Έξοδος στις αγορές για 200 εκατομμύρια ευρώ

<iframe width=”1280″ height=”720″ src=”https://www.youtube.com/embed/s61sYgRHg4U” title=”Έξοδος στις αγορές για 200 εκατομμύρια ευρώ” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share” allowfullscreen></iframe>

Η επανέκδοση του 25ετους ομολόγου και ο στόχος του ΟΔΔΗΧ.
ΑΓΟΡΕΣ

6 συμβουλές της UBS για τους επενδυτές