Skip to main content

Τράπεζα Πειραιώς: Εξατομικευμένες υπηρεσίες δανειοδότησης στον αγροτικό τομέα

Την τετραετία 2019-2022, η Τράπεζα Πειραιώς χρηματοδότησε περισσότερα από 2.000 Σχέδια Βελτίωσης.

Το εύφορο έδαφος βιώσιμων επενδύσεων στον αγροτικό κλάδο «καλλιεργεί» η Τράπεζα Πειραιώς, προωθώντας ένα διευρυμένο προϊοντικό χαρτοφυλάκιο που προσφέρει εξατομικευμένες υπηρεσίες δανειοδότησης.

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν σε πρόσφατη συνάντηση στελεχών της Τράπεζας Πειραιώς με εκπροσώπους του Τύπου, το 2022 η Τράπεζα Πειραιώς χορήγησε περισσότερα από 400 εκατ. ευρώ στον πρωτογενή τομέα. Το 60% όσων έλαβαν τις χρηματοδοτήσεις είναι νέοι αγρότες. Αφορούν επενδυτικά σχέδια (επιδοτούμενα ή μη), παροχή ρευστότητας (Κάρτα Συμβολαιακής Τραπεζικής, Κάρτα Αγρότη) κ.λπ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η δανειοδότηση είναι εξατομικευμένη, καθώς τα δάνεια προσαρμόζονται στις χρηματικές ροές και στις ιδιαιτερότητες κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης. Δηλαδή, παρέχονται οι εναλλακτικές δυνατότητες αποπληρωμής βάσει των ροών εσόδων κάθε αγρότη. Την τετραετία 2019-2022, η Τράπεζα Πειραιώς, με τον τρόπο αυτό, χρηματοδότησε περισσότερα από 2.000 Σχέδια Βελτίωσης.

Μέχρι σήμερα μέσω της Τράπεζας Πειραιώς οι επιχειρήσεις και τα συνεργατικά σχήματα του πρωτογενούς τομέα έχουν λάβει προτάσεις πρόθεσης χρηματοδότησης για επενδυτικά έργα άνω των 200 εκατ. ευρώ που έχουν υποβληθεί στο RRF (Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας).

Τα δανειακά υπόλοιπα (συμπεριλαμβάνονται δάνεια- επιδοτούμενα ή μη, Συμβολαιακή Τραπεζική) ξεπερνούν το 1,5 δισ. ευρώ.

«Ο αγροτικός τομέας είναι διαφορετικός εξ’ ορισμού, γιατί εμπλέκονται άλλου τύπου κίνδυνοι από άλλους κλάδος και γιατί μια τυπική αγροτική εκμετάλλευση έχει άλλο χρονισμό ροών. Παράλληλα ο τομέας απαιτεί μια ειδική τεχνογνωσία. Εμείς έχουμε μια ομάδα πάνω από 65 άτομα που γνωρίζουν την ιδιαιτερότητα του κλάδου που ακολουθεί και τα συνεργατικά του σχήματα. Η διάθεση μιας τράπεζας να εμβαθύνει σε ένα τομέα έχει να κάνει με το πως στελεχώνει το τομέα και πως τον τοποθετεί οργανωτικά μέσα στην οντότητά της» ανέφερε στη «Ν» ο Ιωάννης Χανιωτάκης, Senior Director Ανάπτυξη Εργασιών Αγροτικού Τομέα Agricultural Banking Τράπεζα Πειραιώς.

Σε αυτό το πλαίσιο ο στόχος της Τράπεζας Πειραιώς είναι να δημιουργήσει ένα πλαίσιο εργαλείων που να «μπολιάζει» σε όλα τα πεδία στα οποία υπάρχει επενδυτική ανάγκη.

«Εμείς θέλουμε να εξελίξουμε το αγροτικό μας χαρτοφυλάκιο. Και όχι μόνο σε επίπεδο ποσών, γιατί καμιά φορά τα ποσά ευνοούνται από ειδικές συγκυρίες πχ το Ταμείο Ανάκαμψης, ο Αναπτυξιακός, το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ). Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να βελτιωνόμαστε και να καλύπτουμε ανάγκες που δεν είχαμε στο παρελθόν. Δηλαδή για παράδειγμα τώρα επίκειται το πρόγραμμα αντιχαλαζικών. Το να μπορέσουμε να βοηθήσουμε να υλοποιηθούν τα 1000 εγκεκριμένα σχέδια από τον ΕΛΓΑ ύψους 26 εκατ. ευρώ, συγχρηματοδοτώντας με τα δάνεια την επιχορήγηση, είναι σημαντικό για εμάς. Για την τράπεζα το όφελος των τόκων δεν είναι σημαντικό. Το να μπορέσει όμως να στηθεί ένας μηχανισμός που θα είναι έτοιμος ώστε στις επόμενες προσκλήσεις να διευκολύνει αναγκαίες επενδύσεις στον κλάδο, είναι σημαντικό. Επίσης τα net metering των 10 Kw είναι μια ανάλογη περίπτωση. Είτε αυτά γίνονται με επιχορήγηση του ΕΣΠΑ στους 75.000 αγρότες, είτε είναι μεμονωμένες λύσεις στο ΠΑΑ, είναι ένα σημαντικό πεδίο, γιατί θα επηρεάσει το κόστος παραγωγή» επεσήμανε ο κ. Χανιωτάκης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η  Τράπεζα Πειραιώς, ειδικά στα βασικά χρηματοδοτικά προϊόντα για τους αγρότες (ΑΔΑ, Μικροχρηματοδότηση, Γη & Εξοπλισμός, Κάρτα του Αγρότη, Κάρτα Συμβολαιακής Γεωργίας & Κτηνοτροφίας), δεν έχει προχωρήσει σε καμία αλλαγή των προσφερόμενων επιτοκίων. Το βασικό επιτόκιο χρηματοδότησης του αγροτικού τομέα (ΒΕΑ) παραμένει σταθερό. Σε αυτή τη φάση, από τη μεταβολή των επιτοκίων επηρεάζονται τα δάνεια που είναι συνδεδεμένα με το Euribor.

Για την κάλυψη των αναγκών ρευστότητας, η Τράπεζα Πειραιώς συμμετέχει και στο εξειδικευμένο χρηματοδοτικό εργαλείο της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας «Ταμείο Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας». Η σχετική πλατφόρμα έχει μπει σε πλήρη λειτουργία, ενώ στόχος είναι η χορήγηση μικρών δανείων έως 25.000 ευρώ, τόσο για επενδύσεις αγροτών, όσο και για επενδύσεις που σχετίζονται με μεταποίηση γεωργικών προϊόντων από ΜμΕ, και υπάρχει η δυνατότητα για χορήγηση συμπληρωματικά κεφαλαίου κίνησης για τους σκοπούς της επένδυσης. Το οικονομικό όφελος για τον αγρότη και την επιχείρηση είναι η  επιδότηση του επιτοκίου 100% για τα δύο πρώτα έτη του δανείου και για την υπολειπόμενη διάρκεια του δανείου επιτόκιο μειωμένο κατά 50%. Ο αρχικός διαθέσιμος προϋπολογισμός του Ταμείου ανέρχεται σε 21.5 εκατ. ευρώ με το ύψος χαρτοφυλακίου να αγγίζει τα 40 εκατ. ευρώ.