Επιμέλεια: Κώστας Δεληγιάννης, Φάνης Ζώης

Δομές οργάνωσης της ΔΕΗ για δράση με όρους ελεύθερης αγοράς

Τι προβλέπει το ν/σχ του υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την Εταιρεία, καθώς και για ΔΕΠΑ-ΑΠΕ
Τρίτη, 05 Νοεμβρίου 2019 09:32
UPD:08/11/2019 11:15

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης.

A- A A+

Παρεμβάσεις που θα μειώσουν το μισθολογικό κόστος της ΔΕΗ, θα ανοίξουν τον δρόμο για την υλοποίηση προγράμματος εθελούσιας εξόδου στα πρότυπα του προγράμματος του ΟΤΕ το 2012-14, αλλά και θα της επιτρέψουν να ανανεώσει το στελεχιακό της δυναμικό με πιο ευέλικτες ωστόσο εργασιακές σχέσεις και χωρίς μονιμότητα Δημοσίου για τους νεοπροσληφθέντεςπεριλαμβάνουν τα δέκα μέτρα για την επιχείρηση που εντάσσονται στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

«Με τις παρεμβάσεις επιδιώκουμε να εκσυγχρονίσουμε τη ΔΕΗ, να την κάνουμε πιο ευέλικτη και πιο αποτελεσματική, απαλλάσσοντάς την από τον "ζουρλομανδύα" των περιορισμών των ΔΕΚΟ, τη στιγμή που είναι ανοικτή στον ανταγωνισμό», σχολίασε σχετικά ο υπουργός Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης. Σύμφωνα με τον κ. Χατζηδάκη, τα μέτρα κινούνται προς την κατεύθυνση στήριξης τόσο της επιχείρησης όσο και των υπαλλήλων της. Από την άλλη μεριά, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, σημείωσε πως αντιλαμβάνεται την κριτική για τη δημιουργία εργαζομένους δύο ταχυτήτων, με τη διαφοροποίηση του καθεστώτος απασχόλησης για τους νεοπροσληφθέντες. Ωστόσο, σημείωσε πως η συγκεκριμένη ρύθμιση είναι αναγκαία για μία επιχείρηση που λειτουργεί σε μία ανταγωνιστική αγορά, ενώ παράλληλα δεν θα ήταν δίκαιο να θιγούν τα δικαιώματα του υφιστάμενου προσωπικού.

Το νομοσχέδιο εκτιμάται πως θα ψηφισθεί έως τις 20 Νοεμβρίου, προβλέποντας την κατάργηση της νομιμότητας για τους νεοπροσληφθέντες, οι οποίοι θα διέπονται επίσης από πιο ευέλικτες εργασιακές σχέσεις. Πιο ευέλικτη θα γίνει όμως και η διαδικασία προσλήψεων, με τη συμμετοχή του ΑΣΕΠ να αφορά τον έλεγχο της νομιμότητάς τους. Παράλληλα, καταργείται η νομιμότητα των γενικών διευθυντών και των διευθυντών της ΔΕΗ, οι οποίοι θα έχουν πλέον τριετή συμβόλαια, ενώ θα επιλέγονται με προκήρυξη που θα απευθύνεται τόσο σε στελέχη της εταιρείας όσο και της αγοράς.

Την ίδια στιγμή, εισάγονται κίνητρα για την προσέλκυση στελεχών από την αγορά, με αμοιβές που θα καθορίζονται από ειδική επιτροπή η οποία θα συσταθεί γι’ αυτό τον λόγο. «Αυτή τη στιγμή μεγάλη διαρροή στελεχών προς τους ανταγωνιστές, δεν μπορούμε να παραμένουμε απαθείς», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Χατζηδάκης. Παράλληλα, θα ενισχυθεί η μεσαία βαθμίδα της διοίκησης της εταιρείας, καθώς οι βοηθοί διευθυντές σε ποσοστό 20% θα επιλέγονται κι αυτοί από την αγορά, με τους μισθούς ωστόσο της ΔΕΗ.

Επιπλέον, τίθενται οι προϋποθέσεις για την υλοποίηση προγράμματος εθελούσιας εξόδου, το οποίο όπως σημείωσε ο κ. Χατζηδάκης θα επιβαρύνει αποκλειστικά τη ΔΕΗ, με σκοπό να μειωθεί το μισθολογικό της κόστος. Σύμφωνα με τον υπουργό, θα ακολουθηθεί το μοντέλο του ΟΤΕ, της περιόδου 2012-14. «Υπολογίζουμε ότι με αυτό τον τρόπο η εταιρεία θα έχει τη δυνατότητα να καλύψει το σχετικό κόστος, αφού θα αποσβεστεί σε 2-3 χρόνια», σημείωσε.

Με το νομοσχέδιο θα διευκολυνθεί επίσης η εσωτερική κινητικότητα, ώστε κάποιοι εργαζόμενοι να μπορούν να μετακινηθούν στον ΔΕΔΔΗΕ και τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες, ενώ θα ανοίξει και ο δρόμος για μετάταξη εργαζομένων στο Δημόσιο, σε εθελοντική βάση. Όπως επισήμανε ο κ. Χατζηδάκης, η δυνατότητα αυτή μπορεί να αφορά για παράδειγμα νεότερους εργαζομένους, στο πλαίσιο της απολιγνιτοποίησης, ενώ θα ενταχθεί στο πρόγραμμα κινητικότητας του Δημοσίου.

Επίσης, θα δημιουργηθεί ένα πιο ευέλικτο πλαίσιο για τις προμήθειες, ώστε να επισπευσθούν οι σχετικές διαδικασίες, ενώ ως δικλείδες ασφαλείας θα λειτουργούν τόσο προσυμβατικός έλεγχος, Ελεγκτικού Συνεδρίου, όσο και η Ειδική Επιτροπή Ελέγχου Εποπτείας και Προμηθειών, που θα δημιουργηθεί γι’ αυτό τον σκοπό. Η Επιτροπή αυτή, η σύσταση της οποίας θα ανοίξει με το νομοσχέδιο, θα μπορεί να περιλαμβάνει και ανεξάρτητα μέλη. Επίσης, θα συσταθεί Επιτροπή Αμοιβών και Προσλήψεων, η οποία θα εισηγείται στο Δ.Σ. τη διαδικασία προσλήψεων του νέου προσωπικού καθώς και το ύψος των αμοιβών του.

Τέλος, θα νομοθετηθεί η κατάργηση του προνομιακού τιμολογίου για τους εργαζομένους και τους συνταξιούχους της ΔΕΗ, που είχε εξαγγελθεί από το καλοκαίρι. Έτσι, αίρεται το υφιστάμενο καθεστώς, σύμφωνα με το οποίο υπάρχει έκπτωση 75% που καλύπτει και το μη ανταγωνιστικό σκέλος. Πλέον θα καταργηθεί πλήρως η έκπτωση στις ρυθμιζόμενες χρεώσεις, ενώ θα παρέχεται έκπτωση 30% μόνο για το ανταγωνιστικό σκέλος, στα πρότυπα της πρακτικής που ακολουθούν άλλες επιχειρήσεις του κλάδου.

Ρυθμίσεις για την αγορά ενέργειας – ΑΠΕ

Eξορθολογίζεται το ύψος της τιμολόγησης των καταναλωτών στη νυχτερινή κατανάλωση για πάνω από 1600 kWh. Η ρύθμιση θα οδηγήσει σε σημαντική ελάφρυνση για τα νοικοκυριά, ιδίως αυτά που χρησιμοποιούν θερμοσυσσωρευτές. Επίσης, η Καθολική Υπηρεσία πλέον δεν θα παρέχεται αποκλειστικά από τη ΔΕΗ (ως έχουσα το μεγαλύτερο μερίδιο) σε περίπτωση που δεν υπάρξει ενδιαφέρον για την ανταγωνιστική διαδικασία, αλλά θα υπάρχει εκ περιτροπής κάλυψη της Καθολικής Υπηρεσίας από τους τρεις Προμηθευτές με το μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά.

Επίσης, θα καθορισθεί με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των υποχρεώσεων του ΑΔΜΗΕ και του ΕΧΕ για την έναρξη λειτουργίας των αγορών ενέργειας. Η ΡΑΕ θα παρακολουθεί την τήρηση του χρονοδιαγράμματος και μπορεί να επιβάλει κυρώσεις  (π.χ. πρόστιμα) εάν παραβιάζονται οι προβλεπόμενες προθεσμίες.

Όσον αφορά τις ΑΠΕ, προβλέπεται ρύθμιση που θα επιτρέπει την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών σε γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας μέχρι ποσοστού 1%. Παράλληλα, θα δοθεί η δυνατότητα ταχύτερης υλοποίησης έργων ΑΠΕ χωρίς την αναγκαιότητα επιλογής τους μέσω δημοπρασιών της ΡΑΕ και χωρίς επιβάρυνση των καταναλωτών μέσω του ΕΤΜΕΑΡ.

Την ίδια ώρα, θα «ξεμπλοκάρουν» περίπου 170 αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στη ΡΑΕ για χορήγηση αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από υβριδικούς σταθμούς, χωρίς να αναγράφεται στις άδειες η τιμής αποζημίωσης των σταθμών αυτών.

Τέλος, στο πρόγραμμα «Ηλέκτρα» για την ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων, προβλέπεται η χρηματοδότηση των παρεμβάσεων και από τις εταιρείες ενεργειακών υπηρεσιών (ESCO), οι οποίες θα βασίζονται στην εγγυοδοσία του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Έτσι, θα διευκολυνθεί η κινητοποίηση και ιδιωτικών κεφαλαίων σε έναν τομέα με μεγάλο δυναμικό, ο οποίος θα συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό τους φιλόδοξους στόχους του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα που ολοκληρώνεται το επόμενο διάστημα.

ΔΕΠΑ 

Στις αρχές του 2020 εκτίμησε ο υφυπουργός Ενέργειας, Γεράσιμος Θωμάς, ότι θα προκηρυχθούν οι διαγωνισμοί για την πώληση των δραστηριοτήτων εμπορίας και δικτύων της ΔΕΠΑ, στο πλαίσιο  ιδιωτικοποίησης της εταιρείας την οποία θα δρομολογεί το σχέδιο νόμου του ΥΠΕΝ. Στο πλαίσιο του εταιρικού σχηματισμού που θα προβλέπει το σχέδιο νόμου για την ιδιωτικοποίηση, θα δημιουργηθούν δύο νέες εταιρείες – ΔΕΠΑ Υποδομών, όπου θα υπαχθεί η ΕΔΑ Αττικής, η ΔΕΔΑ και η συμμετοχή της ΔΕΠΑ στην ΕΔΑ ΘΕΣΣ, καθώς η ΔΕΠΑ Διεθνών Έργων στην οποία θα «περάσει» η συμμετοχή της επιχείρησης σε διακρατικά πρότζεκτ (π.χ. αγωγός IGB) και θα μείνει εκτός ιδιωτικοποίησης. Στην υφιστάμενη εταιρεία, που θα μετονομαστεί σε ΔΕΠΑ Εμπορίας, θα παραμείνει η Αέριο Αττικής, καθώς και τα συμβόλαια προμήθειας της ΔΕΠΑ.

Σύμφωνα με τον κ. Θωμά, το Δημόσιο θα παραχωρήσει το σύνολο (65%) των μετοχών του Δημοσίου και στις δύο εταιρείες, ενώ όσον αφορά τη συμμετοχή των ΕΛΠΕ στη ΔΕΠΑ (35%), υπογράμμισε πως στο πλαίσιο του ιδιοκτησιακού διαχωρισμού παραγωγής και διανομής (unbundling) τα Ελληνικά Πετρέλαια θα κληθούν να επιλέξουν σε ποια από τις δύο εταιρείες θα θελήσουν να συνεχίσουν να συμμετέχουν. Έτσι, είναι πιθανό στην άλλη εταιρεία να πουλήσουν το ποσοστό τους μαζί με το Δημόσιο, όπως έγινε στην περίπτωση του ΔΕΣΦΑ. Ο κ. Θωμάς μίλησε για αποτελεσματικό εταιρικός μετασχηματισμός, που θα επιταχύνει την ιδιωτικοποίηση και θα προσελκύσει ενδιαφέρον από επενδυτές. Μίλησε για επενδυτικό ενδιαφέρον και για τις δύο εταιρείες, όπου ειδικά στην περίπτωση της ΔΕΠΑ Υποδομών, η ιδιωτικοποίησης θα δώσει τη δυνατότητα να αντληθούν νέα κεφάλαια για την ανάπτυξη των δικτύων, ώστε να αυξηθεί η διείσδυση του φυσικού αερίου στη χώρα. 

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ← → για να πλοηγηθείτε
διαβάστε επίσης

    ΑΦΙΕΡΩΜΑ Ενέργεια