Skip to main content

InterCatering : «Η μείωση του οικολογικού αποτυπώματος είναι πλέον κυρίαρχη εταιρική κοινωνική ευθύνη»

Το οικολογικό αποτύπωμα αφορά ουσιαστικά την επίδραση που έχει η κατανάλωση φυσικών πόρων από τον άνθρωπο στο περιβάλλον και είναι ένας δείκτης που χρησιμοποιείται για την κατανόηση του αντίκτυπου που έχει η υπερκατανάλωση αυτή.

Έτσι, αυτός ο δείκτης βοηθά να γνωρίζουμε την ικανότητα «αναγέννησης» του πλανήτη και το ρυθμό με τον οποίο καταναλώνουμε τους διαθέσιμους φυσικούς πόρους.

Η ευαισθητοποίηση της InterCatering στα περιβαλλοντικά ζητήματα εκφράζεται έμπρακτα μέσω της προσεκτικής διαχείρισης των λειτουργιών της. Βέβαια αυτό δεν έχει ξεκινήσει τώρα, που είναι απαραίτητη η οικολογική συνείδηση περισσότερο από ποτέ. Η εταιρεία έχει αναλάβει εδώ και χρόνια σημαντικές πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στην ενίσχυση και καθιέρωση καλών πρακτικών στις υπηρεσίες της ώστε να μειώσει το οικολογικό της αποτύπωμα.

Η ανακύκλωση σε πρώτο πλάνο

Η εύρυθμη λειτουργία της InterCatering δεν αφορά μόνο την υψηλή παροχή υπηρεσιών αλλά περνάει και μέσα από τη βελτιστοποίηση των λειτουργικών και παραγωγικών διαδικασιών μας. Η εταιρεία ακολουθεί μια σειρά υπεύθυνων βημάτων για τη μείωση του οικολογικού αποτυπώματος και συνεπώς για την προστασία του περιβάλλοντος.  Η ανακύκλωση των υλικών είναι από τις πρωταρχικές αλλά και τις πιο ουσιαστικές πράξεις για τον περιορισμό της ρύπανσης. Ανακυκλώνει τις χάρτινες, πλαστικές και γυάλινες συσκευασίες που δεν μπορούν να αποφευχθούν, και συμμετέχει σε ειδικό πρόγραμμα ανακύκλωσης του μαγειρικού λαδιού. Παράλληλα ανακυκλώνει τα βιοαπόβλητά της στους καφέ κάδους, συλλέγοντας δηλαδή οργανικά υλικά, υπολείμματα τροφίμων, λαχανικών, φρούτων, με σκοπό την κομποστοποίηση, συμβάλλοντας έτσι  στη φυσική μετατροπή των παραπάνω  σε χρήσιμο εδαφοβελτιωτικό λίπασμα.

Κάθε πράξη επηρεάζει το οικολογικό αποτύπωμα

Η εξοικονόμηση ενέργειας είναι μια αναγκαιότητα που σαφέστατα επηρεάζει τις ζωές όλων μας. Κάθε εταιρεία έχει χρέος να λαμβάνει υπόψη της τις περιβαλλοντικές μεταβλητές και να προσαρμόζεται στις εκάστοτε συνθήκες. Η InterCatering, σε απόλυτη ευθυγράμμιση με τις απαιτήσεις της εποχής, φροντίζει για τη σωστή και προσεκτική αγορά πρώτων υλών εποχής από τοπικούς παραγωγούς, μειώνοντας έτσι τις ενεργειακές ανάγκες που σχετίζονται με την ειδική συσκευασία, μεταφορά και αποθήκευσή τους, έχοντας ταυτόχρονα πάντα ποιοτικά και φρέσκα υλικά για την προετοιμασία των εδεσμάτων της.

Συμβαδίζοντας με τις οικολογικές αξίες

Με αίσθημα ευθύνης, η InterCatering φροντίζει έμπρακτα να εμφυσήσει και στο έμψυχο δυναμικό της τις οικολογικές αξίες, δίνοντας έμφαση στην ενημέρωση, την εκπαίδευση και την ευαισθητοποίηση του προσωπικού της πάνω στη σωστή διαχείριση και προετοιμασία των εδεσμάτων, ώστε να αξιοποιούνται οι πρώτες ύλες στο μέγιστο δυνατό. Οι Executive Chefs της εταιρείας μελετούν τις επισιτιστικές ανάγκες έκαστης εκδήλωσης και σχεδιάζουν προσεκτικά τη μεριδοποίηση ενώ οι Sales Executives προτείνουν στους πελάτες την κατάλληλη αναλογία εδεσμάτων στα μενού των εκδηλώσεων, ώστε να αποφεύγεται η σπατάλη φαγητού.

Δράσεις με θετική επίδραση στην κοινωνία και το περιβάλλον

Η InterCatering, στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής και κοινωνικής προσφοράς, είναι από τα ιδρυτικά μέλη της «Συμμαχίας για τη Μείωση Σπατάλης Τροφίμων» που συστάθηκε το Σεπτέμβριο του 2020,  προασπίζοντας τη μείωση της σπατάλης τροφίμων και συμβάλλοντας έτσι στην ευαισθητοποίηση ενός πιο διευρυμένου κοινού. Παράλληλα συνεργάζεται με τη Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση «Μπορούμε», διαθέτοντας εδέσματα υψηλής ποιότητας που δεν έχουν καταναλωθεί, συντηρημένα με όλους τους κανόνες υγιεινής τροφίμων, σε κοινωφελείς οργανισμούς προς διάθεση σε κοινωνικές ομάδες που έχουν ανάγκη.

Info:

(+30) 2108946625| [email protected]  | www.intercatering.gr | Facebook/Instagram: @intercatering