H στρατηγική της INTERAMERICAN με οδηγό τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης

Χτίζοντας ένα αξιακό σύστημα - πυξίδα
Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου 2017 17:32
UPD:15/12/2017 10:07

H εταιρική συνείδηση είναι ο πυρήνας της εταιρικής ευθύνης για την INTERAMERICAN, καθώς εκφράζει πληρέστερα μια συνεχώς εξελισσόμενη σχέση αλληλεπίδρασης της εταιρείας με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Όπως εξηγεί στη «N» ο Γιάννης Ρούντος, διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων & Εταιρικής Υπευθυνότητας Ομίλου INTERAMERICAN, η συνείδηση νοηματοδοτεί την υπευθυνότητα στις συμπεριφορές της εταιρικής κοινωνίας, σε κάθε πεδίο δραστηριότητας, καθιστώντας την εταιρεία λειτουργική και αποδοτική για την ευημερία της ευρύτερης κοινωνίας.

Γ. Ρούντος, διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων & Εταιρικής Υπευθυνότητας Ομίλου INTERAMERICAN: Ως επιχειρηματική οντότητα, η INTERAMERICAN, παράγει με τις δραστηριότητές της ένα κοινωνικό προϊόν που αποτιμάται περί τα 150 εκατ. ευρώ ετησίως. Είναι μισθοί και παροχές στους εργαζομένους, αμοιβές συνεργατών και προμηθευτών, εισφορές και φόροι, απόδοση μερίσματος αλλά και επενδύσεις, καθώς και δαπάνες για πρακτικές κοινωνικής υπευθυνότητας.

Στόχος είναι η βελτίωση της ποιότητας της ζωής αλλά κι η απόλυτη προσαρμογή στο κανονιστικό πλαίσιο, που δεν είναι μόνο η νομοθεσία, οι ευρωπαϊκές οδηγίες και οι εποπτικές απαιτήσεις. Όπως επισημαίνει ο κ. Ρούντος, τώρα έχει προστεθεί και η δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών που για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με τον νόμο 4403/2016. «Από τη σύνθεση των δύο προσεγγίσεων της υπευθυνότητας προκύπτει για την εταιρεία μας ένα αξιακό σύστημα - πυξίδα για τον προσανατολισμό μας προς τη βιώσιμη ανάπτυξη, απολύτως ανθρωποκεντρικό», προσθέτει.

Η INTERAMERICAN συνδέει τον σχεδιασμό της σε θέματα εταιρικής υπευθυνότητας με το core business και τις απαιτούμενες δυναμικές αλλαγές, που οδηγούν την κοινωνία και τις επιχειρήσεις σε μια νέα εποχή. Έτσι έχουν οριστεί πέντε περιοχές υπευθυνότητας:

α. Η χρηστή και συνετή διακυβέρνηση, με διαφάνεια, ακεραιότητα και επίγνωση των συνεπειών της διαχείρισης των κινδύνων.
β. Τα προϊόντα - οι πελάτες - η διανομή, με σωστή ανάγνωση των πραγματικών αναγκών και ανάπτυξη της καινοτομίας.
γ. Το ανθρώπινο δυναμικό, γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ γενεών, ανταμείβοντας και παρέχοντας ίσες ευκαιρίες.
δ. Η κοινωνία, με πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων όπως η οικονομική εξαθλίωση και οι ανισότητες.
ε. Το φυσικό περιβάλλον, συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και στον περιορισμό των καταστροφικών κινδύνων.

150 εκατ. ευρώ το κοινωνικό προϊόν

Η INTERAMERICAN, ως επιχειρηματική οντότητα, παράγει με τις δραστηριότητές της ένα κοινωνικό προϊόν που αποτιμάται περί τα 150 εκατ. ευρώ ετησίως. Είναι μισθοί και παροχές στους εργαζομένους, αμοιβές συνεργατών και προμηθευτών, εισφορές και φόροι, απόδοση μερίσματος αλλά και επενδύσεις, καθώς και δαπάνες για πρακτικές κοινωνικής υπευθυνότητας. Σύμφωνα με τον κ. Ρούντο, στο επίπεδο των πρακτικών, η εταιρεία κατευθύνεται σε επιλογές που αναφέρονται, ως προτεραιότητες, στην «Ατζέντα 2030» του 2015 των κρατών-μελών του ΟΗΕ. 

Η INTERAMERICAN έχει επιλέξει να ανταποκριθεί με τη συμβολή της σε ορισμένους από τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ (Ατζέντα 2030), οι οποίοι προσιδιάζουν με τις επιχειρησιακές δραστηριότητές της στον τομέα της Υγείας (Συνδυασμένα, στους Στόχους 1 για την αντιμετώπιση της Φτώχειας και 3 για τη Φροντίδα της Υγείας).  
Πρωτοβουλίες στον τομέα της Υγείας.

Συνεπώς, εκφράζει την κοινωνική υπευθυνότητά της στην Υγεία με: την υποστήριξη του έργου κοινωνικών φορέων και οργανισμών για την υγεία και την αξιοποίηση της οργάνωσής της σε υπηρεσίες υγείας  (στόλος οχημάτων Άμεσης Ιατρικής Βοήθειας, εξειδικευμένο προσωπικό της INTERAMERICAN Βοηθείας, ιδιόκτητες εγκαταστάσεις πρωτοβάθμιας φροντίδας και νοσηλείας, καθώς και νοσηλευτικό και ιατρικό δυναμικό των υποδομών και του εταιρικού Δικτύου Υγείας) για την υλοποίηση πρωτοβουλιών κοινωνικής αξίας. 

Στο πλαίσιο αυτό, για τη φροντίδα της υγείας ευπαθών ομάδων και με κεντρική ιδέα του χορηγικού προγράμματος το «Δικαίωμα στην Υγεία για Όλους», αναπτύσσει από το 2014 ένα πρόγραμμα εξατομικευμένης παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας απόρων και κοινωνικά ευπαθών ατόμων μέσω της ιδιόκτητης κλινικής ΑΘΗΝΑΪΚΗ MEDICLINIC.  

Συγκεκριμένα, η εταιρεία αναλαμβάνει την κάλυψη του κόστους κλινικών και εργαστηριακών εξετάσεων ατόμων τα οποία παραπέμπονται από το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) και τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα. Κατά την τριετία 2014-2016, πέραν των ιατρικών επισκέψεων, πραγματοποιήθηκαν και πολλές διαγνωστικές εξετάσεις (υπερηχογραφήματα, ενδοσκοπήσεις, αιματολογικές κ.ά.). Ειδικότερα, στα εξωτερικά ιατρεία της κλινικής αντιμετωπίστηκαν 175 περιπτώσεις υπό απεξάρτηση ατόμων προερχομένων από θεραπευτικά προγράμματα του ΚΕΘΕΑ και 102 ατόμων που παρέπεμψαν οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα, στο πλαίσιο της υποστήριξης που παρέχουν στις κοινωνικές δομές του Δήμου Αθηναίων και στο ΚΥΑΔΑ. Συνολικά, κατά την τριετία 2014-2016 οι επωφελούμενοι του προγράμματος ανήλθαν στους 277. Το πρόγραμμα συνεχίζεται και κατά το 2017, με ακόμη μεγαλύτερη οικονομική συνεισφορά της INTERAMERICAN ώστε να ωφεληθούν ακόμη περισσότεροι συνάνθρωποί μας.

Επισημαίνεται ότι και οι τρεις συνεργαζόμενοι φορείς (ΚΕΘΕΑ, ΓχΣ, ΚΥΑΔΑ) είναι κοινωνικοί εταίροι της INTERAMERICAN, στο ευρύτερο επίπεδο της ανάπτυξης ουσιαστικών ενεργειών κοινωνικής υπευθυνότητας, επί πολλά χρόνια, με αποτέλεσμα να ικανοποιείται για την Εταιρεία και ο Στόχος 17 των SDGs (συνεργασίες για την επίτευξη των στόχων). Η συνεργασία αναδεικνύει την κοινωνική πολιτική της εταιρείας να αξιοποιεί χορηγικά τις υποδομές που διαθέτει, το δίκτυο Υγείας και την τεχνογνωσία της στον τομέα, προς όφελος ευπαθών ατόμων και ομάδων. 

Επιπροσθέτως, η εταιρεία υποστηρίζει σταθερά κατά τα τελευταία χρόνια, με δωρεάν παροχή αντιγριπικών εμβολίων και εθελοντική συμμετοχή νοσηλευτικού προσωπικού, τον εμβολιασμό ηλικιωμένων στον Δήμο Ελληνικού-Αργυρούπολης, συνεργαζόμενη με τον τομέα κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου. 

Σημαντική είναι και η συνεργασία της INTERAMERICAN με την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης (ΕΟΔ) σε όλη την Ελλάδα για την εκπαίδευση εθελοντών στις Πρώτες Βοήθειες. Ενδεικτικά, η εταιρεία δώρισε στην ΕΟΔ Κυκλάδων πρόσφατα ένα ασθενοφόρο όχημα, για τις ανάγκες άμεσης επέμβασης και διακομιδής ασθενών στην Πάρο. 

Τέλος, στον τομέα της Προσωπικής (Άμεσης Ιατρικής) Βοήθειας, η INTERAMERICAN χρησιμοποιώντας τα ιδιόκτητα ασθενοφόρα της αλλά και τη Γραμμή Υγείας 1010 -μέσω της οποίας εξειδικευμένοι γιατροί διαφόρων ειδικοτήτων και κατάλληλα εκπαιδευμένο, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό, προσφέρουν πολύτιμες συμβουλές-, κατά το 2016 διενήργησε 34 δωρεάν διακομιδές απόρων-μη ασφαλισμένων και παρέσχε δωρεάν  υπηρεσίες συμβουλευτικής σε 199 άτομα με αυτά τα χαρακτηριστικά, από το Συντονιστικό Κέντρο της. Ασθενοφόρα της εταιρείας διατίθενται και σε αρκετές κοινωνικές και αθλητικές εκδηλώσεις φορέων και δήμων, για υποστήριξη προληπτικού χαρακτήρα, επί σειρά ετών. 

Αξίζει να επισημανθεί η ιδιαίτερη μέριμνα της INTERAMERICAN για τη φροντίδα της υγείας των εργαζομένων της με παροχή τακτικών κλινικών εξετάσεων, σε συνεργασία με το επιστημονικό δυναμικό των υποδομών της, καθώς και με οργανισμούς («Πεταλούδα» Σύλλογος Σκελετικής Υγείας, Ινστιτούτο Prolepsis κ.ά.).

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ← → για να πλοηγηθείτε
διαβάστε επίσης

    ΑΦΙΕΡΩΜΑ Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη