Skip to main content

ΠΕΦΕ: Αναγκαία η κατάργηση του φόρου υπεραξίας

(ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI)

Δημιουργεί υπέρμετρες επιβαρύνσεις μόνο για τους ιδιοκτήτες ακινήτων, αναφέρει η Πανελλήνια Ένωση Φοροτεχνικών Επιστημόνων.

Την πλήρη κατάργηση του φόρου υπεραξίας καθώς δημιουργεί υπέρμετρες επιβαρύνσεις μόνο για τους ιδιοκτήτες ακινήτων, εν αντιθέσει με τα funds και τις κατασκευαστικές εταιρείες, ζητεί Πανελλήνια Ένωση Φοροτεχνικών Επιστημόνων (ΠΕΦΕ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε έγγραφο της ΠΕΦΕ, η κυβέρνηση η οποία είχε ψηφίσει την επιβολή του φόρου υπεραξίας στις μεταβιβάσεις ακινήτων, γνωρίζοντας τις επιπτώσεις στην κτηματαγορά και με το βλέμμα στραμμένο στις επερχόμενες κάλπες έχει ήδη προχωρήσει στην παράταση έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024, της αναστολής του φόρου υπεραξίας 15% στις μεταβιβάσεις ακινήτων.

Σε κάθε περίπτωση όμως  εν λόγω αναστολή μέχρι τέλος του έτους δεν είναι αρκετή καθώς, σύμφωνα με την ΠΕΦΕ, επιβάλλεται η πλήρης κατάργηση της συγκεκριμένης φορολογικής επιβάρυνσης η οποία μάλιστα χαρακτηρίζεται από την ΠΕΦΕ και άδικη δεδομένου ότι τα βάρη επωμίζονται μόνο τα φυσικά πρόσωπα.

Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό, σύμφωνα με την ΠΕΦΕ, ότι η μεταβίβαση με βάση την ισχύουσα νομοθεσία καταγράφεται ως εξής:

  • η μεταβίβαση της πλήρους ή ψιλής κυριότητας, συμπεριλαμβονομένης της πραγματικής δουλείας, ανεξαρτήτως εάν πρόκειται για μεταβίβαση υπό αναβλητική ή διαλυτική αίρεση ή με τον όρο της εξώνησης
  • η σύσταση επικαρπίας, οίκησης ή άλλης δουλείας
  • η παραίτηση από την κυριότητα ακινήτου, ή από εμπράγματο δικαίωμα επί ακινήτου
  • η μεταβίβαση τίτλου μεταφοράς συντελεστή δόμησης
  • η μεταγραφή δικαστικής απόφασης, λόγω μη εκτέλεσης προσυμφώνου μεταβίβασης
  • η εκποίηση ακινήτου συνεπεία εκούσιου ή πλειστηριασμού.

Με βάση τα ανωτέρω λοιπόν η ΠΕΦΕ υπογραμμίζει ότι στην περίπτωση μεταβίβασης η υπεραξία προσδιορίζεται από το υπουργείο Οικονομικών ως εξής:

Στην περίπτωση της μεταβίβασης κ.λ.π.: εάν πουληθεί σήμερα ένα ακίνητο 300.000 ευρώ απο το σπίτι θα αφαιρεθεί το ποσό αγοράς του οποίου αναφέρεται στο συμβόλαιο και θα έχουμε 300.000 ευρώ η πώληση και 120.000 ευρώ η αγορά συµβολαίου-180.000 ευρώ –μείον μείωση  30% = 180.000 X 30%=44000. Τελικό ποσό 180.000-44.000-136.000ευρώ.

Επί αυτού του ποσού θα προκύψει φορολογία υπεραξίας της τάξεως 39.000 ευρώ την οποία θα πληρώσει ο ΙΔΙΩΤΗΣ ιδιοκτήτης του σπιτιού.

Στην ίδια περίπτωση εάν το έχει κατασκευάσει, απο τις 300.000 ευρώ της πώλησης θ’ αφαιρεθεί το κόστος κατασκευής που δήλωσε στις φορολογικές δηλώσεις του στην τελευταία σελίδα της φορολογικής του δήλωσης. Εάν το σπίτι ή κατάστηµα είχε γίνει πριν 35 χρόνια και δεν έχει τ’ αντίγραφα των φορολογικών δηλώσεων δε θα αφαιρέσει τίποτα δηλαδή (0) μηδέν. Στην περίπτωση αυτοί οι φόροι θα εἶναι επί των 300.000 ευρώ που θα εἶναι η πώληση δηλαδή περίπου 90.000 ευρώ.

Το ίδιο ισχύει και σε πολλές άλλες περιπτώσεις όπως χωράφια, οικόπεδα, επικαρπία, συντελεστής δόµησης μεταγραφή, προσύμφωνο, αυτοσύμβαση, αέρας κ.λπ.

Στην περίπτωση δε πλειστηριασμού από τα funds προκύπτουν τα εξής:

To funds πουλάει το ακίνητο σε αξία 250.000 ευρώ. Τα χρήματα θα λαμβάνει το funds και στη συνέχεια η Εφορία θα βεβαιώσει για τις 250.000 ευρώ ένα ποσό περίπου 62.00θευρώ.

Δεν θα αφαιρεθεί κανένα ποσό γιατί δεν Θα ενδιαφἑρει πόσο το αγόρασε το fund ή πόσα στοίχησε για vα το κατασκευάσει.

Από την άλλη μάλιστα πλευρά σε πρόσφατες διευκρινίσεις του υπουργείου, όπως αναφέρεται στο έγγραφο της ΠΕΦΕ, επισημαίνονται τα εξής:

Στην περίπτωση που φυσικό πρόσωπο εταίρος σε κατασκευαστική εταιρεία παρέχει οικόπεδο µε το σύστημα της αντιπαροχής και λάβει αντάλλαγμα οικεία ἡ κατάστημα τότε αυτό φορολογείται κανονικά η επιχειρηματική δραστηριότητα.

Έτσι για παράδειγµα:

Οικόπεδο χτίζεται µε το σύστημα της ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗΣ και ο οικοπεδούχος παίρνει αντιπαροχή 4 διαμερίσματα και η εταιρεία 6 διαμερίσματα.

Η μεν εταιρεία θα φορολογηθεἰ σε κάθε πώληση διαμερίσματος για τα ΕΣΟΔΑ –τα ΕΞΟΔΑ της επί συντελεστή 22% π.χ. πώληση διαμερίσματος 400.000 — 300.000 δαπάνες = 100.000 X22%=22.000

Ο δε ιδιώτης Ba φορολογηθεί από τα έσοδα πώλησης – ποσοστό αξίας οικοπέδου – αξία επί συντελεστή 44% δηλαδή εάν πουλήσει ἑνα διαμέρισμα 400.000 ευρώ — αξία οικοπέδου 50.000 ευρώ = 350.000 ευρώ και έχουμε 350.000 ευρώ Χ 4496 συντελεστής = 154.000 ευρώ φόρος,τουλάχιστον για τον ιδιώτη.

Στο πλαίσιο αυτό η ΠΕΦΕ ζητεί εκ νέου την πλήρη κατάργηση των άδικων για τα φυσικά πρόσωπα που ισχύουν κατά τις μεταβιβάσεις ακινήτνω.