Skip to main content

ΣΒΕ- EPLO: Κοινή εκδήλωση για την επίλυση των φορολογικών διαφορών

Εκδήλωση με θέμα «Η επίλυση φορολογικών διαφορών. Η εμπειρία της δεκαετίας 2013-2023 και η προοπτική του μέλλοντος» διοργάνωσε στη Θεσσαλονίκη ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου (EPLO).

Κατά την έναρξη της εκδήλωσης, η Πρόεδρος του ΣΒΕ, κα Λουκία Σαράντη τόνισε ότι: «Η πάγια θέση του ΣΒΕ είναι, ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα φιλικότερο ρυθμιστικό περιβάλλον μέσα στο οποίο θα δραστηριοποιείται η βιομηχανία. Είναι εξαιρετικά σημαντικό το αντικείμενο του σημερινού μας συνεδρίου που γίνεται σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου (EPLO) και αφορά τη δικαστική και διοικητική επίλυση των φορολογικών διαφορών, διότι θα συμβάλλει σε ουσιαστικές προτάσεις για την επιτάχυνση της επίλυσής τους».

Στη συνέχεια ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, κ. Γιώργος Πιτσιλής σημείωσε ότι: «Η αναβάθμιση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της ΑΑΔΕ είναι ένα από τα πρώτα και πιο σημαντικά έργα της Αρχής. Από το 2017 μέχρι σήμερα το ποσοστό εξέτασης ενδικοφανών προσφυγών ξεπέρασε το 90% και οι υποθέσεις που οδηγούνται στα δικαστήρια μειώθηκαν κατά 11%. Η διαδικασία υποβολής και παρακολούθησης ενδικοφανών προσφύγων έγινε πλήρως ψηφιοποιημένη. Και το κυριότερο, όλες οι αποφάσεις της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών δημοσιεύονται στον ιστότοπο της Αρχής, ώστε να γνωρίζουν οι πολίτες τους κανόνες που εφαρμόζουμε. Πλέον στοχεύουμε στην επέκταση και στο στάδιο της διαχείρισης των δικαστικών προσφυγών, με την επίτευξη νέων διαλειτουργικοτήτων με το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Διαμορφώνουμε έτσι ένα νέο τοπίο για τη διευκόλυνση τόσο των φορολογουμένων κατά την άσκηση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεών τους, όσο και των υπηρεσιών μας κατά το χειρισμό δικονομικών και φορολογικών ζητημάτων, για την ομοιόμορφη εφαρμογή της νομοθεσίας και την αποτελεσματικότητα του φορολογικού ελέγχου. Ενισχύοντας τη σχέση εμπιστοσύνης μας με τους πολίτες μας και το κοινωνικό σύνολο»

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής Ακαδημίας Φορολογίας και Λογιστικής, EPLO, Δρ. Γιώργος Μαυραγάνης, στον χαιρετισμό του εκπροσωπώντας τον Διευθυντή του EPLO Καθηγητή κ. Σπύρο Φλογαΐτη αναφέρθηκε στο έργο του Οργανισμού, τη δραστηριότητά του, την ίδρυσή του και την ανάπτυξή του διεθνώς και στην Ελλάδα με τις προσπάθειες του Καθηγητή. Επίσης έκανε μια σύντομη παρουσίαση του έργου της Ακαδημίας που ιδρύθηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου και των στόχων της που μεταξύ των άλλων είναι η προώθηση της έρευνας στον τομέα της φορολογίας και της λογιστικής, η διευκόλυνση της ανταλλαγής απόψεων σε φορολογικά και λογιστικά θέματα, η μελέτη φορολογικών και λογιστικών θεμάτων στενά συνδεδεμένων με την οικονομική δραστηριότητα και η προβολή απόψεων και λύσεων για θέματα του τομέα αυτού. Ευχήθηκε τέλος τα συμπεράσματα της ημερίδας να αποτελέσουν αφετηρία για προτάσεις αλλαγών και βελτιώσεων στη διαδικασία επίλυσης των φορολογικών διαφορών στο μέλλον.

Στο πρώτο πάνελ συμμετείχαν οι κ.κ. Δημήτριος Μεϊδάνης, Προϊστάμενος ΔΕΔ, ΑΑΔΕ, ΔρΝ. Δημήτρης Φινοκαλιώτης, Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Δικηγορική Εταιρεία, Κωνσταντίνος Φινοκαλιώτης και Συνεργάτες, Χρήστος Κόδος, Principal, Tax & Outsourcing, Grant Thornton, μέλος της Ομάδας Εργασίας «Φορολογική Πολιτική» του ΣΒΕ, και, Ανδρέας Πετρίδης, Οικονομολόγος – Φοροτεχνικός Σύμβουλος, Gnosi Tax & Accounting Services και Συντονιστής της Ομάδας Εργασίας «Φορολογική Πολιτική» του ΣΒΕ αναφέρθηκαν στα συμπεράσματα από την εφαρμογή των αλλαγών στη δικαστική και διοικητική διαδικασία επίλυσης φορολογικών διαφορών.

Τέλος στο δεύτερο πάνελ οι κ.κ. Πέτρος Πανταζόπουλος, Εκλεγμένος Επίκουρος Καθηγητής Φορολογικού και Δημοσιονομικού Δικαίου, Νομική Σχολή ΑΠΘ, Εταίρος, Δικηγορική Εταιρεία Φορτσάκης, Διακόπουλος και Συνεργάτες, Ευστάθιος Μπακάλης, Eταίρος KBVL – Deloitte Legal, Δημήτρης Τσαγκάρης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, FAO Economics – μέλος Επιστημονικής Επιτροπής Ακαδημίας Φορολογίας και Λογιστικής, EPLO, και, Δρ. Γιώργος Μαυραγάνης, Δικηγόρος – Φορολογικός Σύμβουλος, Διαχειριστής Εταίρος, Δικηγορική Εταιρία MKLEGAL – Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής Ακαδημίας Φορολογίας και Λογιστικής, EPLO – Πρώην Υφυπουργός Οικονομικών, κατέθεσαν τις προτάσεις τους για την επιτάχυνση επίλυσης των φορολογικών διαφορών.