεση εξειδικευμένου και μη ανθρώπινου δυναμικού. Στο πλαίσιο αυτό ο πρόεδρος του Συνδέσμου αναφέρθηκε στα αποτελέσματα της έρευνας που υλοποίησε πρόσφατα ο Σύνδεσμος για το εν λόγω ζήτημα, ενώ ως λύσεις πρότεινε: α. την τροφοδότηση του μηχανισμού διάγνωσης αναγκών επιχειρήσεων σε προσωπικό και δεξιότητες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με τη συνεργασία της ΚΕΕΕ και του ΣΕΒΕ μέσα από τον μηχανισμό του ΓΕΜΗ (ο κ. Διαμαντίδης αναφέρθηκε στην επικείμενη υπογραφή Πρωτόκολλων Συνεργασίας του ΣΕΒΕ με την ΚΕΕΕ και το Υπουργείο Εργασίας, αλλά και του ΣΕΒΕ με τη ΔΥΠΑ για ενίσχυση της απασχόλησης και την εκπαίδευση-κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού), β. τη στενότερη διασύνδεση επιχειρήσεων με την έρευνα και την εκπαίδευση, γ. την ενίσχυση των μέτρων/κινήτρων για το grain gain, και δ. κίνητρα για την προσέλευση εργατικού δυναμικού από το εξωτερικό. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ανάγκη διατήρησης πληθυσμών σε απομακρυσμένες περιοχές, ενώ πρότεινε την κατάρτιση στρατηγικού πλάνου για την ενσωμάτωση νόμιμων μεταναστών στο εργατικό δυναμικό και την ανάπτυξη των στελεχών μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων για προσαρμογή της ελληνικής οικονομίας στην ψηφιακή και πράσινη μετάβαση.

Κλαδικά και περιφερειακά θέματα

Άλλα θέματα που τέθηκαν από τον ΣΕΒΕ ήταν:

  • Ο άμεσος σχεδιασμός και η υλοποίηση πλάνου στήριξης της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου μετά τη μεγάλη περιβαλλοντική και όχι μόνο καταστροφή. O Πρόεδρος του ΣΕΒΕ δήλωσε στον Πρωθυπουργό την πρόθεση του Συνδέσμου να συμβάλλει με τα μέλη του στην όλη προσπάθεια μέσω του νέου θεσμού των «αναδόχων αποκατάστασης».
  • Η μείωση του ασφαλιστικού κόστους και ειδικότερα του μη μισθολογικού κόστους
  • Η αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας Δημοσίου και η απλοποίηση διαδικασιών σε όλα τα επίπεδα μεταξύ των οποίων στο νέο ΕΣΠΑ 2021-2027 και στον Αναπτυξιακό Νόμο,
  • Η αναβάθμιση των υποδομών και η επιτάχυνση απονομής δικαιοσύνης για την ορθή λειτουργία της οικονομίας,
  • Η επιχορήγηση των εξαγωγικών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας και τις διεθνείς κυρώσεις που επιβλήθηκαν,
  • Η επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο ιδιαίτερα δυναμικός εξαγωγικός κλάδος των υδατοκαλλιεργειών και η στήριξη της ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας, καθώς και η υποστήριξη των μεταποιητικών, τυποποιητικών, εξαγωγικών μονάδων επιτραπέζιων ελιών που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της ακαρπίας των επιτραπέζιων ποικιλιών ελιάς για την ελαιοκομική περίοδο 2023/24,
  • Η ανάγκη λήψης πρόσθετων μέτρων και διαμόρφωσης στρατηγικής για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών ώστε να μη κινδυνεύουν κάθε χρόνο, πέραν όλων των άλλων, και επιχειρήσεις.
  • Περαιτέρω κίνητρα για τη μεγέθυνση των επιχειρήσεων στο επίπεδο του ευρωπαϊκού μέσου όρου, μέσω εξαγορών, συμπράξεων, συγχωνεύσεων και συνεργασιών με μεγαλύτερες επιχειρήσεις με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους.