Skip to main content

Φοροεκτιμήσεις

Από την έντυπη έκδοση

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Επιστημονική ομάδα της ARTION 
με την καθοδήγηση του Γιώργου Δαλιάνη  www.artion.gr

Χρησιδάνειο και παραγωγικότητα δαπάνης

Με την υπ’ αριθ. 161/2021 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας κρίθηκε ότι συνιστά παραγωγική, και ως εκ τούτου εκπεστέα από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης, η εγγραφείσα στα βιβλία αυτής δαπάνη, που αφορά το κόστος αγοράς εκ μέρους της ιατρικών μηχανημάτων ιδιοκτησίας της. Τα μηχανήματα αυτά, η επιχείρηση, στο πλαίσιο συμφωνιών περί πωλήσεως σε πελάτες της (επιχειρήσεις εκμετάλλευσης διαγνωστικών κέντρων, κλινικών, θεραπευτηρίων) αναλωσίμων, τα χρησιδανείζει σε αυτές χωρίς ιδιαίτερο αντάλλαγμα, με σκοπό αυτές να τα χρησιμοποιούν αποκλειστικά για τον εφοδιασμό τους με προϊόντα της αναιρεσίβλητης. Με αυτό το σκεπτικό κρίθηκε ότι η δαπάνη συναρτάται με την παραγωγική λειτουργία της επιχείρησης και είναι εκπεστέα.

Τίμημα πώλησης ακινήτου και κληρονομία

Με βάση τη διάταξη του άρθρου 3 παρ. 3 του ν.δ/τος 118/1973 εισάγεται μαχητό τεκμήριο ότι το τίμημα πωλήσεως ακινήτου από τον κληρονομηθέντα (η οποία έλαβε χώρα εντός της τελευταίας, προ του θανάτου του, πενταετίας) περιλαμβάνεται στην κληρονομία. Μάλιστα, το ποσό αυτό συνυπολογίζεται για την εύρεση του ύψους της κληρονομιαίας περιουσίας. Ωστόσο, οι κληρονόμοι μπορούν να αποδείξουν την ανάλωση του τιμήματος ότι το ποσό του τιμήματος ή μέρος αυτού αναλώθηκε και δεν περιλαμβάνεται στην κληρονομία. Το τεκμήριο αυτό δύναται να ανατραπεί με κάθε νόμιμο μέσο από τον κληρονόμο, ο οποίος, και αν ακόμη το Δημόσιο αποδείξει τη βάση του τεκμηρίου αυτού, όπως έχει υποχρέωση, ήτοι την εκποίηση από τον κληρονομούμενο ακινήτων που ανήκαν σ’ αυτόν εντός της τελευταίας πριν από τον θάνατό του πενταετίας και την είσπραξη από τον ίδιο του αντιστοίχου τιμήματος, δύναται να αποδείξει ότι το εν λόγω τίμημα δεν υπήρχε στην κληρονομία κατά τον χρόνο θανάτου του κληρονομουμένου.

Δημοφιλή Ερωτήματα

Στην περίπτωση που αλλοδαπό νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, που δεν έχει τη φορολογική του κατοικία στην Ελλάδα και αποκτά εισόδημα από ακίνητη περιουσία στην ημεδαπή, είναι κάτοικος χώρας με την οποία η Ελλάδα έχει συνάψει Σύμβαση για την αποφυγή διπλής φορολογίας, εφαρμογή θα έχουν οι διατάξεις της αντίστοιχης Σύμβασης που ισχύει. Έτσι, ακόμα και όταν το εισόδημα από ακίνητα χαρακτηρίζεται ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα με βάση την εσωτερική νομοθεσία της χώρας πηγής του εισοδήματος, όπως συμβαίνει στην περίπτωση της Ελλάδας, το εισόδημα από ακίνητα εξακολουθεί να φορολογείται στη χώρα πηγής (Ελλάδα), όπως ορίζει το εσωτερικό δίκαιο, σύμφωνα με το αντίστοιχο άρθρο περί εισοδήματος από ακίνητη περιουσία των ΣΑΔΦ (συνήθως το άρθρο 6 των εν λόγω συμβάσεων) και το άρθρο περί φορολόγησης κερδών επιχειρήσεων (συνήθως το άρθρο 7 των εν λόγω συμβάσεων), χωρίς να εξετάζεται αν υπάρχει μόνιμη εγκατάσταση του αλλοδαπού δικαιούχου στην Ελλάδα ή όχι. Στην περίπτωση που αλλοδαπός δικαιούχος νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα είναι κάτοικος χώρας με την οποία η Ελλάδα δεν έχει σε ισχύ σύμβαση για την αποφυγή διπλής φορολογίας, τότε ο εν λόγω αλλοδαπός αποκτά εκ της εκμεταλλεύσεως του ακινήτου μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 4172/2013.