Skip to main content

Υψηλή ανθεκτικότητα επιδεικνύει ο κλάδος των εξορύξεων

SHUTTERSTOCK

Αδρανή υλικά, μάρμαρα και βιομηχανικά ορυκτά ξεχωρίζουν το 2023

Υψηλές αντοχές επέδειξε ο εξορυκτικός κλάδος κατά τη διάρκεια του δύσκολου 2022, σύμφωνα με τα στοιχεία του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων. Κατά τη φετινή χρήση του 2023 από τον κλάδο ξεχωρίζει η ζήτηση για αδρανή, μάρμαρα και βιομηχανικά ορυκτά.

Αναλυτικά ο εξορυκτικός κλάδος αποδείχτηκε ανθεκτικός, σημειώνοντας αύξηση παραγωγής εμπορεύσιμων προϊόντων κατά 3%, αύξηση εσόδων κατά 12,5% και αύξηση εξαγωγών κατά 20%, σε σχέση με το 2021. Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων Α. Κεφάλα, «το ξεκίνημα του έτους ήταν ενθαρρυντικό για τον ελληνικό εξορυκτικό κλάδο με άνοδο της ζήτησης με οδηγούς τον εγχώριο κατασκευαστικό τομέα, τη διεθνή ζήτηση των μετάλλων και βιομηχανικών ορυκτών, την καλή πορεία στις εξαγωγές καθετοποιημένων προϊόντων μαρμάρων και τους περιορισμούς των εξαγωγών της Κίνας σε προϊόντα μαγνησίας για περιβαλλοντικούς λόγους και αυτό παρά τις ανοδικές τάσεις στο κόστος παραγωγής. Όμως στο δεύτερο τρίμηνο του 2022 υπήρξε εκτίναξη του κόστους ενέργειας, ακόμα και μετά τις κρατικές επιδοτήσεις, μεγέθυνση των δυσκολιών εφοδιασμού με πρώτες ύλες και μηχανήματα, επίδραση από τις έντονες πληθωριστικές τάσεις και προβλήματα από τις κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας. Η ανοδική πορεία επιβραδύνεται αλλά δεν ανακόπτεται, όμως οι πιέσεις στο κόστος δεν αντισταθμίζονται πλήρως από τις αυξημένες τιμές, διότι οι αυξήσεις αυτές περιορίζονται από τον διεθνή ανταγωνισμό παραγωγών από χώρες που δεν έχουν τα ίδια μακροοικονομικά χαρακτηριστικά».

Όσον αφορά στο 2023, τονίζεται ότι ξεκίνησε με καλούς οιωνούς, όμως η αναμονή εκκίνησης έργων υποδομής μπορεί να επηρεάσει τη ζήτηση αδρανών, για τα μάρμαρα και τα βιομηχανικά ορυκτά υπάρχει αισιοδοξία, αλλά και ανάγκη διαχείρισης των εξελίξεων στη διεθνή οικονομία ενώ υπάρχει ετοιμότητα στην παραγωγή λιγνίτη για τον ασφαλή και επαρκή εφοδιασμό της χώρας με ηλεκτρική ενέργεια. Ο ΣΜΕ επισημαίνει πως «το μέλλον θα συνεχίσει να μας φέρνει αντιμέτωπους με μία σειρά μεγάλων προκλήσεων. Όμως η αποδεδειγμένη ανθεκτικότητα του κλάδου, τα συγκριτικά πλεονεκτήματά του και η καινοτομία στην αντιμετώπιση των μεγάλων ζητημάτων, μας επιτρέπει να είμαστε αισιόδοξοι για τη συνεχή επαύξηση της συνεισφοράς μας στην ευημερία της χώρας μας». Σύμφωνα με το ΣΜΕ, ειδική αναφορά πρέπει να γίνει στη στήριξη που έδωσε η παραγωγή πάνω από 13 εκατομμυρίων τόνων λιγνίτη για την αποσόβηση της ενεργειακής κρίσης στη χώρα μας.  Στο πλαίσιο αυτό ο Σύνδεσμος μας λειτούργησε αποτελεσματικά με στόχο την έγκαιρη επισήμανση των κοινών προκλήσεων, τη γόνιμη ανταλλαγή απόψεων, την προβολή των θέσεων μας και την ενεργή συμμετοχή στη διαμόρφωση θετικού ρυθμιστικού περιβάλλοντος.

Να σημειωθεί ότι ο Σύνδεσμος επικεντρώθηκε σε καίριες νομοθετικές πρωτοβουλίες και αφορούσαν στη διαμόρφωση και προώθηση προτάσεων για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους στην εξορυκτική βιομηχανία με εστίαση στην ανακούφιση των πιέσεων κόστους και τη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων μας. Επίσης αφορούσαν στην υποβολή των θέσεων μας για την τήρηση αποστάσεων ασφαλείας των εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ανεμογεννητριών από εξορυκτικά έργα και την επίλυση του χρονίζοντος θέματος οικονομικών εγγυήσεων υπέρ του Δημοσίου σε αμφισβητούμενες ιδιοκτησίες. Επιπλέον σημαντική ήταν η εκ νέου ανάδειξη των θέσεων του ΣΜΕ για την εξόρυξη σε περιοχές ΝΑΤURA σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά δεδομένα και των απαιτούμενων απλοποιήσεων στις τροποποιήσεις Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, καθώς και η ενεργή συμμετοχή και το ιδιαίτερο βάρος στις διαβουλεύσεις των νέων Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών περιοχών προστασίας, οι οποίες θα οδηγήσουν στα Προεδρικά Διατάγματα για τη διαχείριση αυτών των κρίσιμων περιοχών. Ο ΣΜΕ συμμετείχε στη διαβούλευση για το Νέο Κλιματικό Νόμο που δημιουργεί νέες υποχρεώσεις για τον κλάδο, στην επαναφορά της εστίασης στο Ειδικό  Χωροταξικό Ορυκτών Πρώτων Υλών και στην κατάθεση τροποποιητικών προτάσεων καθώς και στην επίλυση κρίσιμων θεμάτων για την αδειοδότηση και τη λειτουργία των εξορυκτικών έργων σε σχέση με τη δασική νομοθεσία και τις δασικές υπηρεσίες.