Skip to main content

Απαραίτητο ένα πρόγραμμα μετασχηματισμού

Στην EY προσεγγίζουμε τον μετασχηματισμό ως τον συνδυασμό τριών δυνάμεων: άνθρωποι, τεχνολογία και καινοτομία

Τoυ Γιώργου Πουλόπουλου, εταίρου της ΕΥ Ελλάδος, Υπηρεσίες Εταιρικής Στρατηγικής και Αρχιτεκτονικής Μετασχηματισμού

ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΜΑΣ, οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν πάρα πολλές επιχειρηματικές προκλήσεις στην προσπάθειά
τους να παραμείνουν ανταγωνιστικές, πολλές από τις οποίες ενδεχομένως να προσφέρονται ως ευκαιρίες.

Μερικές από αυτές τις προκλήσεις είναι η πανδημία και η γεωπολιτική αβεβαιότητα, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, το ηλεκτρονικό εμπόριο, οι απειλές κυβερνοασφάλειας και οι εξελίξεις γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, η έλλειψη ταλέντων και τα κενά δεξιοτήτων, τα νέα μοντέλα υβριδικής εργασίας και οι τάσεις ευημερίας (well-being), οι διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα και η κλιματική αλλαγή, κ.λπ.

ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΝ τις παραπάνω προκλήσεις, οι επιχειρήσεις προσπαθούν να μετασχηματιστούν, ώστε να προσαρμοστούν στο νέο επιχειρηματικό τοπίο. Έτσι, προσαρμόζουν το μοντέλο λειτουργίας τους καινοτομώντας, αναβαθμίζοντας την «εμπειρία εξυπηρέτησης» προς τους πελάτες τους, ενώ αναζητούν, επίσης, νέους τρόπους αξιοποίησης των δεδομένων και της τεχνολογίας, αλλά και ψηφιοποίησης των διαδικασιών τους.

ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ απαιτούν μια ισορροπία μεταξύ της διατήρησης της υφιστάμενης απόδοσης της επιχείρησης, με την ταυτόχρονη ανάπτυξη σε δεξιότητες, τεχνολογικές δυνατότητες και πόρους για επιτάχυνση της ανάπτυξης, συγκράτηση ή και μείωση του κόστους λειτουργίας, αλλά και δημιουργία νέων ευκαιριών.

ΠΟΛΛΟΙ επικεφαλής επιχειρήσεων αναρωτιούνται μεταξύ άλλων:

 «Είναι η επιχειρηματική μου δραστηριότητα διαχρονική;»

 «Πώς θα είναι η επιχείρησή μου σε δύο, πέντε ή και 10 χρόνια από τώρα;»

 «Πώς μπορώ να αναπτύξω το ανταγωνιστικό μου πλεονέκτημα, με τολμηρές, αλλά και τεκμηριωμένες, αποφάσεις;»

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ αυτό, αρκετές επιχειρήσεις προσαρμόζουν τη στρατηγική τους στις νέες συνθήκες της αγοράς και δημιουργούν ένα «πρόγραμμα μετασχηματισμού», που τις βοηθά να αντιμετωπίσουν τις ποικίλες προκλήσεις και να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες, καθώς και να ευθυγραμμίσουν τις στρατηγικές με τους στόχους τους.

ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ μετασχηματισμού, συνήθως, εξελίσσεται σε μια περίοδο δύο ή τριών ετών και στοχεύει στη βελτίωση της απόδοσης της επιχείρησης και της ανάπτυξής της μέσω της ανάλυσης των διαδικασιών της και του εντοπισμού σημείων αναποτελεσματικότητας. Ενδεικτικά, μπορεί να στοχεύει:

i. στην απλοποίηση της οργανωτικής δομής της επιχείρησης (αριθμός διοικητικών αναφορών και επιπέδων οργανωτικής δομής), στην αναδιοργάνωση ομάδων και τον επαναπροσδιορισμό των επιχειρηματικών στρατηγικών, για την προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς,

ii. στον επανασχεδιασμό και την περαιτέρω αυτοματοποίηση των διαδικασιών της επιχείρησης, την αξιοποίηση των ευκαιριών ψηφιοποίησης και την αποτελεσματικότερη χρήση των νέων τεχνολογιών,

iii. στην ταχύτερη/καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών, και την ενδυνάμωση της σχέσης τους με την επιχείρηση και

iv. στην επίτευξη μείωσης του λειτουργικού κόστους, για παράδειγμα, άνω του 6%-7% ετησίως, μέσω και της αξιολόγησης και διαπραγμάτευσης από «μηδενική βάση» των δαπανών από τρίτους (προμήθειες), και στη βελτιστοποίηση του κόστους ανά υπηρεσία/συναλλαγή.

ΣΤΗΝ EY, από την εμπειρία μας σε κορυφαία έργα μετασχηματισμού στην ελληνική και παγκόσμια αγορά, προσεγγίζουμε τον μετασχηματισμό ως τον συνδυασμό τριών δυνάμεων: άνθρωποι, τεχνολογία και καινοτομία.

Συνεπώς, για να καταφέρει μια επιχείρηση να αυξήσει την αξία που δημιουργεί, πρέπει:

1. να έχει ανθρωποκεντρική προσέγγιση στην οργάνωση και τη λειτουργία της,

2. να προσαρμόζεται με ταχύτητα στις τεχνολογικές εξελίξεις, και

3. να καινοτομεί σε μεγάλη κλίμακα.

ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ επιτυχημένο ένα πρόγραμμα μετασχηματισμού, απαιτείται να είναι καλά σχεδιασμένο, να υποστηρίζεται από τους κατάλληλους συμβούλους, να ενταχθεί στη στρατηγική, και να είναι σύμφωνο με την κουλτούρα και τις αξίες της επιχείρησης, να επικοινωνηθούν αποτελεσματικά οι στόχοι του μέσα στον οργανισμό, και να υπάρχει ευθύνη υλοποίησής του (ownership).

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ενός τέτοιου προγράμματος είναι, επίσης, θέμα κρίσιμης σημασίας. Για τον λόγο αυτό, πρέπει να οριστούν από την αρχή σαφείς στόχοι και δείκτες απόδοσης (KPIs) και να παρακολουθείται τακτικά η πρόοδός του.

ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ της περιόδου υλοποίησής του, το αρχικό πρόγραμμα μετασχηματισμού μπορεί να έχει ολοκληρωθεί, αλλά η επιχείρηση θα πρέπει να συνεχίσει να παρακολουθεί την απόδοσή της, να προσαρμόζεται στις αλλαγές του περιβάλλοντος και να είναι προετοιμασμένη για περαιτέρω προσπάθειες και προγράμματα μετασχηματισμού, όπως και όπου απαιτείται. Πρέπει να ακολουθεί μια συνεχή διαδικασία εκτίμησης και προσαρμογής, για να επιβιώσει και να αναπτυχθεί σε ένα απαιτητικό και ταχέως μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον, όπως είναι αυτό που ζούμε σήμερα.

ΣΥΝΟΨΙΖΟΝΤΑΣ, στις μέρες μας, ένα πρόγραμμα μετασχηματισμού αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να παραμείνουν ανταγωνιστικές οι επιχειρήσεις. Τις βοηθά να πλοηγηθούν στις συνεχείς αλλαγές, να διαχειριστούν τις προκλήσεις, να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες και να ευθυγραμμίσουν τις στρατηγικές τους με τους στόχους τους, οδηγώντας, τελικά, σε βελτίωση της απόδοσης και της βιωσιμότητάς τους.