Skip to main content

Φοροεκτιμήσεις

Από την έντυπη έκδοση

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Επιστημονική ομάδα της ARTION 
με την καθοδήγηση του Γιώργου Δαλιάνη  www.artion.gr

Ειδική εισφορά διαφήμισης μέσω διαδικτύου υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

*Διαφημιζόμενος ή προβαλλόμενος σε ΜΜΕ ή μέσω διαδικτύου (λήπτης των υπηρεσιών) που κατοικεί ή εδρεύει στην Ελλάδα (ανεξαρτήτως εάν ο πάροχος των υπηρεσιών αυτών είναι ημεδαπό ή αλλοδαπό), φυσικό ή νομικό πρόσωπο, είναι υπόχρεος προς απόδοση της ειδικής εισφοράς ποσοστού 2% του ΕΔΟΕΑΠ (Ενιαίος Δημοσιογραφικός Οργανισμός Επικούρησης Ασφάλισης Περίθαλψης) επί των αμοιβών των υπηρεσιών διαφήμισης παραγωγής ή προβολής ή εν γένει προώθησης πωλήσεων προϊόντων ή διάθεσης υπηρεσιών που τελούνται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο μέσω διαδικτύου (Internet). Η Αναλυτική Κατάσταση Ειδικής Εισφοράς στο Διαδίκτυο (ΑΚΕΕΔ) υποβάλλεται υποχρεωτικά στον ΕΔΟΕΑΠ, ηλεκτρονικά διαμέσου της ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΕΔΟΕΑΠ μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την ημερομηνία εκδόσεως του σχετικού παραστατικού. Η Αναλυτική Κατάσταση Ειδικής Εισφοράς στο Διαδίκτυο (ΑΚΕΕΔ) υποβάλλεται υποχρεωτικά στον ΕΔΟΕΑΠ, ηλεκτρονικά διαμέσου της ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΕΔΟΕΑΠ, έως την τελευταία ημερολογιακή ημέρα του μήνα από την ημερομηνία εκδόσεως του σχετικού παραστατικού (Εγκ. ΕΔΟΕΑΠ 11/2018).

Σύμφωνα με το άρθρο 23 της Υ.Α. με αριθ. Φ20155/25187/ Δ16.624/2018 η ειδική εισφορά  εφαρμόζεται όταν ο διαφημιζόμενος ή προβαλλόμενος μέσω διαδικτύου (λήπτης των υπηρεσιών) κατοικεί ή εδρεύει στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως εάν ο πάροχος των υπηρεσιών αυτών είναι ημεδαπό ή αλλοδαπό, φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Επομένως, η ειδική εισφορά της περίπτωσης στ’ της παρ. 1 του άρθρου 6 του ΑΝ 248/67, όπως ισχύει μετά τον ν. 4498/2017, παρακρατείται από τον λήπτη των υπηρεσιών (διαφημιζόμενο ή προβαλλόμενο) κατά τη μερική ή ολική καταβολή της οικείας αμοιβής και αποδίδεται στον ΕΔΟΕΑΠ το αργότερο μέχρι το τέλος του μήνα που έπεται της ημερομηνίας εκδόσεως του οικείου παραστατικού. Με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΔΟΕΑΠ ρυθμίζεται κάθε σχετικό θέμα (περ. ε’ παρ. 2 άρθρου 6 ΑΝ 248/67, όπως ισχύει μετά τον ν 4498/2017).

Ζημία μητρικής εταιρείας από διαγραφή μετοχών θυγατρικής

*Κατά την εκκαθάριση εταιρείας (θυγατρικής) της οποίας τις μετοχές κατέχει άλλη εταιρεία (μητρική), η υπόψη αξία στα βιβλία της δεύτερης εταιρείας αποτελεί ζημία οριστική και εκκαθαρισμένη, καθόσον η ζημία των συμμετοχών οριστικοποιείται με την αναγκαστική διαγραφή τους και εμφάνιση της αξίας αυτών σε αποτελεσματικό λογαριασμό (απώλεια πάγιου περιουσιακού στοιχείου – σχετ. 5449/2013 ΔΕΦ ΑΘ). Κατά συνέπεια και δεδομένου ότι δεν πρόκειται για μία αποτίμηση των υπόψη συμμετοχών, αλλά για οριστική διαγραφή συμμετοχών, το υπόψη ποσό εκπίπτει με τις προϋποθέσεις των διατάξεων των άρθρων 22 και 23 του ν. 4172/2013. Επισημαίνεται ότι αν οι υπόψη εταιρείες είχαν καταστεί συνδεδεμένες κατά το άρθρο 2 του ν. 4172/2013 μέσω της αγοράς μετοχών, για τις εν λόγω συναλλαγές εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 50 του ίδιου νόμου περί ενδοομιλικών συναλλαγών. Όσον αφορά τη ζημία που προκύπτει σε βάρος επιχείρησης από την επιστροφή και ακύρωση μέρους των μετοχών ανώνυμης εταιρείας στην οποία συμμετέχει, λόγω μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της τελευταίας, αυτή δεν αναγνωρίζεται για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδά της, καθόσον δεν έχει λάβει χώρα η εκποίηση των μετοχών. 

Τα ανωτέρω εφαρμόζονται ανάλογα και στην περίπτωση κατά την οποία η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου ανώνυμης εταιρείας πραγματοποιηθεί με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της. 

Δημοφιλή ερωτήματα

*Στις χωριστές δηλώσεις Φ.Ε. συζύγων δεν υφίσταται η έννοια του οικογενειακού εισοδήματος για την κάλυψη των επιμέρους τεκμηρίων καθενός εκ των συζύγων, καθώς τα τεκμήρια διαβίωσης και απόκτησης βαρύνουν τον κάθε σύζυγο ατομικά. Όσον αφορά τη δυνατότητα κάλυψης τεκμηρίων με ανάλωση κεφαλαίου, δεν μπορεί να γίνει επίκληση εισοδημάτων από τη χωριστή δήλωση του άλλου συζύγου.