Skip to main content

Premia: 8 Μαρτίου η εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών 

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Η PREMIA ανακοίνωσε ότι από σήμερα, 4.3.2021, θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκριθέν από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό Δελτίο, για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο ΧΑ των 18.204.903 νέων μετοχών της που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με εισφορές σε είδος. 

Σημειώνεται ότι η πλήρης καταβολή της αύξησης πιστοποιήθηκε κατά τη συνεδρίαση της 7.1.2021 του Διοικητικού Συμβουλίου της. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 9.102.451,50 ευρώ, με την έκδοση 18.204.903 νέων κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ η κάθε μια και τιμή διάθεσης 1,10 ευρώ εκάστη, οι οποίες διατέθηκαν ως εξής:

(i) 6.846.505 μετοχές στην εταιρία ΝΟΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με εισφορά από την τελευταία στην εταιρεία ποσοστού 22,10102% εξ αδιαιρέτου της κυριότητας δυο ακινήτων, και

(ii) 11.358.398 στην εταιρία STERNER STENHUS GREECE AB με εισφορά από την τελευταία στην εταιρεία (α) 947.269 μετοχών εκδόσεως της εταιρίας JPA ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του μετοχικού της κεφαλαίου καθώς και (β) 4.842.558 ομολογιών έκδοσης της ιδίας εταιρείας, με βάση τις αποτιμήσεις των ως άνω εισφερθέντων ακίνητων, μετοχών και ομολογιών.

Η συνολική διαφορά μεταξύ του καλυφθέντος στο πλαίσιο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και της αξίας αποτίμησης των εισφερόμενων περιουσιακών στοιχείων, 10.922.942,50 ευρώ έχει αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας “Διαφορά υπέρ το άρτιο”. Σε σχετική ανακοίνωση σημειώνεται ότι δεν παρασχέθηκε δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετοχών της εταιρείας.

Η STERNER STENHUS GREECE AB στις 22.01.2021 μεταβίβασε εκτός χρηματιστηρίου στη σουηδική εταιρεία Nequiter Invest AB 1.787.541 από τις μετοχές της εταιρείας που έλαβε στο πλαίσιο της αύξησης με εισφορές σε εδος, σύμφωνα με τα παραπάνω. Οι νέες μετοχές θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά ΧΑ με εκτιμώμενη ημερομηνία την 8η Μαρτίου.

naftemporiki.gr