Ευθυγράμμιση επιχειρηματικής, δημόσιας και πολιτικής ηγεσίας με στόχο την ανάπτυξη

Πέμπτη, 08 Φεβρουαρίου 2018 16:48
UPD:09/02/2018 13:47
REUTERS/JOHN KOLESIDIS

Του Νικόλαου Ροδόπουλου,
Προέδρου της Ελληνικής Εταιρείας Logistics

Το έργο ενός επιστημονικού οργανισμού όπως η Ελληνική Εταιρεία Logistics (EEL) είναι δύσκολο, σύνθετο και κρίσιμο. Η EEL πλέον αποτελεί τον θεσμικό φορέα που όχι μόνο εκπροσωπεί την επιστήμη στη χώρα μας αλλά δίνει ξεκάθαρες κατευθύνσεις προς κάθε πολιτική ηγεσία, μέσα από τη δημιουργία του πρώτου στρατηγικού σχεδίου για την εφοδιαστική αλυσίδα και τα logistics (2009), την υλοποίηση του πρώτου νόμου (4302/14) για τα logistics στη χώρα μας και την αδιάλειπτη συμμετοχή της σε εθνικά όργανα όπως το Εθνικό Συμβούλιο του υπουργείου Ανάπτυξης και Οικονομίας.

Ο Νικόλαος Ροδόπουλος

Η ΕΕL προτείνει ουσιαστικές λύσεις για την προώθηση του τομέα και την ενίσχυση της εθνικής οικονομίας μας, καθώς ως επιστημονικός οργανισμός αποτελεί ουσιαστικό σύμβουλο στην εκάστοτε πολιτική ηγεσία. Σήμερα, το βάρος της ευθύνης που έχουμε αναλάβει εκπροσωπώντας την EEL, εθελοντικά και ανιδιοτελώς, μας οδηγεί στην ανάλυση των κρίσιμων παραγόντων ανάπτυξης και τη δημιουργία νέων προοπτικών προόδου, τις οποίες καταγράφουμε και παρουσιάζουμε μέσω των δράσεων, πρωτοβουλιών και συναντήσεων με κυβερνητικούς και θεσμικούς φορείς. 

Ταυτόχρονα, πιστεύουμε στην ελληνική επιχειρηματικότητα, όχι ως κάποιο άυλο ή νεφελώδες αφήγημα, αλλά ως υπαρκτή και καταγεγραμμένη δύναμη. Το 2014 πραγματοποιώντας την 3η Πανελλήνια Έρευνα για την Εφοδιαστική Αλυσίδα και τα logistics, παρουσιάσαμε τη συμμετοχή του τομέα στο ΑΕΠ, η οποία έφτανε τότε στο 10,85%, ήτοι 19 δισ. τζίρο και 200.000 εργαζόμενους.

Το 11% έγινε πλέον κεντρικό αφήγημα όλων, της επιχειρηματικότητας, της ακαδημαϊκής κοινότητας και της πολιτικής ηγεσίας με κορύφωση τον πρωθυπουργό. 

Η επιτυχία της EEL δεν είναι μόνο η αναγνώριση της αποτελεσματικότητας του έργου της, αλλά η διείσδυση στην ευρύτερη κοινωνία, που πλέον γνωρίζει και αναγνωρίζει τα logistics και τη σπουδαιότητά τους. 

Σήμερα, προχωράμε στη διεξαγωγή της 4ης Πανελλήνιας Έρευνας, τα αποτελέσματα της οποίας θα παρουσιάσουμε σε ειδική εκδήλωση, στο 22ο Πανελλήνιο Συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί 30 Νοεμβρίου και 1 Δεκεμβρίου 2018. Τα αποτελέσματα, για τα οποία είμαστε ιδιαίτερα αισιόδοξοι, θα αποτελέσουν σταθμό για την αναπτυξιακή πορεία του τομέα στη χώρα μας. Στις 29 Νοεμβρίου στο Ζάππειο θα γίνει η κεντρική παρουσίαση της έρευνας στην πολιτική ηγεσία, τον πολιτικό κόσμο και επιχειρηματικούς φορείς της χώρας μας. 

Για να ολοκληρωθεί το «κάδρο» της ανάπτυξης υπάρχουν συγκεκριμένοι πυλώνες, που καταδεικνύονται ως καθοριστικοί με βάση τα μέχρι τώρα στοιχεία που υπάρχουν: 

  • Ολοκλήρωση των σιδηροδρομικών υποδομών.
  • Δημιουργία στρατηγικού σχεδίου για τον ρόλο των λιμανιών στο ευρύτερο κάδρο της εφοδιαστικής αλυσίδας και η άμεση εκμετάλλευση των «παρατημένων» λιμένων ως «ειδικού σκοπού», π.χ. Αστακός Αιτωλοακαρνανίας Agribusiness Port.
  • Υποστήριξη της δημιουργίας Επιχειρηματικών Πάρκων και ταυτόχρονη εξυγίανση των υφιστάμενων περιοχών Άτυπων Συγκεντρώσεων.
  • Ολοκλήρωση των βασικών εκκρεμοτήτων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας με άμεση εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης και ηλεκτρονικής διακίνησης.
  • Αξιοποίηση των αγροτοδιατροφικών πλεονεκτημάτων της χώρας μας σε σχέση με την εγχώρια τουριστική κατανάλωση και την κρουαζιέρα, καθώς και δημιουργία Ελληνικών συστάδων επιχειρήσεων (clusters) για την εξωστρεφή πρωτογενή επιχειρηματικότητα. 
  • Ανάπτυξη των intermodal και multimodal μεταφορών, με κεντρική αξιοποίηση των σιδηροδρομικών αξόνων και κεντρικές συμφωνίες για block trains, στοχεύοντας στη μείωση του κόστους, στην ταχύτητα της εξυπηρέτησης κ.ά.
  • Δημιουργία ενός κέντρου / οργανισμού προώθησης των ελληνικών logistics με έμφαση τις διακρατικές συμφωνίες, την ανταλλαγή επισκέψεων και τη σύναψη προγραμματικών συμφωνιών. 

Η δημιουργία κατάλληλου επιχειρηματικού περιβάλλοντος προϋποθέτει την ύπαρξη ενός σταθερού και ενιαίου θεσμικού πλαισίου. Η Εφοδιαστική Αλυσίδα βρίσκεται σε δεσπόζουσα θέση. Το μίγμα μιας ενιαίας επιχειρηματικής πολιτικής που θα συμπράττει με την ισόνομη υποστήριξη της δημόσιας διοίκησης και της πολιτικής ηγεσίας, αποτελεί τον κεντρικό άξονα για την πρόοδο και την ανάπτυξη.

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ← → για να πλοηγηθείτε
διαβάστε επίσης

    ΑΦΙΕΡΩΜΑ Μεταφορές & Logistics