Skip to main content

ΣΔΟΕ: Στο φως παράνομο αποστακτήριο σε σπίτι στο Ηράκλειο

ΣΔΟΕ

Ένα παράνομο αποστακτήριο, που παρήγαγε και διέθετε μεγάλες ποσότητες αλκοολούχων ποτών, εντόπισε το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Γενική Διεύθυνση ΣΔΟΕ Αττικής), από κοινού με το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, σε κατοικία στον Νομό Ηρακλείου. Παράλληλα, διενεργήθηκαν έλεγχοι σε 17 επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος και ελήφθησαν δείγματα ποτών για περαιτέρω εργαστηριακό έλεγχο.

Οι έλεγχοι αυτοί του ΣΔΟΕ εντάσσονται στο πλαίσιο της εντατικοποίηση των ελέγχων σε επιχειρήσεις διάθεσης και κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών, σε σημεία αυξημένης τουριστικής επισκεψιμότητας, με έμφαση ειδικά στις παραβάσεις που σχετίζονται με τη διάθεση και κατανάλωση αλκοολούχων ποτών.

Ως στόχος τίθεται η εξάλειψη του εμπορίου λαθραίας αλκοόλης, καθώς και νοθευμένων, επικίνδυνων για τον ανθρώπινο οργανισμό, αλκοολούχων προϊόντων, της προστασίας των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου και της Ε.Ε.  – και στην προστασία του καταναλωτικού κοινού από πρακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού.

Ειδικότερα:

Α) Αξιοποιώντας σχετικές πληροφορίες, ελεγκτές της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής/Υποδιεύθυνση Β’/Τμήμα Η’,  από κοινού με το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, ύστερα από καταγγελίες, διενήργησαν έλεγχο σε οικία στο Νομό Ηρακλείου Κρήτης, όπου εντοπίστηκε αποστακτήριο με παράνομη παραγωγή και διάθεση μεγάλων ποσοτήτων αλκοολούχου ποτού και κατασχέθηκε παράνομος εξοπλισμός εμφιάλωσης και τυποποίησης αλκοολούχων ποτών.

Τα αντικείμενα που καταγράφηκαν καταδεικνύουν την εγκατάσταση πλήρους συστήματος αποστακτηρίου. Οι κενές παλετοδεξαμενές και βαρέλια συνολικής χωρητικότητας 12.000 Lt με υπολείμματα αλκοολούχου ποτού μαρτυρούν την προγενέστερη του ελέγχου παραγωγή και διάθεση σε άγνωστο αγοραστή μεγάλων ποσοτήτων άγνωστου αλκοολούχου ποτού παράνομα αποσταγμένου για τις οποίες δεν αποδόθηκαν οι αναλογούντες δασμοί και λοιποί φόροι.

Το εν λόγω αποστακτήριο λειτουργούσε χωρίς την απαραίτητη άδεια αποστακτηρίου και ποτοποιού εκδοθείσα από την αρμόδια τελωνειακή αρχή.

ΣΔΟΕ

Συνολικά κατασχέθηκαν 490 λίτρα άγνωστου αλκοολούχου ποτού αλκοολικού βαθμού 40%, 13.500 λίτρα αλκοολούχου μίγματος σε ζύμωση που χρησιμοποιείτο ως πρώτη ύλη για την παραγωγή του παράνομου αλκοολούχου ποτού, επαγγελματικά μηχανήματα και άλλα συστήματα παραγωγής.

Η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να εντοπιστεί η συνολική ποσότητα αλκοολούχων ποτών που διακινήθηκε από τους εμπλεκόμενους, καθώς επίσης και οι επιχειρήσεις στις οποίες διατέθηκαν.

Επίσης κατασχέθηκαν από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης δύο κυνηγετικά όπλα με ληγμένες τις σχετικές άδειες.

Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος δύο ανδρών, για παραβάσεις του Τελωνειακού Κώδικα ν.2960/2001, του ν. 2969/2001 και του ν. 2198/1993 «περί όπλων.

Από την κατασχεθείσα ποσότητα αλκοολούχων ποτών ελήφθησαν δείγματα, τα οποία έχουν αποσταλεί  προς εξέταση στη Χημική Υπηρεσία για να προσδιοριστεί επακριβώς η σύνθεση του παράνομου αλκοολούχου ποτού.

Θα ενημερωθούν σχετικά και οι Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ για τον υπολογισμό των δασμών κ.λπ. φόρων που διέφυγαν της είσπραξης και τον καταλογισμό των διοικητικών προστίμων για τις λαθρεμπορικές και φορολογικές παραβάσεις.

Στο μεταξύ, η Επιχειρησιακή Διεύθυνση ΣΔΟΕ Αττικής έχει εντείνει τις δράσεις της, εστιάζοντας ιδιαιτέρως στην πώληση αλκοολούχων ποτών και σε συνεργασία με το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης πραγματοποίησε το ίδιο διάστημα ελέγχους σε 17 επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος και ελήφθησαν δείγματα ποτών για περαιτέρω εργαστηριακό έλεγχο.

Κατά τις έρευνες, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν μηχανήματα POS τράπεζας άλλης χώρας και αδήλωτη ταμειακή νηχανή. Από την επεξεργασία των κατασχεμένων στοιχείων θα προσδιοριστεί η αδήλωτη φορολογητέα ύλη.

Συνελήφθησαν από τις Αστυνομικές Αρχές τρεις άνδρες για τα αδικήματα στέρησης πιστοποιητικών υγείας και παραβίασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων.

Χ. Θεοχάρης προς ΣΔΟΕ: «Τρέξτε» τους ελέγχους για τα αλκοολούχα ποτά