Νέες ταυτότητες: Ποια στοιχεία θα αναγράφουν

Πώς θα είναι οι νέες ταυτότητες.
ΑΓΟΡΕΣ

Στα ύψη η αμόλυβδη